MIELE + WESTFALIA - společný prodej

MIELE + WESTFALIA - spolecný prodej

Text zprávy pro úcastníky tiskové konference Westfalia - Miele

31.brezna 1998, Praha - Suchdol

Na letošním veletrhu TECHAGRO 98 v Brne se poprvé predstaví výrobky MELTEC a WESTFALIA ve spolecném výstavním stánku.

Firma WESTFALIA oslavila 100.výrocí svého založení v roce 1993, firma MIELE se pripravuje

na stejné oslavy v príštím roce. Obe firmy zahájily výrobu dojicích zarízení shodne v roce 1926 a

dodnes patrí k nejvetším svetovým producentum dojicích technologii.

V roce 1988 prevzala zemedelskou produkci MIELE Melktechnik firma WESTFALIA

SEPARATOR v Oelde (SRN-Severní Porýní-Vestfálsko) jako svou druhou produkcní linii v dojicí

technice. Od roku 1991 byl dosavadní název výrobku této druhé znacky zmenen na MELTEC

Maschinen GmbH. Poslední zmena se udála v roce 1994, kdy vetšinu akcií Westfalia Separator AG

získal koncern GEA. Došlo k oddelení výroby separátoru a v divizi výrobních technilogií koncernu

GEA byla založena firma WESTFALIA Landtechnik GmbH s více než 30 dcerinnými spolecnostmi a

zastoupeními po celém svete. Pod tímto zastrešením fungovaly jednotlivé dcerinné spolecnosti

WESTFALIA a znacka MELTEC jako samostatní a rovnocenní partneri.

Od února letošního roku prebírá odbyt produktu MELTEC firma WESTFALIA Landtechnik

GmbH. V Ceské republice je zastoupena dcerinou firmou WESTFALIA CZ, s.r.o. se sídlem

v Ceských Budejovicích. Spolecne s firmou MIELE, s.r.o. v Brne bude nadále zajištován odbyt

výrobku znacek WESTFALIA a MELTEC na území Ceské i Slovenské republiky.

Zatímco firma MIELE a produkty MELTEC se na našem trhu objevovaly již dlouho pred rokem

1989 firma WESTFALIA vstoupila na náš trh pomerne pozde - až v roce 1991.

V soucasné dobe má každý z techto výrobcu u nás v provozu zhruba 200 zarízení ruzných typu a

velikostí.

Pro zemedelské farmy v CR zamerené na prvovýrobu mléka jsou obe firmy dlouholetými partnery,

kterí poskytují kvalitní dodávky, montáže a servisní služby, poradenství v oboru dojicí techniky a

odbornou pomoc pri rešení rekonstrukcí a novostaveb provozu pro prvovýrobu mléka.

Dosud byly obe firmy ale také známy svou vzájemnou rivalitou a tvrdou konkurenci na našem již i

tak nárocném trhu s dojicí technikou.

Jak výrobky MELTEC, dosud dodávané prostrednictvím firmy MIELE, s.r.o. v Brne, tak i

výrobky WESFALIA dodávané firmami KAMÍR & Co. V Pacove, AGP-nova v Ceských

Budejovicích a ZEMOS CZ v Hluku, budou nyní dodávat všechna tato obchodní centra. Stávající

prodejní a servisní sít obou firem se sloucila a nyní tak budou mít zákazníci obou firem k dispozici

výrazne operativnejší systém dodávek, montáží, servisu i prodeje náhradních dílu a spotrebního

materiálu.

Rozširuje se i nabídka výrobku. Prodejci obou dosavadních firem budou moci ve svých nabídkách

uplatnit zarízení v sestavách, které dosud nebyly myslitelné. Výber se rozšíril sloucením špickových

výrobku obou firem do jednoho nabídkového katalogu.

Obe firmy jsou presvedceny, že uvedenými organizacními zmenami se výrazne zvýšil jejich konkurenceschopnost i kvalita poskytovaných služeb, což by melo mít príznivý vliv i na provoz

v podnicích dosavadních uživatelu a na jejich spokojenost a pocit jistoty.

PR clánek

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info