PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 27.1.1999

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 27.1.1999

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

V druhé polovine ledna došlo v CR k mírnému poklesu farmárských cen jatecných prasat na úroven 30,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. V únoru lze ocekávat ve vetšine regionu CR stagnaci nákupních cen jatecných prasat na úrovni kolem 30,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde, což prinese další ekonomické ztráty našim chovatelum prasat.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Odbytová krize na našem trhu veprového masa bude pokracovat i v prvním ctvrtletí letošního roku a teprve na prelomu mesícu kvetna a cervna lze ocekávat oživení poptávky na svetovém a tedy i na našem trhu veprového masa. V zemích EU v druhé polovine ledna lze pozorovat další mírný pokles farmárských cen jatecných prasat. Nejvíce se to projevuje ve Francii, Nemecku a Dánsku. Soucasné farmárské ceny jatecných prasat ve všech zemích EU, ale i v USA a V Kanade se pohybují pod hranicí nákladovosti na produkci veprového masa, což zpusobuje vysoké ekonomické ztráty chovatelum prasat a je prícinou financního bankrotu farem. Tato situace hrozí i našim producentum prasat, pokud se nepodarí realizovat behem prvního ctvrtletí letošního roku státem subvencovaný vývoz veprového masa do zahranicí v souladu s našimi smluvními závazky s EU a WTO.

Naše chovatele prasat bude jiste zajímat výhled situace na trhu s veprovým masem v zemích strední a východní Evropy (SVE) v letech 1997 - 2005.

Výhled situace na trhu s veprovým masem v zemích SVE v letech 1997 - 2005

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pocet poražených prasat

(mil. ks) 50,4 52,9 53,3 54,2 55,1 56,2 57,3 58,3 59,3

Porážková hmotnost (kg/ks) 86 87 87 87 87 87 87 88 88

Výroba (mil. t) 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2

Spotreba (mil.t) 4,1 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8

Spotreba (kg/osobu/rok) 38,4 41,3 42,2 42,8 43,3 43,8 44,2 44,4 44,7

Prebytek produkce (mil.t) 0,25 0,23 0,18 0,20 0,21 0,27 0,31 0,37 0,44

Pramen: EU - (DG VI.) Evropská komise

Z uvedené tabulky je patrno, že pocet prasat v zemích SVE vzroste z 50 mil. ks v roce 1997 na 59 mil. ks v roce 2005. Jenom v Polsku se ocekává zvýšení poctu poražených prasat o 5 mil. ks, obdobne se významne zvýší pocet poražených prasat v Madarsku, Rumunsku a jenom nepatrne v CR. V roce 2005 dominantním producentem veprového masa podle EHK v Bruselu bude Polsko s rocní produkcí 2,2 mil. tun, dále Madarko a Rumunsko s výrobou okolo 0,8 mil. tun a CR v výrobou cca 0,7 mil. tun veprového masa. Poptávka po veprovém mase v zemích SVE vzroste z 38,4 kg na osobu v roce 1997 na 44,7 kg na osobu v roce 2005. Vývoj výroby a domácí spotreby veprového masa bude pro zeme SVE znamenat exportovatelný prebytek 400 tisíc tun v roce 2005 v porovnání s 250 tisíci tun v roce 1997. Vzhledem k závazkum WTO bude muset vetšina tohoto exportovatelného prebytku být vyvezena v roce 2005 bez subvencí, což se bude muset diplomaticky rešit v rámci agrárních smluvních dohod seskupení státu CEFTA.

Informace ze zahranicí

Podle ZMP Marktbericht Ost c. 2 ze 14.1.1999 v Nemecku ve druhé lednové dekáde opet dochází k poklesu farmárských cen jatecných prasat na úrovni 1,66 DEM za 1 kg veprového masa v teplém stavu, tj. 30,80 Kc za 1 kg. (DEM = 18,556).

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info