Dovoz živočišných komodit do ČR za květen 1998

Dovoz živocišných komodit do CR za kveten 1998

01011100 Kone plemenní cistokrevní živí

Celkem dovezeno 12.535 t 4372262 Kc 235.53 O Kc\kg

01011990 Kone ostatní živí ne plemenní ne cistokrevní ne k porážce

Celkem dovezeno 4.250 t 419660 Kc 103.09 O Kc\kg

01021010 Jalovice cistokrevné plemenné (hovezí samice nikdy se

Celkem dovezeno 24.292 t 870818 Kc 63.690 O Kc\kg

01021030 Krávy cistokrevné plemenné (mimo jalovice)

Celkem dovezeno 21.587 t 638384 Kc 42.605 O Kc\kg

01021090 Dobytek hovezí plemennný cistokrevný mimo krávy jalovice

Celkem dovezeno 7.684 t 882574 Kc 257.90 O Kc\kg

01029005 Dobytek hovezí živý domácí druhy do 80 kg

Celkem dovezeno 8.471 t 328592 Kc 38.790 O Kc\kg

01029051 Jalovice nad 300 kg k porážce

Celkem dovezeno 15.810 t 397642 Kc 25.150 O Kc\kg

01029059 Jalovice nad 300 kg ostatní ne k porážce

Celkem dovezeno 4.362 t 114014 Kc 26.140 O Kc\kg

01029061 Krávy nad 300 kg k porážce

Celkem dovezeno 113.514 t 2358527 Kc 20.780 O Kc\kg

01029071 Ostatní dobytek hovezí domácí živý nad 300 kg k porážce

Celkem dovezeno 186.312 t 5134597 Kc 27.560 O Kc\kg

01029079 Ostatní dobytek hovezí domácí živý nad 300 kg ne k porážce

Celkem dovezeno 14.283 t 226654 Kc 15.870 O Kc\kg

01029090 Dobytek hovezí živý ostatní ne domácí druhy

Celkem dovezeno 16.272 t 1058589 Kc 65.060 O Kc\kg

01031000 Dobytek veprový plemenný cistokrevný živý

Celkem dovezeno 9.230 t 1038248 Kc 112.49 O Kc\kg

01041010 Ovce plemenné cistokrevné živé

Celkem dovezeno 6.187 t 693218 Kc 97.560 O Kc\kg

01051111 Kurata samicí chovná reprodukcní ke snášení vajec do 185 g

Celkem dovezeno 5.720 t 3308967 Kc 578.49 O Kc\kg

01051119 Kurata ostatní chovná reprodukcní ne ke snášení vajec do 185 g

Celkem dovezeno 2.609 t 11184491 Kc 4286.9 O Kc\kg

01051191 Kurata ostatní ne chovná ne reprodukcní ke snášení vajec do 185

Celkem dovezeno 10.890 t 4322273 Kc 443.63 O Kc\kg

01051200 Kruty krocani domácí živí do 185 g hmotnosti

Celkem dovezeno 4.239 t 2890207 Kc 709.28 O Kc\kg

01051920 Husy domácí živé do 185 g hmotnosti

Celkem dovezeno 0.070 t 16803 Kc 240.04 O Kc\kg

01059910 Kachny domácí živé nad 185 g hmotnosti

Celkem dovezeno 69.094 t 2952078 Kc 42.730 O Kc\kg

01060010 Králíci domácí živí

Celkem dovezeno 12.115 t 593269 Kc 48.970 O Kc\kg

01060090 Zvírata ostatní živá mimo holubu a domácích králíku

