Stát přispěje zemědělcům k příjmům

Právo - 3.10.1997

Stát prispeje zemedelcum k príjmum

V roce 1998 stát poprvé prispeje dotacemi k príjmum zemedelcu. Prostredky vyclenené na tento úcel dosáhnou 4,4 miliardy korun. Novinárum to ve ctvrtek rekl ministr zemedelství Josef Lux.

Podle Luxe má jít o alternativu tzv. zelené nafty. Lux zduraznil, že jde o strednedobý program, který by mel zustat v platnosti až do doby vstupu CR do EU, tedy minimálne šest let.

Jde o souhrn nekolika forem podpor príjmu zemedelcu. Tak ci onak mohou být podporováni všichni zemedelci, ti hospodarící v méne úrodných oblastech však mohou získat více penez. "Zavádený program je adresný, sazbový a obsahuje i motivacní prvky, vyvíjí tlak na žádoucí strukturální zmeny v zemedelství, predevším v chovu skotu," zduraznil ministr Lux.

Program podpory príjmu zemedelcu v sobe zahrnuje ctyri soucásti. Podporu zemedelcu podle oblastí, v nichž hospodarí, podporu chovu krav bez tržní produkce mléka, podporu chovu dojnic a doplnkové podmínky.

Na dotace podle oblastí je pro rok 1998 vycleneno 2,95 miliardy korun s tím, že se týká celé výmery 4,28 miliónu hektaru zemedelské pudy. Podpora chovu krav bez tržní produkce mléka pocítá s príspevkem na narozená telata. Celkove se na ni pocítá s cástkou 400 miliónu korun. Podpora chovu dojnic bude záviset na užitkovosti dojnic. K tomuto úcelu je vycleneno 950 miliónu korun. Doplnkové podmínky jsou dve. První se váže k farmám, které hospodarí podle zásad ekologického zemedelství. Na tento úcel je urceno 30 miliónu korun. Druhá je vlastne sociálním programem a pocítá se zvláštní podporou zemedelcu v 11 okresech CR s nejvyšší nezamestnaností v celkové výši 55 miliónu korun.

Stanislav Ptácník

Tisk

Další články v kategorii Podnikání

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info