Ústavní soud potvrdil právo Stříbra na vlastnictví konfiskovanéh

ZN 3.12.1999

Ústavní soud potvrdil právo Stříbra na vlastnictví konfiskovaného lesa

Obce se často soudí se státním podnikem Lesy o zkonfiskované lesy. Spory prohrávaly. Jedna z obcí ale v tomto týdnu svou při vyhrála.

Stříbro/Planá - Stížnosti města Stříbra ve sporu s Lesy České republiky o vlastnictví hektaru lesa vyhověl v tomto týdnu Ústavní soud. Potvrdil, že město má právo k užívání pozemku, který mu byl přidělen podle konfiskačních dekretů prezidenta Beneše z roku 1945. Toto rozhodnutí zřejmě umožní stovkám dalších obcí, aby se rovněž dočkaly spravedlnosti. Zatím totiž soudy podobné spory rozhodovaly ve prospěch lesního podniku. Státní podnik Lesy České republiky si podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů neoprávněně nárokuje sedmdesát až osmdesát tisíc hektarů lesů. Podnik podle sdružení zneužívá sporného výkladu zákona o přechodu věcí z majetku republiky. Je nepochybné, že zákonodárci při schvalování zákona měli v úmyslu vrátit obcím veškerý majetek, na němž do roku 1948 hospodařily, říkají zástupci sdružení. V konfiskačních dekretech z roku 1945 se totiž výslovně uvádí, že přidělená půda přechází do vlastnictví přídělce, v tomto případě obce, v okamžiku jejího převzetí. Lesy České republiky a ani obecné soudy to ale dosud nerespektovaly a trvaly na povinnosti zápisu do pozemkové knihy. Dobou převzetí pozemků, které v případu Stříbra probíhalo v červenci 1948, se nezabývaly. Ústavní soud ovšem správnost právního názoru města Stříbra, že rozhodující je datum převzetí pozemku do držby, uznal. »Podobných případů je zejména v pohraničních okresech velké množství. Opožďování zápisu do pozemkové knihy za datem, kdy města a obce začaly na půdě hospodařit, bylo způsobeno složitostí procesu. Přídělových listin a následných zápisů bylo velké množství, a proto se prováděly dodatečně po právně zlomovém 31. prosinci 1949, který udává zákon o přechodu věcí z majetku státu. Tak bychom my i další obce ztratili majetek, na němž ale řádně v souladu s Benešovými dekrety naši předkové hospodařili,« říká starosta Plané na Tachovsku Karel Vrzala. Ten už druhým rokem spolu s některými kolegy organizuje setkávání s poslanci, kteří opakovaně přislíbili brzké iniciování novel. Podnik Lesy už začátkem loňského roku začal ve sporných případech vyzývat obce k navrácení »neoprávněně« vydaných pozemků.

VÁCLAV BOUDA

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info