Licenční výroba českých piv stoupá

HN 11.6.1998

Licencní výroba ceských piv stoupá

Ochranárská opatrení mají odvrátit zánik malých pivovaru

* Za první ctyri mesíce slovenské pivovary vyrobily 1,263 miliónu hl piva, z nichž 60 tisíc hl smerovalo na vývoz. Zlepšení své produkcní a exportní situace ocekávají od snížení dovozních kvót.

Podle ekonomicko - financní analýzy potravinárského prumyslu, kterou vypracovalo ministerstvo zemedelství SR, nejvyšší ztráty - témer 350 miliónu Sk - zaznamenal pivovarnický a sladovnický prumysl. Pivovarníci se na nich podíleli 206 milióny Sk. Loni se proti predešlému roku snížila výroba piva v SR o 122 tisíc hektolitru a využívání kapacit pivovaru pokleslo na 65 procent. Podíl ceského piva na slovenské spotrebe klesl z jedné tretiny v roce 1993 na lonských 13 procent. Presto dohodnutou kvótu na jeho dovoz v objemu 632 tisíc hl rocne Slovenské sdružení výrobcu piva a sladu (SSVPS) pokládá za nadmernou. Na ministerstvech hospodárství a zemedelství žádají její další snížení o 200 tisíc hl.

Príslib ministra zemedelství Petra Baca, že pri kontrahovaném odberu domácího chmele jim bude vyhoveno, zustal zatím nesplnen. I když pivovarníci nechtejí prevzít 300 tun chmele z predlonské úrody, verí, že jejich požadavku na snížení dovozu piva bude vyhoveno. Clen SSVPS a generální reditel pivovaru Starý pramen Michalovce Milan Lapišák k tomu rekl: "Léto je tady a na rozhodnutí stále jen cekáme. Podle mých odhadu se už letos dovezlo tolik piva, kolik jsme predpokládali za celý rok."

Stálé hledání ochranárských opatrení a hrozba snižování limitu na dovoz piva na Slovensko zrejme zvýší zájem ceských pivovaru o licencní výrobu v SR. Zlatý Bažant Hurbanovo zacal vyrábet Gambrinus, bratislavský pivovar Stein by mel zacít s pivem Meštan z pražských pivovaru a podobná spolupráce se predpokládá i s dalšími pivovary z CR. Výroba ceského piva na Slovensku se pro letošek odhaduje na 100 tisíc hl. Výkonný reditel SSVPS Michal Pramuk tvrdí, že jsou pro dovoz znackových ceských piv, ale jen v potrebném rozsahu. "Myslím si, že by mela platit zásada vzrovnání. Slovenský pivovar, který vyrábí ceské pivo v licenci, by mel od svého ceského partnera požadovat, aby zabezpecil odbyt slovenského piva v CR. Myslím si, že pokles naší výroby je zaprícinen vyšším dovozem a tím, že všechny státy, do kterých tradicne vyvážíme, vytvárejí legislativu na ochranu vlastní výroby."

Pramuk a další cinitelé, kterí se angažují v ochranárských opatreních, jdou svým zpusobem proti soucasnému vývoji ve svete. Ten vytvárí silný tlak na malé pivovary, které i na Slovensku sotva obstojí v domácí konkurenci s relativne velkými producenty piva.

Blanka Sáková, Bratislava

Produkce piva na Slovensku v roce 1997 podle pivovaru (v hl)

Zlatý Bažant , a.s., Hurbanovo 712 600

Šariš, a.s., Velký Šariš 697 295

Topvar, a.s., Topolcany 567 001

K.K. Company, s.r.o., Vlkanová 559 122

Corgon, s.r.o., Nitra 419 318

Gemer, s.r.o., Rimavská Sobota 344 532

S.T.E.I.N., a.s., Bratislava 273 400

Urpín, súk. pod., Banská Bystrica 251 487

Vega - Tatran, s.r.o., Poprad 205 528

Steiger, s.r.o., Vyhne 136 561

Horden, a.s., Trnava 131 983

Starý Pramen, a.s., Michalovce 84 606

Košický pivovar, a.s., Košice 11 256

Celkem 4 394 689

Pramen: Slovenské sdružení výrobcu piva a sladu

Vývoz piva ze SR podle zemí za rok 1997 (hl)

Rusko a cást býv. SSSR 58 762

Ukrajina 53 521

Ceská republika 48 902

Polsko 8 974

Kazachstán 4 725

Moldávie 2 816

Jugoslávie 1 446

V.Británie 1 321

Slovinsko 1 006

Litva 1 001

Rumunsko 866

Finsko 660

USA 616

Madarsko 507

Pramen: Slovenské sdružení výrobcu piva a sladu

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info