Past na velké pivovary

HN - 10.11.1998

Past na velké pivovary

Pivovarum ve Velké Británii a dalších evropských státech, a to hlavne tem vetším, muže zpusobit problémy pátecní rozhodnutí Evropské komise. Podle komisare Karla van Mierta by mely upustit od exkluzívních smluv o prodeji piva, uzavíraných plošne se sítemi hostincu a restaurací. Rozhodnutí bylo vyvoláno žalobou jistého britského manželského páru z kvetna 1997. Ti spatrovali - jakožto nájemci jedné pivnice - porušení pravidel hospodárské souteže platných v rámci EU v rozhodnutí místního pivovaru Greene King, který od nich požadoval, aby už od nikoho jiného pivo neobjednávali. Dohody, jež by bránily volné hospodárské souteži, jsou vskutku unijním právem zakázány. Puvodne prevládal podle znalcu v Bruselu názor, že pod tyto predpisy nespadají malé a regionální pivovary.

Britský pivní trh je podle nich dobre "odstínen", avšak Greene King na tom nenese zvláštní vinu, nebot má jen relativne menší výstav piva. Rozhodnutí by však mohlo mít povahu precedentu, a to s dopadem i na jiné než britské pivovary v zemích EU. Kritériem zde má být podle mluvcího van Mierta celkový podíl jednotlivé znacky na trhu. Hovorí se o 20 až 40 procentech, která by mohla již zavdat prícinu k zásahu EU. Protože v Nemecku je asi 1200 pivovaru, nemuselo by je to príliš zasáhnout. Neco jiného ale by byly Belgie, Dánsko a Nizozemsko se znacne vetší koncentrací výroby. Není také známo, jaká oblast bude rozhodná pro stanovení podílu na trhu - zda region, ci stát.

Brusel (ve)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info