SKOT, MLÉKO - 26.2.1998

Ceny a jejich vývoj v CR

Nejdríve pravidelná informace o vývoji cen v CR za prvních 7 týdnu roku 1998. Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ.

Subjekt/produkt 51.týden 1l 1997 7.týden 1998 nárust v Kc nárust v %

CZV - mléko (nas. cena) 7.30 7.87 + 0.57 + 7.81

CPV - mléko 2% tuku 9.46 9.90 + 0.44 + 4.70

SC - mléko polotucné 11.60 12.30 + 0.70 + 6.03

Dramatický vývoj cen mléka nastartovaný pocátkem roku 1998 dále pokracoval. Je patrná zmena vývoje ve smyslu progresivnejšího nárustu CZV (0.2 Kc/l za poslední 4.týdny) ve srovnání s CPV (asi 0.1 Kc/l za poslední 4 týdny) a SC (pouze 0.05 Kc/l za stejné období). Pripomenme, že je to poprvé za celou dobu našeho sledování kdy rostly nejvíce ceny u prvovýrobcu a nejméne u prodejcu.

Nabídka a poptávka v CR

Podle Statistického výkazu MZe bylo porovnání produkce mlékárenských výrobku v letech 1996 a 1997 následující:

Druh Výroba 1996 1997

Konsumní mléko celkem tis. l 481 611 488 421

Z toho - pasterované tis.l 342 304 298 781

- trvanlivé tis.l 139 307 188 640

Konsumní smetany tis.l 26 591 27 227

Jogurty tis.l 56 716 63 424

Tekuté kysané výrobky tis.l 37 505 38 821

Konsumní tvarohy tuny 29 645 28 500

Smetanové krémy tuny 4 634 4 908

Tvarohové dezerty tuny 8 128 8 516

Máslo celkem tuny 68 865 61 886

Sýry prírodní tuny 68 090 75 962

Sýry tavené tuny 18 236 21 585

Mražené smetanové krémy tuny 18 040 18 601

SM polo a plnotucné tuny 26 889 22 485

SM odtucnené tuny 45 831 33 612

MKS tuny 2 456 3 095

Z techto údaju vyplývá, že nejvyššího nárustu produkce bylo dosaženo u trvanlivého konzumního mléka, MKS, tavených sýru, prírodních sýru a jogurtu. Pokles byl naopak zaznamenán u sušeného mléka, pasterovaného konsumního mléka a másla.

Export a import

Zde uvádím cerpání celních kvót ke dni 11.2.1998 podle GR cel (Zemedelské listy 6/98).

Zeme/výrobek Množství (kg) Plnení kvóty % plnení

A) Preferencní kvóty

Bulharsko

- jogurty 100 000 0 0

- sýry 100 000 0 0

EU

- sušené mléko 1 000 000 0 0

- máslo 345 000 32 455 9.41

- sýry 800 000 238 282 29.79

Madarsko

- jogurty 100 000 0 0

- sýry, tvaroh 200 000 1 996 1.00

Slovinsko

- sýry 150 000 0 0

B) Smluvní kvóty

1. Ctvrtletní (I. ctrvrtletí 1998)

- jogurty 1 667 000 454 803 27.27

2. Rocní (platné do 31.12.1998)

- sušené mléko 1 655 300 0 0

- máslo 2 410 200 11 114 0.46

Ocekávaný vývoj

Situace na trhu mléka se postupne stabilizuje a v nejbližší dobe neocekáváme výraznejší zmeny cen.

V delším casovém horizontu bude klícovou záležitostí vývoj situace u zpracovatelu. Množí se totiž hlasy, že jestliže prumerná nákupní cena mléka prekrocí 8 Kc/l bude výhodnejší nekteré mlécné výrobky již nevyrábet ale dovážet.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info