Situace v produkci hovězího masa 2O. října 1998 na MZLu v Brně

Agrární komora Ceské republiky Praha

Mendelova zemedelská a lesnická univerzita v Brne

Zemedelská 1

Ústav chovu hospodárských zvírat

"Situace v produkci hovezího masa"

konaného 2O. ríjna 1998 na MZLu v Brne

Cílem semináre je seznámení úcastníku se soucasnou situací ve využití produkcního potenciálu chovanýách užitkových typu s cílem zabezpecení produkce jatecného skotu a hovezího masa z vlastních zdroju

8.OO- 9.OO Prezence úcastníku - Aula MZLU v Brne, Zemedelská 1, Brno

9.OO Zahájení semináre

Program odborného semináre:

Soucasná situace v produkci hovezího masa v CR a zahranicí

(Dr.Ing.Dušan Vanek - MZe CR

Produkce hovezího masa masnými plemeny v CR

(Ing.Josef Golda, CSc., - VÚCHS s.r.o., Rapotín)

Šlechtení specializovaných masných plemen skotu

(Karel Šeba - CSCHMS Praha)

Produkce masa plemeny skotu s kombinovanou užitkovostí v CR

(Doc.ing.Jan Šubrt, CSc. - MZLU v Brne)

Šlechtení kombinovaných užitkových typu skotu v masné užitkovosti

(Ing.Zdenek Klanic, CSc.-Unichov a.s., Litomyšl)

Produkce masa mlécnými plemeny skotu v CR

Ing.Gustav Chládek, CSc. - MZLU v Brne)

1O.3O-11.OO Prestávka

Zpenežování a klasifikace jatecného skotu v EU a CR

(MVDr.Jaroslav Vrchlabský, CSc.)

Kvalita hovezího masa s ohledem na spotrebitele

(Prof.Ing.Ivo Ingr,DrSc. - MZLU v Brne)

Ekonomika produkce jatecného skotu a hovezího masa

(Ing.Jindrich Kvapilík, CSc., - MZe CR)

Poznatky z Národní výstavy masných plemen skotu - Denver - USA,

1998

(Prof.Ing.Josef Mácha, DrSc.)

12.OO Diskusní vystoupení pracovníku plemenárských služeb

zpracovatelského prumyslu a obchodních organizací

13.OO Predpokládané ukoncení semináre a obed

Predpokládané náklady na seminár:

Vložné (náklady spojené s organizací semináre) ........15O,- Kc

Obed a obcerství .......................................................8O,- Kc

Cena sborníku .........................................................12O,- Kc

Cena celkem ............................................................35O,- Kc

Sekretariát: Svata Kaplanová

Zemedelská 1, 613 OO Brno

tel. O5/45133223, fax: O5/45212044

Císlo úctu: 2362559-628/O8OO var.sym.20101998

Príjem prihlášek do 10.ríjna 1998

Prihláška

na celostátní odborných seminár

"Situace v produkci hovezího masa"

Název organizace: .................................................

Pocet úcastníku semináre: .....................................

Jména úcastníku semináre: ......................................................................................

...............................................................................................................................

Mám zájem o obed: ano (pocet ......) - ne

Mám zájem o sborník: ano (pocet ......) - ne

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info