Mlékárenskému trhu nyní vévodí sýry

LN - 10.2.1998

Mlékárenskému trhu nyní vévodí sýry

Praha - Domácí mlékárenský prumysl ceká krome procesu koncentrace výrobních kapacit také nutnost obmeny dosud nabízeného sortimentu. V posledních letech se totiž výrazne mení spotreba jednotlivých druhu mlékárenských výrobku, když v podstate klesá poptávka po produktech s vyšším obsahem tuku. Podle tajemníka Ceskomoravského svazu mlékárenského Milana Krivánka se v lonském roce zvýšila výroba tavených sýru o 18 %, prírodních sýru o 11,6 %, jogurtu o 11,8 %, smetanových krému o 5,9 % a tvarohových dezertu o 4,8 %. Zejména sýry se tak podle nej stávají stále významnejším sortimentem, a to i z pohledu zahranicního obchodu. zatímco ješte v roce 1996 byl mezi importem a exportem sýru v zásade rovnovážný stav (na úrovni asi 15 000 tun), v lonském roce již došlo ke zvýšení vývozu na 17 500 tun pri soucasném snížení dovozu na 11 000 tun. Pokud by domácí zpracovatelé dokázali tento trend zachytit, mohla by se v CR opet zvýšit spotreba mléka. To by privítali jednak zemedelci, nebot v CR stále existuje jeho nadprodukce, jednak mlékárny, protože tak by se otevrela šance pro více subjektu na trhu, nebo alespon pro vyšší objemy zpracovávané suroviny. Tajemník Ceskomoravského svazu zemedelských podnikatelu Jan Veleba se ale domnívá, že na restrukturalizaci výroby budou zpracovatelum chybet potrebné financní zdroje. "Meli by se do toho ovšem pustit," zduraznil Veleba. Poukázal pritom na zemedelské prvovýrobce, kterí byli nuceni zmenit strukturu své produkce také. Dnes jsou na tom nejhure ti, co delají všechno, upozornil Veleba.

- peh

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info