Hospodaření farmářů a družstevníků se liší

Telegraf - 2.10.1997

Hospodarení farmáru a družstevníku se liší

Praha (huk) - Zelená zpráva, tedy prehled o resortu zemedelství za minulý rok, potvrzuje výrazné rozdíly v hospodarení soukromých rolníku a družstev. Zemedelský výbor Poslanecké snemovny si od ministra Luxe proto vyžádá další upresnující materiály.

Luxova zpráva odhaluje duležité drobnosti, které jsou vetšinou skryty pod celkovými údaji v kolonce zemedelství. Stále více se prohlubuje propast mezi prosperujícími a ztrátovými subjekty."Na jedné strane je velký pocet subjektu, vetšinou zemedelských družstev, s težkým deficitem, pak je cást podnik pohybujících se kolem nuly. To jsou ponejvíce obchodní družstva, a konecne se oddeluje skupina prosperujících subjektu. K ní patrí hlavne soukromí rolníci," charakterizuje situaci místopredseda zemedelského výboru snemovny Jan Cerný. "Pak se ovšem prímo nabízí otázka, zda má smysl pokracovat v systému dotací všem," komentuje pomery v Luxove resortu poslanec Cerný a pripomíná, že i rozpocet na príští rok tyto plošné dotace ve více než štedré míre umožnuje.

Tisk

Další články v kategorii Podnikání

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info