Farmářské ceny mléka kravského v červnu 1998

PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1998

CESKÁ REPUBLIKA

Merná R o k 1997 R o k 1998

N Á Z E V jednotka mesíc mesíc

4. 5. 6. 4. 5. 6.

ŽIVOCIŠNÉ VÝROBKY

Mléko kravské Q.tr.j. TIS. L 7098 7083 7079 7988 7966 7959

Mléko kravské II.tr.j. TIS. L 5680 5749 5845 6036 6063 5985

Pramen: CSÚ

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info