POTRAVINOVÉ BANKY V ROCE 2022 OPĚT NAVÝŠILY SVŮJ OBRAT. POPTÁVKA PO POTRAVINOVÉ POMOCI STÁLE STOUPÁ.

Potravinové banky shromáždily v roce 2022 přes 11 300 tun potravin a pomohly více než 300 tisícům lidí prostřednictvím 1368 odběratelských organizací. V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a centrální logistické centrum. V loňském roce opět navýšily svůj obrat oproti předchozímu roku. Potřeba potravinové pomoci v České republice opět stoupla o 30 %.

Potravinové banky dodávají potraviny už do 1368 organizací, které je pak předávají lidem v nouzi. Hodnota potravin, které banky shromáždily, je přes 680 milionů Kč. „Rok 2022 byl pro všechny potravinové banky velmi náročný. Začátek roku byl poznamenán uprchlickou krizí. V uplynulém roce také kontinuálně stoupala poptávka po potravinové pomoci. Přibylo podporovaných organizací a s tím i lidí, kterým byla pomoc předána. I množství potravin získaných z obchodních řetězců se zvýšilo. Naštěstí pro všechny potřebné, nikdo nechce plýtvat. Škoda jen, že stále nacházíme tak málo dárců mezi producenty a zemědělci.“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank. “Velkým úspěchem pro nás byla i realizace dvou velkých Sbírek, v nichž je zapojena doslova celá republika. Ty nám pomohly naplnit sklady ve chvílích, kdy už se potravin nedostávalo“, doplnila.

Potravinové banky jsou neziskové organizace a v České republice existují od roku 1992. Mezi jejich podporovatele patří nejen Ministerstvo zemědělství, které v rámci svého dotačního programu podporuje provoz, ale i některé obchodní řetězce, jejichž partnerství je pro zajištění chodu potravinových bank nezbytné. V roce 2022 bylo realizováno 8 projektů díky dotaci na investici do infrastruktury poskytnuté Ministerstvem životního prostředí. Další investice do infrastruktury jsou v plánu pro příští rok. „Naším největším podporovatelem, díky němuž můžeme naši činnost dlouhodobě vykonávat je Ministerstvo zemědělství. To finančně podporuje provoz spojený s potravinami zachráněnými z obchodů a od producentů.

V roce 2022 jsme navázali na předešlý rok a pokračovali v investičních projektech s podporou Ministerstva životního prostředí. Mnoho potravinových bank tak může vybudovat nové sklady a navýšit své kapacity. Pro rok 2023 připravujeme také velký přelomový projekt výdejen ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Díky němu bude možné pomoci více lidem v nouzi a dostat potravinovou pomoc i do míst, kde nyní není dostupná, “ vysvětluje Aleš Slavíček, předseda federace.

Kontakt:

Láchová Veronika lachova@potravinovabanka.cz

 

ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK (ČFPB) Federace zastupuje všech 15 fungujících potravinových bank na nadnárodní i národní úrovni. Potravinové banky shromažďují, skladují a kontrolují potraviny, které jsou následně distribuovány ZDARMA lidem v nouzi. Hlavním zdrojem těchto potravin jsou potravinové přebytky a dary ze sbírek nebo od firem. V posledních letech je součástí jejich služby i distribuce přebytkových drogistických a hygienických výrobků a osvěta boje proti plýtvání.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info