PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 22.5.1998

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 22.5.1998

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

V polovine kvetna se pohybovaly prumerné farmárské ceny jatecných prasat nejcasteji kolem 37,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

V záveru druhé kvetnové dekády nákupní ceny prasat se zvýšily na úroven 37,50 Kc až 38,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Trend mírného zvyšování farmárských cen jatecných prasat lze ocekávat i v mesících cerven, cervenec, srpen a zárí. Od poloviny ríjna letošního roku se predpokládá jejich pokles.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Od 1.1.1998 do 7.5.1998 z Ceské republiky bylo již vyvezeno cca 84 tisíc kusu živých prasat i selat a prasat v ruzné jatecné úprave prevážne do zemí mimo EU.

V roce 1997 podle Celní statistiky bylo z CR vyvezeno celkem 13 916,6 tun veprového masa, z toho v rámci kvóty do EU to bylo 4 723,7 tun.

V letošním roce nám byla stanovena vývozní kvóta veprového masa do EU ve výši 5 830 tun. Prozatím její cerpání je velmi nízké. V tomto prípade se ocekává zlepšení této situace až po zrušení prijatých sankcí Evropské komise pokud jde o vysoké celní zatížení importovaného veprového masa z CR jako odvetu za náš limitovaný dovoz jablek z EU.

Podle rozhodnutí Evropské komise c. 97/299 v souladu s narízením Rady 72/462 uvádíme seznam našich zpracovatelských masných podniku, které mají oprávnení exportovat do EU masné výrobky. Jsou to: Masokombinát Klatovy a.s., Masna Studená a.s., Maso Planá nad L. a.s, Kostelecké uzeniny a.s.,Mestská jatka Sušice a.s., E. Kliment Praha, Rina s.r.o. Plzen, L+O Masné Výr. Planá n. Luž., Guseppe s.r.o. Rokytnice, Kožetvorba Ilko-Kunštát, SALA a.s. Žiželice n. C., Hamé a.s. Babice.

Informace ze zahranicí

Podle ZMP Marktbericht Ost c. 16 v SRN cena jatecných prasat behem dubna neustále mírne klesá a tento trend lze ocekávat i v kvetnu. K 16.4.1998 se cena za 1 kg veprového masa v jatecné úprave pohybovala na úrovni 2,57 DEM, tj. 46,85 Kc. (1 DEM = 18,230 Kc)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info