BIG DUTCHMAN dodavatel technologických kompletů pro drůbež

BIG DUTCHMAN dodavatel technologických kompletu pro drubež

Firma BIG DUTCHMAN je v oblasti chovu drubeže svým obratem a množstvím dodávaných zarízení již radu let na prvním míste ve svete. Zastoupení a servis má tato firma v 87 zemích sveta.

Od roku 1991 má firma své zastoupení i v CR. První technologie však byly dovezeny do bývalého Ceskoslovenska již v létech 1968-69.

Svým odberatelum v oblasti chovu drubeže nabízí firma technologická rešení jak pro novou výstavbu, tak i pro rekonstrukce starých staveb, cenovou nabídku, montáž svých zarízení, chovatelský servis pri uvedení nových technologií do provozu a technologický servis.

Do CR dovážíme tyto technologie pro drubež:

Výkrm brojleru a krut

V oblasti výkrmu brojleru je možné konstatovat, že rekonstrukce technologií u této kategorie drubeže je již ze 70 % provedena. Firma BIG DUTCHMAN se podílela na této rekonstrukci do dnešního dne významným podílem a naše technologie je uplatnena již v 545 stájích, z toho 171 stájí je naší technologií vybaveno kompletne.

Technologie pro chov nosnic na podestýlce

Tato technologie v soucasné dobe získává na významu, protože trh skorápkových vajec se rozširuje o potrebu vajec z chovu na podestýlce se zimní zahradou, voliér, ale i volného výbehu.

Firma BIG DUTCHMAN nabízí kompletní technologii krmení, napájení, rodinných hnízd vcetne centrálního sberu vajec pásem pro chov na podestýlce, nebo v kombinaci 1/3 podestýlka, 2/3 rošty.

Technologie pro rodice masných plemen

Firma uvádí na trh zcela novou technologii REPRO PAN, která svými parametry zajištuje veškeré potreby odchovu a chovu rodicu masných plemen.

Technologie odchovu a chovu nosnic v klecích

Skutecnou špicku ve svete predstavují technologie firmy BIC DUTCHMAN pro odchov kuric a chov nosnic v klecích. Obe technologie vytvárí pro drubež ideální podmínky a tím prispívají k možnosti plne využít genetický potenciál chovaného hybrida.

Chov nosnic

Stejne jako pro odchov kuric nabízí firma BIG DUTCHMAN pro chov nosnic dve varianty klecí, a to typ EUROVENT a UNIVENT. Obe tyto varianty se dodávají na prání zákazníka bez, a nebo s kanálem na provetrávání prostoru pod klecemi doplneným výmeníkem vzduchu.

Obe varianty jak EUROVENT tak i UNIVENT jsou stavebnice a je možné sestavit 3 až 8 podlaží komplet.

Technologie EUROVENT 500 a 500 AV je vybavena pevnými mezistenami, které prispívají k lepšímu provetrání jednotlivých klecí, snižují stres slepic v hale a prispívají k lepšímu opatrení, což výrazne pozitivne ovlivnuje konverzi krmiva a zvyšuje produkci vajecné hmoty na jednu nosnici a rok až o 1 kg.

Technologie UNVENT je nove vyvinutá technologie, která svými parametry odpovídá predevším oblastem s vyšší prumernou teplotou.

Tato nová technologie má drátené mezisteny a klece široké 60 cm, což umožnuje naskladnení 7 ks slepic do klece.

Oba typy technologie odpovídají požadavkum smernice na chov nosnic v klecích.

Krmení

Systém krmení krmným retezem zajištuje presné a rychlé rozdelení krmiva do všech etáží v celé délce technologie. Rychlost krmného retezu - 36 m/min zarucí nakrmení haly o délce 100 m za 6 minut. Tvar krmného žlabu a jeho hloubka minimalizuje ztráty krmiva.

Napájení

Napájení je rešeno kapátkovými napájeckami tak, že každá klec je prístupná dvema kapátkum. Systém je doplnen pripojovací soupravou s regulátorem tlaku, vodomerem, filtrem a medikátorem.

Odkliz trusu

Technologie odklizu trusu pásem umožnuje odklízet trus jedenkrát týdne, pri použití provetrávacího kanálu dosahuje až 55 % sušiny.

Vzduchotechnika

Firma BIG DUTCHMAN dodává podle typu hal a požadavku jednotlivých druhu drubeže ventilacní systémy rízené pocítacem s vyhodnocením potreby vzduchu, relativní vlhkosti ve stáji, ale predevším s ohledem na minimalizaci nákladu na energii a dobrou užitkovost.

Vytápení

V návaznosti na ventilacní systémy dodává firma horáky typu JET MASTER o výkonu 40 a 70 kW. Horáky jsou použitelné jak na zemní plyn, tak i na propan.

PR clánek pro Agronet Magazín CR

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info