Celkem dovezeno 7.181 t 2419620 Kc 1154.9 O Kc\kg

02012020 Maso hovezí cerstvé chlazené ctvrti zvané "kompenzované"

Celkem dovezeno 48.765 t 2467259 Kc 51.740 O Kc\kg

02012030 Maso hovezí cerstvé chlazené prední ctvrti oddelené i

Celkem dovezeno 99.319 t 4132425 Kc 43.908 O Kc\kg

02012050 Maso hovezí cerstvé chlazené zadní ctvrti oddelené i neoddelené

Celkem dovezeno 16.949 t 767711 Kc 45.555 O Kc\kg

02012090 Maso hovezí cerstvé chlazené nevykostené ostatní vcelku nebo

Celkem dovezeno 0.336 t 118066 Kc 351.39 O Kc\kg

02013000 Maso hovezí cerstvé chlazené vykostené

Celkem dovezeno 0.189 t 101452 Kc 536.78 O Kc\kg

02022090 Maso hovezí zadní prední zmrazené vcelku nebo pulené

Celkem dovezeno 0.116 t 8258 Kc 71.190 O Kc\kg

02023090 Maso hovezí zmrazené vykostené ostatní

Celkem dovezeno 148.329 t 6807918 Kc 45.300 O Kc\kg

02031915 Boky bez kostí a kusy z nich z vepru domácích cerstvé

Celkem dovezeno 59.476 t 1512877 Kc 25.440 O Kc\kg

02031955 Maso z vepru domácích ostatní cerstvé chlazené vykostené

Celkem dovezeno 140.400 t 6084766 Kc 49.370 O Kc\kg

02032955 Maso z vepru domácích zmrazené vykostené

Celkem dovezeno 329.506 t 11810650 Kc 38.992 O Kc\kg

02032990 Maso z vepru ne domácích zmrazené ostatní

Celkem dovezeno 19.000 t 996792 Kc 52.460 O Kc\kg

02042230 Maso skopové cerstvé chlazené - hrbety pecene nevykostené

Celkem dovezeno 0.585 t 147264 Kc 251.73 O Kc\kg

02042290 Maso skopové ostatní cerstvé chlazené nevykostené

Celkem dovezeno 0.196 t 71726 Kc 365.95 O Kc\kg

02042300 Maso skopové cerstvé chlazené vykostené

Celkem dovezeno 0.011 t 5294 Kc 481.27 O Kc\kg

02044230 Maso skopové - hrbety pecené zmrazené nevykostené

Celkem dovezeno 0.777 t 277153 Kc 356.70 O Kc\kg

02044250 Maso skopové - nožicky zmrazené nevykostené

Celkem dovezeno 7.161 t 738441 Kc 124.59 O Kc\kg

02044310 Maso jehnecí zmrazené vykostené

Celkem dovezeno 0.012 t 1202 Kc 100.17 O Kc\kg

02050019 Maso konské zmrazené

Celkem dovezeno 222.356 t 10395488 Kc 46.687 O Kc\kg

02061091 Játra hovezí cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 0.008 t 2738 Kc 342.25 O Kc\kg

02061099 Droby hovezí jedlé cerstvé chlazené ne játra bránice

Celkem dovezeno 0.023 t 11616 Kc 505.04 O Kc\kg

02062290 Játra hovezí zmrazená ne k výrobe farmaceutické

Celkem dovezeno 6.706 t 295298 Kc 44.030 O Kc\kg

02062999 Droby hovezí jedlé zmrazené ne játra jazyk bránice

Celkem dovezeno 129.375 t 4599106 Kc 33.750 O Kc\kg

