Dovoz zem. komodit do ČR za únor 1998

Dovoz zemedelských komodit do CR za únor 1998

01029051 Jalovice nad 300 kg k porážce

Celkem dovezeno 41.724 t 765907 Kc 18.360 O Kc\kg

01029061 Krávy nad 300 kg k porážce

Celkem dovezeno 39.794 t 477870 Kc 12.010 O Kc\kg

01031000 Dobytek veprový plemenný cistokrevný živý

Celkem dovezeno 1.378 t 511647 Kc 596.95 O Kc\kg

02012030 Maso hovezí cerstvé chlazené prední ctvrti oddelené i

Celkem dovezeno 6.176 t 291379 Kc 47.180 O Kc\kg

02012050 Maso hovezí cerstvé chlazené zadní ctvrti oddelené i neoddelené

Celkem dovezeno 12.226 t 577090 Kc 47.200 O Kc\kg

02012090 Maso hovezí cerstvé chlazené nevykostené ostatní vcelku nebo

Celkem dovezeno 0.039 t 15498 Kc 397.38 O Kc\kg

02013000 Maso hovezí cerstvé chlazené vykostené

Celkem dovezeno 0.067 t 35098 Kc 523.85 O Kc\kg

02022090 Maso hovezí zadní prední zmrazené vcelku nebo pulené

Celkem dovezeno 0.064 t 5126 Kc 80.090 O Kc\kg

02031110 Maso z vepru domácích cerstvé chlazené v celku nebo pulené

Celkem dovezeno 20.000 t 1023880 Kc 51.190 O Kc\kg

02031955 Maso z vepru domácích ostatní cerstvé chlazené vykostené

Celkem dovezeno 83.804 t 4209803 Kc 50.230 O Kc\kg

02042290 Maso skopové ostatní cerstvé chlazené nevykostené

Celkem dovezeno 0.155 t 74768 Kc 482.37 O Kc\kg

02044250 Maso skopové - nožicky zmrazené nevykostené

Celkem dovezeno 0.174 t 30044 Kc 172.67 O Kc\kg

02071130 Kohouti slepice cerstvé chlazené nedelené - "kurata 70%"

Celkem dovezeno 0.064 t 10517 Kc 164.33 O Kc\kg

02071210 Kohouti slepice zmrazené kuchané nedelené - "kurata 70%"

Celkem dovezeno 8.992 t 416065 Kc 46.270 O Kc\kg

02071290 Kohouti slepice zmrazené kuchané nedelené - "kurata 65%"

Celkem dovezeno 218.792 t 10486272 Kc 40.895 O Kc\kg

02071310 Kohouti slepice delené vykostené cerstvé chlazené

Celkem dovezeno 109.980 t 8847078 Kc 80.440 O Kc\kg

02071410 Kohouti slepice kusy vykostené zmrazené

Celkem dovezeno 399.564 t 22375003 Kc 103.35 O Kc\kg

02071420 Kohouti slepice - pulky ctvrtky nevykostené zmrazené

Celkem dovezeno 12.000 t 365165 Kc 30.430 O Kc\kg

02071430 Kohouti slepice - krídla nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 8.000 t 216216 Kc 27.030 O Kc\kg

02071450 Kohouti slepice - prsa nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 46.992 t 3364628 Kc 71.600 O Kc\kg

02071470 Kohouti slepice - cásti ostatní nevykostené zmrazené

Celkem dovezeno 0.058 t 45 Kc 0.7800 O Kc\kg

02072590 Krocani kruty zmrazené nedelené - "kruty 73%"

Celkem dovezeno 20.481 t 901641 Kc 44.020 O Kc\kg

02072610 Krocani kruty delené vykostené cerstvé chlazené

Celkem dovezeno 16.601 t 717430 Kc 47.705 O Kc\kg

02072670 Krocani kruty - stehna ne spodní nevykostená cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 55.991 t 1818720 Kc 32.480 O Kc\kg

02072680 Krocani kruty - cásti ostatní nevykostená cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 2.000 t 147675 Kc 73.840 O Kc\kg

