DRŮBEŽ - 17.6.1998

DRUBEŽ - 17.6.1998

Situace na trhu s jatecnými kuraty se podle pramenu Agronet v posledním období pomerne ustálila. Nákupní ceny - prumerné ceny zemedelských výrobcu - se ve 23. a 24. týdnu pohybovaly kolem prumerné hodnoty 28,32 Kc/kg živé hmotnosti kurete v I.jakostní tríde. To znamená urcitý nárust oproti predešlému období (prumer 22. a 23. týdne byl 28,75 Kc/kg). Nekteré drubeží porážky se v uplynulých letech zamerily zejména na porcování težkých kurat, z toho plyne i nárust cen regionech, kde tyto porážky pusobí a priplácí na vyšší hmotnost kurat.

Obchodní ceny kurat dle pramenu Agronet se v období 23. a 24. týdne dostaly na hranici 60,00 Kc/kg opracovaného zmrazeného kurete, cena chlazených kurat je prirozene vyšší, vychází v prumeru na hodnotu 61,72 Kc/kg.

Prognóza: trend mírného zvyšování nákupních cen jatecných kurat asi bude v druhé polovine cervna nadále pokracovat.

Vejce

U konzumních vajec slepicích ve 23. i 24. týdnu pokracoval cenový vývoj dále smerem dolu. Nákupní ceny vajec netrídených ve 23. týdnu byly na hodnote 1,62 Kc/ks až 1,63 Kc/kg, kdy nižší hodnotu vykazuje Morava, Cechy vyšší. Rozdíl je však minimální a ukazuje na odbytové potíže v celé republice na trhu s vejci. Ve 24. týdnu se cena vajec netrídených dále snížila na 1,60 Kc/ks. Cenové rozpetí minimálních a maximálních cen je v republikovém hodnocení pomerne znacné, kdy minimální hodnoty jsou kolem 1,20 Kc/ks u vajec na zpracování, až po nejvyšší hodnoty 1,80 Kc/ks.

Vázne zejména prímý prodej vajec do odbytové síte, kdy zejména supermarkety stále drží vysoké spotrebitelské ceny vajec (prumer 23. a 24. týdne cinil dle pramenu Agronet 2,64 Kc/ks).

Prognóza je pro období nejbližší - další mírné poklesly cen vajec.

Informace ze zahranicí

Pro polské drubežnictví v roce 1997 bylo charakteristické vysoké tempo nárustu jak produkce masa, tak i produkce vajec. U drubežího masa znamenalo zvýšení polské produkce témer 30 % nárust (nárust produkce drubežího masa dle jednotlivých zemí EU v roce 1997 od 1 do 5 %). V produkci vajec zaznamenalo polské drubežnictví nárust 9 %. Na tyto zmeny v polském drubežnictví mela jednak vliv zmena cenové a dotacní politiky Polska. Tyto nárusty výroby nebyly odvislé pouze od prostého navýšení pocetních stavu, ale jednalo se o koncepcní rozvojové programy s rozsáhlými strukturálními zmenami polského drubežnictví, zejména prechod od malovýroby k prumyslové výrobe. Pro naše zemedelce to znamená další zvýšení konkurence ve stredoevropském regionu, v konecném efektu i možná ztráta pro nás tradicních exportních trhu, zejména pro odbyt vajec!

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info