02064191 Játra z vepru domácích zmrazená ne k výrobe farmaceutické

Celkem dovezeno 556.048 t 15140551 Kc 27.590 O Kc\kg

02064199 Játra z vepru ne domacích zmrazená ne k výrobe farmaceutické

Celkem dovezeno 43.658 t 1133685 Kc 25.955 O Kc\kg

02064991 Droby z vepru domácích jedlé zmrazené ne játra ne k výrobe

Celkem dovezeno 698.384 t 13177546 Kc 21.012 O Kc\kg

02068099 Droby skopové kozí jedlé cerstvé chlazené

Celkem dovezeno 0.004 t 563 Kc 140.75 O Kc\kg

02071110 Kohouti slepice cerstvé chlazené nedelené - "kurata 83%"

Celkem dovezeno 0.005 t 712 Kc 142.40 O Kc\kg

02071130 Kohouti slepice cerstvé chlazené nedelené - "kurata 70%"

Celkem dovezeno 0.047 t 6784 Kc 144.34 O Kc\kg

02071290 Kohouti slepice zmrazené kuchané nedelené - "kurata 65%"

Celkem dovezeno 49.545 t 2569109 Kc 54.750 O Kc\kg

02071310 Kohouti slepice delené vykostené cerstvé chlazené

Celkem dovezeno 67.980 t 5098437 Kc 75.000 O Kc\kg

02071350 Kohouti slepice - prsa nevykostené cerstvé chlazené

Celkem dovezeno 0.004 t 962 Kc 240.50 O Kc\kg

02071410 Kohouti slepice kusy vykostené zmrazené

Celkem dovezeno 425.912 t 26570298 Kc 62.380 O Kc\kg

02071420 Kohouti slepice - pulky ctvrtky nevykostené zmrazené

Celkem dovezeno 18.000 t 517378 Kc 28.740 O Kc\kg

02071430 Kohouti slepice - krídla nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 5.000 t 127643 Kc 25.530 O Kc\kg

02071450 Kohouti slepice - prsa nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 91.106 t 6925627 Kc 76.015 O Kc\kg

02071460 Kohouti slepice - stehna nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 2.104 t 79576 Kc 37.820 O Kc\kg

02072660 Krocani kruty - stehna spodní nevykostená cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 0.030 t 1849 Kc 61.630 O Kc\kg

02072670 Krocani kruty - stehna ne spodní nevykostená cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 47.197 t 1207539 Kc 53.855 O Kc\kg

02072710 Krocani kruty maso delené vykostené zmrazené

Celkem dovezeno 210.553 t 12736738 Kc 67.900 O Kc\kg

02072750 Krocani kruty - prsa nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 7.530 t 675187 Kc 89.670 O Kc\kg

02072760 Krocani kruty - stehna spodní nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 20.895 t 447729 Kc 24.913 O Kc\kg

02072770 Krocani kruty - stehna ne spodní nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 1.872 t 109484 Kc 58.490 O Kc\kg

