Komoditní zpravodajství o trhu vajec v prosinci 1998

NTIS Ceské republiky tel: 02/22000318,406

Nezávislý tržní informacní systém fax: 02/6273020

Mánesova 75 e-mail: ourednik@agrec.cz

Praha 2 PSC 120 58 http://www.vuze.cz

VÚZE AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE CESKÉ REPUBLIKY

Komoditní zpravodajství o trhu vajec v prosinci 1998

V prosinci 1998 dosáhla prumerná cena zemedelských výrobcu vajec (CZV) úrovne 1,79 Kc/ks. Ve srovnání s prumernou cenou vykázanou v listopadu 1998 (1,78 Kc/ks) se témer nezmenila.

Vyšší pokles CZV slepicích vajec byl zaznamenán u hmotnostní skupiny M (-0,13 Kc/ks), mírný pak u vajec hmotnostní skupiny L (-0,03 Kc/ks). Pomerne stabilizovaná cenová situace je u vajec skupiny S. Nejvyšší nárust cen vykázaly vejce ostatní, tj. skupina hmotnosti XL a netrídená vejce (0,11 Kc/ks). Nejvetší rozdíl mezi prumernou minimální a maximální cenou byl zaznamenán u vajec ostatních (0,78 Kc/ks).

Spotrebitelské ceny vajec netrídených byly v celé CR v prubehu prosince velmi vyrovnané. Nárust byl zaznamenán v Praze, severních Cechách a na jižní Morave CZV vajec dodávaných prumyslovým výrobcum pro další zpracování se snížily proti listopadu o 0,24 Kc/kg (tj. o 1,0 %) a dosáhly úrovne 24,32 Kc/kg.

V prubehu prosince 1998 bylo do CR dovezeno 241,9 tis. ks vajec. Z tohoto poctu bylo 149 tis. ks vajec konzumních. Ve stejném období bylo vyvezeno 9 202 tis. ks, z toho 7 832,9 tis. ks konzumních vajec.

Ve státech EU byly v prosinci 1998 vykázány nejvyšší CZV po prepoctu na Kc v Itálii (2,46 Kc/ks) a Francii (2,10 Kc/ks). Nejnižší ceny jsou uvádeny v Nizozemsku (1,34 Kc/ks) a Belgii (1,48 Kc/ks).

Zahranicní obchod

Dovoz

V období od 1.12 do 31.12.1998 bylo do CR dovezeno 241,9,8 tis. ks vajec (18,6 t). Konzumní slepicí vejce byla dovezena predevším ze Slovenska 145,4 tis. ks (18,6 t) za jednotkovou hodnotu 1,60 Kc/ks, dále z Nemecka 3,6 tis. ks. Z ostatních zemích se dovážela pouze vejce násadová. Jednalo se predevším o Kanadu, odkud bylo importováno 92,2 tis. ks (8,3 t).

Vývoz

V období od 1.12 do 31.12.1998 bylo vyvezeno 9202,2 tis. ks vajec (585,6 t). Nejvetší množství bylo exportováno do Švýcarska 5 054,4 tis. ks (313,2 t). Jednalo se prevážne o slepicí konzumní vejce (4 449,6 tis. ks) a v menším množství také o slepicí vejce násadová (302,4 tis. ks).

Dále bylo vyvezeno vetší množství konzumních vajec ješte do Polska 903,6 tis. ks (60,5 t), Slovenska 665,3 tis. ks (45,6 t), Nemecka 604,8 tis. ks (38,1 t). Vejce násadová byla vyvezena do v poctu Madarska 649,4 tis. ks (38,5 t).

Ing. Josef Ouredník

Ing. Miluše Abrahamová

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info