Bilance sušeného mléka, krmných směsí a másla za ČR - červen 199

Bilance sušeného mléka, krmných smesí a másla za CR - cerven 1998

(v tunách)

Název výrobku Sušené ml.celkem z toho suš. Krmné Máslo

bez dets.kojenec.výž. mléko smesi celkem

odtucnené celkem

Pocátecní zásoba 4079,9 2 402,8 185,3 3216,9

Výroba celkem 6016,7 3606,0 330,1 5789,4

Nákup z mlékáren 656,8 656,8 37,9 200,5

Dovoz 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní zdroje 41,2 50,0 51,5 44,7

Zdroje celkem 10794,6 6715,6 604,8 9251,5

Prodej na vnitrní trh

Výrobní spotreba: 689,8 363,9 33,1 2874,2

-vlastní a ostatních mlékáren 232,2 210,6 0,0 151,4

-ost.výr.podniku oboru potr.pr. 604,0 372,4 0,0 28,8

Prodej hot.výrobku do mlékáren 745,7 745,7 0,0 263,7

Vývoz 5041,9 3060,6 0,0 1740,5

Ostatní výdej 44,4 43,4 403,8 95,5

Užití celkem 7358,0 4796,0 436,9 5154,1

Ztráty 0,0 0,0 0,0 1,6

Konecné zásoby 3436,6 1919,0 167,9 4095,8

Kontrolní soucet 39741,8 24943,4 2251,3 32908,6

Pramen: CSÚ, MZe CR

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info