02072710 Krocani kruty maso delené vykostené zmrazené

Celkem dovezeno 213.909 t 13039963 Kc 58.040 O Kc\kg

02072760 Krocani kruty - stehna spodní nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 10.900 t 246781 Kc 25.390 O Kc\kg

02072770 Krocani kruty - stehna ne spodní nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 4.485 t 151490 Kc 28.675 O Kc\kg

02072780 Krocani kruty - cásti ostatní nevykostené zmrazené

Celkem dovezeno 22.000 t 1157564 Kc 40.700 O Kc\kg

02072791 Játra drubeží zmrazená ne husí kachní kohoutu slepic

Celkem dovezeno 11.831 t 336139 Kc 28.205 O Kc\kg

02072799 Droby krocanu krut zmrazené ne játra

Celkem dovezeno 0.500 t 11887 Kc 23.770 O Kc\kg

02073311 Kachny zmrazené oškubané nedelené vykuchané - "kachny 70%"

Celkem dovezeno 11.288 t 500096 Kc 44.300 O Kc\kg

02073359 Husy zmrazené oškubané nedelené vykuchané - "husy 75%"

Celkem dovezeno 23.209 t 1680473 Kc 72.410 O Kc\kg

02073553 Kachny perlicky - prsa nevykostená cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 0.078 t 25612 Kc 328.36 O Kc\kg

02073591 Játra drubeží cerstvá chlazená ne husí kachní kohoutí

Celkem dovezeno 0.005 t 1040 Kc 208.00 O Kc\kg

02073599 Droby kachen hus perlicek cerstvé chlazené ne játra

Celkem dovezeno 0.005 t 1024 Kc 204.80 O Kc\kg

02073631 Kachny husy perlicky - krídla nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 8.259 t 253827 Kc 30.730 O Kc\kg

02073681 Játra z vykrmených hus zmrazená

Celkem dovezeno 3.000 t 147675 Kc 49.230 O Kc\kg

02073685 Játra z vykrmených kachen zmrazená

Celkem dovezeno 0.044 t 61186 Kc 1390.6 O Kc\kg

04012099 Mléko smetana nazahuštené neslazené tuk presahující 3%

Celkem dovezeno 17.795 t 114325 Kc 6.4200 O Kc\kg

04013011 Smetana nezahuštená neslazená tuk presahující 6% newpresah.21%

Celkem dovezeno 93.147 t 6532406 Kc 69.580 O Kc\kg

04013039 Smetana nezahuštená neslazená tuk vyšší než 21% nepresah.45%

Celkem dovezeno 0.106 t 10773 Kc 101.63 O Kc\kg

04021019 Mléko v prášku ap. neslazené tuk do 1 5% nad 2 5 kg

Celkem dovezeno 2.210 t 235099 Kc 106.38 O Kc\kg

04022119 Smetana v prášku neslazená tuk presahujícím 11% nepresah.27%

Celkem dovezeno 2.587 t 219034 Kc 84.670 O Kc\kg

04022199 Smetana v prášku neslazená tuk nad 27% nad 2 5 kg

Celkem dovezeno 2.924 t 326706 Kc 98.605 O Kc\kg

04022915 Mléko smetana v prášku slazená tuk do 27% do 2 5 kg

Celkem dovezeno 3.431 t 293810 Kc 85.630 O Kc\kg

04029111 Mléko smetana zahuštená neslazená tuk do 8% do 2 5 kg

Celkem dovezeno 0.001 t 0 Kc 0.0000 O Kc\kg

04029919 Mléko smetana zahuštená slazená tuk do 9 5% nad 2 5 kg

Celkem dovezeno 66.270 t 1503418 Kc 22.690 O Kc\kg

04031051 Jogurt v prášku ap. ochucený tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 4.862 t 142610 Kc 29.330 O Kc\kg

