Bankrot podniku Tokaj ohrozil vinaře

Agrární noviny 16.6.1998

Bankrot podniku Tokaj ohrozil vinare

O desítky hektaru poklesla tento rok výmera obdelávaných vinic v tokajské oblasti na východním Slovensku. Prícinou je skutecnost, že státní podnik Tokaj Slovenské Nové Mesto, který je v konkurzu, nezaplatil místním vinarum již dva roky za dodanou úrodu.

Podle listu Národná obroda, který o situaci informoval, je postiženo asi padesát pestitelu, což dále vážne poznamená výrobu svetoznámého tokajského vína ve slovenské cásti této vinarské oblasti. Firma Galafruit, která dostala od Slovenského pozemkového fondu do pronájmu podstatnou cást pozemku s tokajskými vinicemi, sice s malými pestiteli podepsala nové smlouvy, ale jejich pohledávky uspokojí jen cástecne.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info