02072791 Játra drubeží zmrazená ne husí kachní kohoutu slepic

Celkem dovezeno 7.020 t 238638 Kc 33.990 O Kc\kg

02072799 Droby krocanu krut zmrazené ne játra

Celkem dovezeno 0.500 t 11100 Kc 22.200 O Kc\kg

02073219 Kachny cerstvé chlazené oškubané vykuchané - "kachny 63%"

Celkem dovezeno 0.999 t 50329 Kc 50.380 O Kc\kg

02073259 Husy cerstvé chlazené oškubané vykuchané - "husy 75%"

Celkem dovezeno 0.992 t 77724 Kc 78.350 O Kc\kg

02073319 Kachny zmrazené oškubané nedelené vykuchané - "kachny 63%"

Celkem dovezeno 25.388 t 1260842 Kc 49.660 O Kc\kg

02073359 Husy zmrazené oškubané nedelené vykuchané - "husy 75%"

Celkem dovezeno 3.299 t 221719 Kc 67.210 O Kc\kg

02073490 Játra z vykrmených kachen cerstvá nebo chlazená

Celkem dovezeno 0.002 t 2933 Kc 1466.5 O Kc\kg

02073551 Husy - prsa nevykostená cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 0.029 t 5109 Kc 176.17 O Kc\kg

02073553 Kachny perlicky - prsa nevykostená cerstvá chlazená

Celkem dovezeno 0.180 t 65983 Kc 554.27 O Kc\kg

02073561 Husy - stehna nevykostené cerstvé chlazené

Celkem dovezeno 0.060 t 8962 Kc 149.37 O Kc\kg

02073563 Kachny perlicky - stehna nevykostené cerstvé chlazené

Celkem dovezeno 0.005 t 943 Kc 188.60 O Kc\kg

02073591 Játra drubeží cerstvá chlazená ne husí kachní kohoutí

Celkem dovezeno 0.009 t 1390 Kc 154.44 O Kc\kg

02073641 Kachny husy perlicky - hrbety krky ap. nevykostené zmrazené

Celkem dovezeno 1.005 t 20640 Kc 20.540 O Kc\kg

02073663 Kachny perlicky - stehna nevykostená zmrazená

Celkem dovezeno 2.280 t 142823 Kc 62.640 O Kc\kg

02073681 Játra z vykrmených hus zmrazená

Celkem dovezeno 1.320 t 83791 Kc 63.480 O Kc\kg

02073685 Játra z vykrmených kachen zmrazená

Celkem dovezeno 0.112 t 147589 Kc 1317.8 O Kc\kg

02073690 Droby hus kachen perlicek zmrazené ne játra

Celkem dovezeno 0.060 t 3809 Kc 63.480 O Kc\kg

02081011 Maso droby z králíka domácího cerstvé nebo chlazené

Celkem dovezeno 0.002 t 620 Kc 310.00 O Kc\kg

02082000 Stehýnka žabí cerstvá chlazená zmrazená

Celkem dovezeno 0.145 t 43476 Kc 299.83 O Kc\kg

02089010 Maso droby z holubu domácích cerstvé chlazené zmrazené

Celkem dovezeno 0.016 t 7813 Kc 488.31 O Kc\kg

02089020 Maso droby z krepelek cerstvé chlazené zmrazené

Celkem dovezeno 0.033 t 11527 Kc 349.30 O Kc\kg

02089040 Maso droby zveriny ne králíci zajecí krepelcí

Celkem dovezeno 44.352 t 4578803 Kc 239.89 O Kc\kg

02089080 Maso droby jedlé cerstvé chlazené zmrazené ne zverina z velryb

Celkem dovezeno 15.503 t 996382 Kc 64.270 O Kc\kg

02090011 Slanina veprová cerstvá chlazená zmrazená solená v nálevu

Celkem dovezeno 121.215 t 2196202 Kc 18.123 O Kc\kg

02090019 Slanina veprová sušená uzená

Celkem dovezeno 0.045 t 13884 Kc 322.40 O Kc\kg

02090030 Sádlo veprové ne solené sušené uzené

Celkem dovezeno 188.369 t 3010575 Kc 14.470 O Kc\kg

02101131 Kýty a jejich cásti z vepru domácích sušené uzené nevykostené

Celkem dovezeno 0.035 t 7239 Kc 206.83 O Kc\kg

02101190 Kýty plece z vepru ne domácích solené uzené nevykostené

Celkem dovezeno 0.002 t 108 Kc 54.000 O Kc\kg

02101211 Bucky prorostlé z vepru domácích solené v nálevu

Celkem dovezeno 0.012 t 1703 Kc 141.92 O Kc\kg

02101219 Bucky prorostlé z vepru domácích sušené uzené

Celkem dovezeno 0.645 t 22335 Kc 34.630 O Kc\kg