04031053 Jogurt v prášku ap. ochucený tuk 1 5-27%

Celkem dovezeno 17.136 t 536495 Kc 31.310 O Kc\kg

04031091 Jogurt ochucený tuk do 3%

Celkem dovezeno 132.357 t 4650062 Kc 41.663 O Kc\kg

04031093 Jogurt ochucený tuk presahující 3% do 6%

Celkem dovezeno 91.684 t 4293333 Kc 43.547 O Kc\kg

04031099 Jogurt ochucený tuk nad 6%

Celkem dovezeno 5.644 t 252945 Kc 59.690 O Kc\kg

04039071 Kefír aj. v prášku ap. ochucený tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 0.007 t 4261 Kc 608.71 O Kc\kg

04039091 Kefír podmáslí aj. ochucené tuk do 3%

Celkem dovezeno 6.010 t 174925 Kc 43.670 O Kc\kg

04039093 Kefír podmáslí aj. ochucené tuk presahující 3% do 6%

Celkem dovezeno 0.036 t 2605 Kc 72.360 O Kc\kg

04039099 Kefír podmáslí aj. ochucené tuk nad 6%

Celkem dovezeno 0.727 t 282586 Kc 388.70 O Kc\kg

04041002 Syrovátka pevná neslazená bílkoviny do 15% tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 5.500 t 254171 Kc 44.295 O Kc\kg

04041014 Syrovátka pevná neslazená bílkoviny nad 15% tuk presahující 1

Celkem dovezeno 0.600 t 122866 Kc 204.78 O Kc\kg

04041048 Syrovátka tekutá neslazená bílkoviny do 15% tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 73.580 t 116243 Kc 1.5800 O Kc\kg

