Komoditní zpráva o trhu hověz. a vepř. masa v II.pol. ledna 1999

NTIS Ceské republiky tel: 02/22000318,406

Nezávislý tržní informacní systém fax: 02/6273020

Mánesova 75 e-mail: ourednik@agrec.cz

Praha 2 PSC 120 58 http://www.vuze.cz

VÚZE AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE CESKÉ REPUBLIKY

Komoditní zpravodajství o trhu hovezího a veprového masa v druhé polovine ledna 1999

Po urcité príznivé tendenci ve vývoji nabídky a poptávky na trhu veprového masa v záveru minulého roku a v prubehu první poloviny ledna 1999, která byla spojena s pomerne razantním obratem ve vývoji cen zemedelských výrobcu (CZV), došlo ve druhé polovine ledna opet k jejich snížení. Ve srovnání se stejným obdobím roku 1998 jsou v letošním roce CZV nižší o 11 %. Ke stabilizaci a oživení cen dosud neprispela opatrení SFTR, smerující ke zvýšení vývozu veprového masa.

V období od 1.1. do 29.1. 1999 byla vyvezeno 1895 ks jatecných prasat (211,6 t) prevážne na Slovensko a 185 t veprového masa. CZV jatecného skotu v prubehu druhé poloviny ledna mírne poklesly. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku jsou vyšší o cca 5 %.

Hovezí maso

CZV jatecných býku a krav se snížily k 27.1.1999 o 0,17 a 0,18 Kc/kg ž.hm ve srovnání s cenou k 13.1. letošního roku. Cena jatecných jalovic tr. A se snížila o 0,07 Kc/kg ž.hm. Ve srovnání se stejným obdobím minulých let jsou v dusledku nižší nabídky na trhu hovezího masa CZV jatecného skotu pomerne stabilní. Tím je eliminována nižší poptávka po hovezím mase. Prumerná cena prumyslových výrobcu (CPV) hovezího masa se ve srovnání s první polovinou ledna nezmenila. Rovnež nebyly zaznamenány výraznejší zmeny spotrebitelských cen (SC) hovezího výsekového masa.

Veprové maso

CZV veprového masa se v prubehu druhé poloviny ledna 1999 opet zacala snižovat. Pokles cen byl zaznamenán zejména od 22. ledna. Na uvedený vývoj ceny má vliv snížená poptávka po veprovém mase na domácím trhu a zvýšené dovozy veprového masa z EU. Na reprezentativních trzích EU ceny do 10.1.1999 stoupaly a následne byl zaznamenán jejich pokles z 99 EUR za 100 kg j. hm. na 89,4 EUR v týdnu od 18.1. do 24.1. 1999. To je do prepoctu pokles z 29 na 25,90 Kc/kg ž.hm.

Další vývoj CZV jatecných prasat bude mimo jiné závislý i na vcasné realizaci subvencovaných vývozu veprového masa.

V období od 16.1. do 29.1.1999 se do CR dovážela prevážne jatecná prasata z Nemecka v poctu 540 ks (61,2 t). Dovoz veprového masa byl ve sledovaném období opet vysoký a predstavoval 1 763,9 t. Od pocátku roku do 29.1. již bylo dovezeno dle hlášení dekádní Celní statistiky 3 506 t veprového masa, ve stejném období lonského roku to bylo pouze 65,5 t. Veškeré dovážené veprové maso pocházelo ze státu EU, predevším z Nemecka, Rakouska a Dánska.

Živého skotu k nám bylo dovezeno 765 ks (307,8 t). Z Polska se jednalo o 392 ks (218,2 t) urcených jatecným úcelum, ostatní zvírata pocházela ze Slovenska a Rankouska. Hovezího masa bylo importováno 135,1 t prevážne z Dánska.

Živá jatecná prasata byla v období od 16.1. do 29.1. exportována hlavne na Slovensko v poctu 520 ks (60,8 t), do Slovinska 160 ks (16,3 t) a Rumunska 175 ks (18,1 t). Vývoz veprového masa smeroval predevším na Slovensko ( 95,4 t) a do Rumunska (37,7 t).

Export živého skotu dosáhl v uvedeném období poctu 1 869 ks (374,2 t). Týkal se predevším mladého dobytka, telat a v menší míre plemenných zvírat. Nejvíce skotu bylo exportováno do Nemecka, Chorvatska a Itálie. Vývoz hovezího masa byl v uvedeném témer zanedbatelný.

Ing. Josef Ouredník

Ing. Miluše Abrahamová

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info