02101981 Maso ostatní z vepru domácích vykostené sušené uzené

Celkem dovezeno 2.540 t 660266 Kc 226.25 O Kc\kg

02102090 Maso hovezí vykostené solené v nálevu sušené uzené

Celkem dovezeno 0.063 t 27002 Kc 428.60 O Kc\kg

02109029 Maso ostatní solené v nálevu sušené uzené ne vepr. hovez. kon.

Celkem dovezeno 0.002 t 1034 Kc 517.00 O Kc\kg

04012011 Mléko nezahuštené neslazené tuk do 3 % do 2l

Celkem dovezeno 2.985 t 51586 Kc 17.280 O Kc\kg

04012091 Mléko smetana nezahuštené neslazené tuk presahující 3%

Celkem dovezeno 0.001 t 0 Kc 0.0000 O Kc\kg

04012099 Mléko smetana nazahuštené neslazené tuk presahující 3%

Celkem dovezeno 14.600 t 113955 Kc 7.8100 O Kc\kg

04013011 Smetana nezahuštená neslazená tuk presahující 6% newpresah.21%

Celkem dovezeno 115.511 t 8272873 Kc 67.843 O Kc\kg

04013031 Smetana nezahuštená neslazená tuk vyšší než 21% nepresah. 45%

Celkem dovezeno 12.081 t 967811 Kc 80.110 O Kc\kg

04013039 Smetana nezahuštená neslazená tuk vyšší než 21% nepresah.45%

Celkem dovezeno 0.448 t 41962 Kc 93.670 O Kc\kg

04013091 Smetana nezahuštená neslazená tuk nad 45% do 2l

Celkem dovezeno 0.001 t 0 Kc 0.0000 O Kc\kg

04021011 Mléko v prášku ap. neslazené tuk do 1 5% do 2 5 kg

Celkem dovezeno 0.355 t 21508 Kc 30.640 O Kc\kg

04021019 Mléko v prášku ap. neslazené tuk do 1 5% nad 2 5 kg

Celkem dovezeno 1.200 t 100818 Kc 84.020 O Kc\kg

04022915 Mléko smetana v prášku slazená tuk do 27% do 2 5 kg

Celkem dovezeno 1.312 t 139448 Kc 106.29 O Kc\kg

04022999 Smetana v prášku slazená tuk nad 27% nad 2 5 kg

Celkem dovezeno 0.025 t 1243 Kc 49.720 O Kc\kg

04029151 Smetana zahuštená neslazená tuk presahujícím 10% nepresah. 45%

Celkem dovezeno 0.002 t 0 Kc 0.0000 O Kc\kg

04029911 Mléko smetana zahustená slazená tuk do 9 5% do 2 5 kg

Celkem dovezeno 0.068 t 5162 Kc 68.195 O Kc\kg

04029919 Mléko smetana zahuštená slazená tuk do 9 5% nad 2 5 kg

Celkem dovezeno 98.475 t 2120261 Kc 21.530 O Kc\kg

04031011 Jogurt neochucený tekutý neslazený tuk do 3%

Celkem dovezeno 0.028 t 618 Kc 22.070 O Kc\kg

04031051 Jogurt v prášku ap. ochucený tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 3.081 t 99323 Kc 32.240 O Kc\kg

04031053 Jogurt v prášku ap. ochucený tuk 1 5-27%

Celkem dovezeno 0.100 t 2033 Kc 20.330 O Kc\kg

04031091 Jogurt ochucený tuk do 3%

Celkem dovezeno 514.314 t 13907972 Kc 30.408 O Kc\kg

04031093 Jogurt ochucený tuk presahující 3% do 6%

Celkem dovezeno 698.767 t 18199781 Kc 49.260 O Kc\kg

04031099 Jogurt ochucený tuk nad 6%

Celkem dovezeno 11.282 t 487734 Kc 61.357 O Kc\kg

04039011 Kefír aj. v prášku ap. neochucený neslazený tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 5.250 t 477346 Kc 90.920 O Kc\kg

04039051 Kefír podmáslí aj. neochucené neslazené tuk do 3%

Celkem dovezeno 0.036 t 618 Kc 17.170 O Kc\kg

04039091 Kefír podmáslí aj. ochucené tuk do 3%

Celkem dovezeno 58.177 t 1694307 Kc 29.120 O Kc\kg

04039093 Kefír podmáslí aj. ochucené tuk presahující 3% do 6%

Celkem dovezeno 0.051 t 3540 Kc 69.410 O Kc\kg

04039099 Kefír podmáslí aj. ochucené tuk nad 6%

Celkem dovezeno 1.908 t 74496 Kc 36.225 O Kc\kg

04041002 Syrovátka pevná neslazená bílkoviny do 15% tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 0.500 t 10874 Kc 21.750 O Kc\kg

