PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 19.6.1998

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 19.6.1998

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

V první polovine cervna nákupní ceny jatecných prasat se pohybovaly v rozmezí 38,00 Kc až 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Trend mírného zvyšování nákupních cen jatecných prasat bude nadále pokracovat i ve tretí cervnové dekáde a v cervenci.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Na úrovni zpracovatelských podniku masného prumyslu je snaha zastavit dosavadní trend zvyšování nákupních cen jatecných prasat zvýšeným dovozem dotovaného levnejšího veprového masa ze zahranicí. V této souvislosti je však nutné uvést, že vlivem zejména vysokých cen krmných smesí výrobní náklady na produkci 1 kg veprového masa v letošním roce se pohybují napríklad u našich velkoproducentu jatecných prasat v rozmezí 37,00 Kc až 38,00 Kc. Zpracovatelé by si proto mely uvedomit, že dosavadní nákupní ceny jatecných prasat jsou nyní na úrovni nákladovosti u této komodity a jejich prípadný pokles by mohl znamenat likvidaci domácích chovatelu prasat. Tím by se dostala rada zpracovatelských podniku masného prumyslu do velmi obtížné ekonomické situace, protože by na našem trhu nesehnala každodenní provozne potrebný pocet jatecných prasat. Je proto nutné doporucit producentum a zpracovatelum jatecných prasat aktivnejší spolupráci vcetne vzájemného ekonomického propojení, protože jenom to je cesta jak úspešne celit v príštích letech zahranicní konkurenci na našem trhu veprového masa.

Informace ze zahranicí

Podle MP SR a VÚPP Bratislava ve Slovenské republice v lonském roce proti roku 1996 došlo k poklesu stavu prasat i prasnic shodne o 8,8% .K 31.12.1997 na Slovensku se chovalo 1 809,9 tis. ks prasat a z tohoto stavu bylo 139,0 tis. ks prasnic. Rocní spotreba veprového masa na 1 obyvatele SR byla vloni cca 37,00 kg.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info