Silně dotované dovozy vepřového ohrožují domácí chovatele prasat

Právo 23.10.1998

Silne dotované dovozy veprového ohrožují domácí chovatele prasat

Chovatelé prasat a rozhodující výrobci veprového masa v CR sdružení ve Svazu producentu veprového masa, drubeže a vajec na svém stredecním jednání ve Vetrném Jeníkove na Jihlavsku konstatovali stav vážného ohrožení trhu s prasaty a veprovým masem v dusledku prudce se zvyšujících dotovaných dovozu veprového masa do CR.

Jak Právu rekl predseda tohoto svazu Bedrich Henrych, producenti veprového jsou si velmi dobre vedomi, že Zemanova vláda je první vládou po roce 1989 s konstruktivním zemedelským programem a že rešení techto vecných problému vyžaduje urcitý cas. "Zároven durazne upozornujeme, že mnoho casu není. Podle nynejších temp dovozu totiž hrozí, že koncem roku bude v CR 400 tisíc prebytecných prasat," uvedl Henrych.

Týdne se do CR podle zjištení výrobcu, která vycházejí z celních statistik a odpovídají i údajum, které Právu poskytla tisková mluvcí Ministerstva zemedelství (MZe) Marcela Dvoráková, vozí okolo 1200 tun masa a živých prasat. Toto množství odpovídá drívejším dovozum za celé ctvrtletí.

Verejnosti chovatelé prasat vzkazují, že nejde o zájmy lobby nekolika tisíc praseckáru ci peti procent výkonných zemedelcu. Tím, že se v CR utlumí výroba prasat, vypadne spotreba až tretiny obilí, což by melo závažné dopady pro zpracovatele masa i obory dodávající zemedelství stroje, stavby, chemikálie aj. "Otázkou je, zac potom budeme nakupovat a z ceho uživíme nezamestnané," uvádejí chovatelé ve svém prohlášení.

Masokombinátum a jatkám vzkazují, že v nynejší krizi ocenují ty z nich, kterí maso nedovážejí, nevypovídají zemedelcum smlouvy a své závazky plní. Ostatním vzkazují, že se jim nekorektní jednání vynasnaží vrátit, až se jim bude darit lépe.

Nákupní ceny prasat v dusledku dovozu v soucasnosti rychle klesají až ke 30 korunám za kilogram živé hmotnosti, když podle predpokladu se mely pohybovat mezi 38 až 40 korunami, což je cena zarucující zemedelcum aspon minimální rentabilitu podnikání. Výpadky v tržbách prvovýrobcu jdou do desítek miliónu.

O dumpingu a dotovaných cenách techto dovozu podle informací mluvcí Ministerstva zemedelství Marcely Dvorákové vypovídá porovnání úrovne vývozních a dovozních cen veprového masa. Zatímco CR na zahranicní trhy vyváží letos veprové maso s prumernou cenou 58,33 Kc/kg, k nám se veprové dováží v prumeru za 28,35 Kc/kg.

Enormní pretlak veprového masa v západní Evrope byl podle odborníku vyvolán mezi jiným vzestupem výroby zvlášte v Holandsku poté, co zde loni bylo vybito pet miliónu prasat kvuli prasecímu moru, predevším však výpadky v obchode EU s východní Asií a s Ruskem v dusledku financní krize.

Stanislav Ptácník

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info