04041014 Syrovátka pevná neslazená bílkoviny nad 15% tuk presahující 1

Celkem dovezeno 0.700 t 136105 Kc 194.44 O Kc\kg

04041048 Syrovátka tekutá neslazená bílkoviny do 15% tuk do 1 5%

Celkem dovezeno 46.270 t 77000 Kc 1.6600 O Kc\kg

04051011 Máslo prírodní k okamžité spotrebe tuk do 85% do 1kg

Celkem dovezeno 53.985 t 4094148 Kc 90.225 O Kc\kg

04051030 Rekombinované maslo tuk do 85%

Celkem dovezeno 0.002 t 91 Kc 45.500 O Kc\kg

04059010 Jiné tuky a oleje z mléka tuky prevyšující 99 3% voda

Celkem dovezeno 19.044 t 1546506 Kc 81.210 O Kc\kg

04061020 Sýry cerstvé a tvaroh cerstvý tuk do 40%

Celkem dovezeno 399.015 t 15130829 Kc 67.240 O Kc\kg

04061080 Sýry cerstvé a tvaroh cerstvý tuk nad 40%

Celkem dovezeno 6.995 t 826501 Kc 113.93 O Kc\kg

04062090 Sýry strouhané sýry práškové všech druhu ostatní

Celkem dovezeno 4.741 t 838658 Kc 180.84 O Kc\kg

04063010 Sýry tavené (z Ementalu Gruy re ap.) tvs do 56%

Celkem dovezeno 24.156 t 2603544 Kc 108.65 O Kc\kg

04063031 Sýry tavené ostatní tuk do 36% tuk v sušine do 48%

Celkem dovezeno 168.066 t 15370593 Kc 127.09 O Kc\kg

04063039 Sýry tavené ostatní tuk do 36% tuk v sušine nad 48%

Celkem dovezeno 85.939 t 9166076 Kc 113.62 O Kc\kg

04063090 Sýry tavené ostatní tuk nad 36%

Celkem dovezeno 20.488 t 2443389 Kc 119.26 O Kc\kg

04064010 Sýry s modrou plísní Roquefort

Celkem dovezeno 0.094 t 46005 Kc 388.80 O Kc\kg

04064050 Sýry s modrou plísní Gorgonzola

Celkem dovezeno 0.526 t 103662 Kc 206.05 O Kc\kg

04064090 Sýry s modrou plísní ostatní

Celkem dovezeno 23.957 t 3225957 Kc 165.64 O Kc\kg

04069001 Sýry k dalšímu zpracování

Celkem dovezeno 0.252 t 22617 Kc 89.750 O Kc\kg

04069013 Ementál ostatní ne:k dalšímu zpracování tuk pres 45%

Celkem dovezeno 9.653 t 1226273 Kc 134.98 O Kc\kg

04069023 Eidam

Celkem dovezeno 5.759 t 467068 Kc 93.550 O Kc\kg

04069025 Tilsit

Celkem dovezeno 0.198 t 19788 Kc 99.940 O Kc\kg

04069027 Butterkase

Celkem dovezeno 0.303 t 30250 Kc 99.830 O Kc\kg

04069031 Feta ovcí buvolí v nádobách s nálevem meších

Celkem dovezeno 0.060 t 6963 Kc 116.05 O Kc\kg

04069033 Feta ostatní ne ovcí buvolí

Celkem dovezeno 14.029 t 1495286 Kc 104.95 O Kc\kg

04069061 Sýry Grana Parmigiano tuk do 40% voda v tuku do 47%

Celkem dovezeno 0.641 t 172310 Kc 415.23 O Kc\kg

04069063 Sýry Fiore s. Pecorino tuk do 40% voda v tuku do 47%

Celkem dovezeno 0.002 t 808 Kc 404.00 O Kc\kg

04069069 Sýry ostatní tuk do 40% voda v tuku do 47%

Celkem dovezeno 0.965 t 166957 Kc 195.69 O Kc\kg