04049021 Výrobky ze složek mléka neslazeného tuk do 1 5% hmotnosti

Celkem dovezeno 3.000 t 222104 Kc 74.030 O Kc\kg

04051011 Máslo prírodní k okamžité spotrebe tuk do 85% do 1kg

Celkem dovezeno 8.642 t 860125 Kc 99.530 O Kc\kg

04059010 Jiné tuky a oleje z mléka tuky prevyšující 99 3% voda

Celkem dovezeno 3.000 t 268769 Kc 89.590 O Kc\kg

04061020 Sýry cerstvé a tvaroh cerstvý tuk do 40%

Celkem dovezeno 316.582 t 12268215 Kc 53.863 O Kc\kg

04061080 Sýry cerstvé a tvaroh cerstvý tuk nad 40%

Celkem dovezeno 5.824 t 641682 Kc 98.100 O Kc\kg

04062010 Sýry Glaris s bylinkami z odstredeného mléka strouhané

Celkem dovezeno 0.059 t 15039 Kc 254.90 O Kc\kg

04062090 Sýry strouhané sýry práškové všech druhu ostatní

Celkem dovezeno 7.659 t 1197924 Kc 182.08 O Kc\kg

04063010 Sýry tavené (z Ementalu Gruy re ap.) tvs do 56%

Celkem dovezeno 7.863 t 809079 Kc 102.90 O Kc\kg

04063031 Sýry tavené ostatní tuk do 36% tuk v sušine do 48%

Celkem dovezeno 305.605 t 30141637 Kc 103.55 O Kc\kg

04063039 Sýry tavené ostatní tuk do 36% tuk v sušine nad 48%

Celkem dovezeno 164.142 t 17890708 Kc 116.68 O Kc\kg

04063090 Sýry tavené ostatní tuk nad 36%

Celkem dovezeno 37.909 t 4832913 Kc 133.57 O Kc\kg

04064010 Sýry s modrou plísní Roquefort

Celkem dovezeno 0.163 t 80111 Kc 413.72 O Kc\kg

04064050 Sýry s modrou plísní Gorgonzola

Celkem dovezeno 0.415 t 88144 Kc 212.40 O Kc\kg

04064090 Sýry s modrou plísní ostatní

Celkem dovezeno 34.207 t 4599782 Kc 176.84 O Kc\kg

04069001 Sýry k dalšímu zpracování

Celkem dovezeno 1.068 t 99983 Kc 93.620 O Kc\kg

04069013 Ementál ostatní ne:k dalšímu zpracování tuk pres 45%

Celkem dovezeno 26.146 t 3690181 Kc 120.59 O Kc\kg

04069021 Cheddar

Celkem dovezeno 0.162 t 28001 Kc 172.85 O Kc\kg

04069023 Eidam

Celkem dovezeno 9.830 t 819784 Kc 96.595 O Kc\kg

04069027 Butterkase

Celkem dovezeno 0.648 t 22683 Kc 35.000 O Kc\kg

04069031 Feta ovcí buvolí v nádobách s nálevem meších

Celkem dovezeno 0.909 t 106871 Kc 117.57 O Kc\kg

04069033 Feta ostatní ne ovcí buvolí

Celkem dovezeno 15.550 t 1613761 Kc 98.455 O Kc\kg

04069061 Sýry Grana Parmigiano tuk do 40% voda v tuku do 47%

Celkem dovezeno 0.853 t 246699 Kc 312.39 O Kc\kg

04069069 Sýry ostatní tuk do 40% voda v tuku do 47%

Celkem dovezeno 0.055 t 14526 Kc 264.11 O Kc\kg

04069073 Provolone tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 0.001 t 363 Kc 363.00 O Kc\kg

04069076 Danbo Fontal Fontina a podobne tuk do 40 % voda v tuku

Celkem dovezeno 0.009 t 3315 Kc 368.33 O Kc\kg

04069078 Gouda tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 5.609 t 821394 Kc 156.11 O Kc\kg

04069079 Esrom Italico ap. tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do

Celkem dovezeno 0.350 t 65170 Kc 192.13 O Kc\kg

04069082 Camembert tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 5.617 t 846419 Kc 153.78 O Kc\kg

04069084 Brie tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 3.014 t 544587 Kc 180.69 O Kc\kg

04069086 Sýry ostatní bez tuku obsah vody presahující 47% do 52%

Celkem dovezeno 0.027 t 5730 Kc 212.22 O Kc\kg

04069087 Sýry ostatní bez tuku obsah vody presahující 52% do 62%

Celkem dovezeno 13.129 t 1728673 Kc 128.70 O Kc\kg

04069088 Sýry ostatní bez tuku obsah vody presahující 62% do 72%

Celkem dovezeno 4.772 t 838733 Kc 167.88 O Kc\kg

04069093 Sýry tuk do 40% voda v tuku nad 72% ne cerstvé zkvašené

Celkem dovezeno 0.351 t 72234 Kc 205.79 O Kc\kg

04069099 Sýry ostatní tuk do 40% ne cerstvé zkvašené

Celkem dovezeno 26.665 t 2879929 Kc 132.06 O Kc\kg

04070011 Vejce krutí husí na násadu

Celkem dovezeno 10.526 t 3519803 Kc 335.62 O Kc\kg

04070019 Vejce drubeže domácí na násadu ne krutí husí

Celkem dovezeno 33.558 t 2823492 Kc 89.728 O Kc\kg

04070030 Vejce drubeže domácí cerstvá konzervovaná varená

Celkem dovezeno 561.545 t 18174179 Kc 47.192 O Kc\kg

04070090 Vejce cerstvá konzervovaná varená ne drubeže domácí

Celkem dovezeno 0.488 t 31197 Kc 63.930 O Kc\kg

04081180 Žloutky ptací sušené ostatní

Celkem dovezeno 17.400 t 2644270 Kc 152.76 O Kc\kg

04081989 Žloutky ptací cerstvé konzervované a podobne vcetne zmrazených

Celkem dovezeno 0.452 t 46198 Kc 102.21 O Kc\kg

04089180 Vejce ptací sušené ostatní bez skorápek

Celkem dovezeno 6.750 t 804091 Kc 119.12 O Kc\kg

04089980 Vejce ptací cerstvé konzervované a podobne ostatní bez

Celkem dovezeno 20.950 t 717607 Kc 61.815 O Kc\kg

05111000 Sperma býcí

Celkem dovezeno 0.148 t 9069370 Kc 110472 O Kc\kg

05119950 Embrya hovezího dobytka

Celkem dovezeno 0.001 t 1804320 Kc .1E+7 O Kc\kg

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info