04069073 Provolone tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 0.009 t 2379 Kc 264.33 O Kc\kg

04069075 Asiago Caciocavallo ap. tuk do 40% voda v tuku presahující

Celkem dovezeno 0.031 t 4605 Kc 148.55 O Kc\kg

04069076 Danbo Fontal Fontina a podobne tuk do 40 % voda v tuku

Celkem dovezeno 0.048 t 8275 Kc 253.88 O Kc\kg

04069078 Gouda tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 6.347 t 798472 Kc 150.54 O Kc\kg

04069079 Esrom Italico ap. tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do

Celkem dovezeno 0.139 t 21380 Kc 171.52 O Kc\kg

04069082 Camembert tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 6.827 t 972832 Kc 154.59 O Kc\kg

04069084 Brie tuk do 40% voda v tuku presahující 47% do 72%

Celkem dovezeno 3.263 t 563725 Kc 172.76 O Kc\kg

04069087 Sýry ostatní bez tuku obsah vody presahující 52% do 62%

Celkem dovezeno 10.470 t 1359691 Kc 135.61 O Kc\kg

04069088 Sýry ostatní bez tuku obsah vody presahující 62% do 72%

Celkem dovezeno 2.872 t 549564 Kc 176.89 O Kc\kg

04069093 Sýry tuk do 40% voda v tuku nad 72% ne cerstvé zkvašené

Celkem dovezeno 1.133 t 203603 Kc 179.70 O Kc\kg

04069099 Sýry ostatní tuk do 40% ne cerstvé zkvašené

Celkem dovezeno 64.231 t 7554982 Kc 192.25 O Kc\kg

04070011 Vejce krutí husí na násadu

Celkem dovezeno 8.458 t 2745186 Kc 311.47 O Kc\kg

04070019 Vejce drubeže domácí na násadu ne krutí husí

Celkem dovezeno 32.581 t 3186082 Kc 79.563 O Kc\kg

04070030 Vejce drubeže domácí cerstvá konzervovaná varená

Celkem dovezeno 26.554 t 770428 Kc 27.345 O Kc\kg

04070090 Vejce cerstvá konzervovaná varená ne drubeže domácí

Celkem dovezeno 0.001 t 280 Kc 280.00 O Kc\kg

04081180 Žloutky ptací sušené ostatní

Celkem dovezeno 10.000 t 1483073 Kc 148.31 O Kc\kg

04081989 Žloutky ptací cerstvé konzervované a podobne vcetne zmrazených

Celkem dovezeno 0.200 t 18827 Kc 94.140 O Kc\kg

04089180 Vejce ptací sušené ostatní bez skorápek

Celkem dovezeno 17.700 t 2366087 Kc 133.68 O Kc\kg

04089980 Vejce ptací cerstvé konzervované a podobne ostatní bez

Celkem dovezeno 0.200 t 8802 Kc 44.010 O Kc\kg

04090000 Med prírodní

Celkem dovezeno 46.265 t 1405871 Kc 37.253 O Kc\kg

04100000 Výrobky živocišného puvodu jedlé jinde neuvedené ani nezahrnuté

Celkem dovezeno 0.020 t 481 Kc 24.050 O Kc\kg

05111000 Sperma býcí

Celkem dovezeno 0.222 t 3634964 Kc 42137 O Kc\kg

05119950 Embrya hovezího dobytka

Celkem dovezeno 0.001 t 112020 Kc 112020 O Kc\kg

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info