SKOT, MLÉKO - 26.3.1998

Ceny a jejich vývoj v CR

Nejdríve pravidelná informace o vývoji cen v CR za prvních 11 týdnu roku 1998. Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ.

Subjekt/produkt- 1l 51.týden 1997 11.týden 1998 nárust v Kc nárust v %

CZV - mléko (nas. cena) 7.30 7.89 + 0.59 + 8.08

CPV - mléko 2% tuku 9.46 9.99 + 0.53 + 5.60

SC - mléko polotucné 11.60 12.29 + 0.69 + 5.95

Zdá se, že dramatický vývoj cen nastartovaný pocátkem roku 1988 je u konce. V posledních ctyrech týdnech (od poslední komoditní zprávy) došlo jen k mírné korekci jednotlivých cen. Prakticky stagnovaly ceny výrobcu (+ 0.02 Kc) a prodejcu (- 0.01 Kc) , zatímco ceny zpracovatelu mírne vzrostly (+ 0.09 Kc).

Nabídka a poptávka v CR

Podle údaju odboru statistických a informacních služeb MZe byla v lednu 1988 následující situace na trhu mléka v CR:

1. V lednu 1998 bylo v CR nakoupeno 194.6 mil. l mléka což je 3.55 % více než v prosinci 1997 a o 1.53 % více v lednu 1997.

2. Prumerná nákupní cena mléka cinila 7.99 Kc/l. Na celkovém objemu se podílela trída Q 75.8 % pri prumerné cene 8.16 Kc/l a trída I. 21.7 % pri prumerné cene 7.71 Kc/l.

3. Nejvyšší prumernou cenu nakupovaného mléka vykázaly mlékárny v oblasti jižní Morava (8.25 Kc/l).

4. Nejnižší prumerná cena nakupovaného mléka byla v jižních a západních Cechách (7.95 Kc/l).

5. V mlékárnách se zvýšily konecné zásoby sušeného mléka na 2 921 t (minimum bylo 1 533 t). Rovnež u másla vzrostly na 2 172 t (minimum bylo 1 266 t).

Export a import

Zde uvádím cerpání celních kvót ke dni 18.3.1998 podle GR cel (Zemedelské listy 8/98).

Zeme/výrobek Množství (kg) Plnení kvóty % plnení

A) Preferencní kvóty

Bulharsko

- jogurty 100 000 0 0

- sýry 100 000 0 0

EU

- sušené mléko 1 000 000 2 000 0.20

- máslo 345 000 84 190 24.40

- sýry 800 000 641 874 80.23

Madarsko

- jogurty 100 000 0 0

- sýry, tvaroh 200 000 1 996 1.00

Slovinsko

- sýry 150 000 0 0

B) Smluvní kvóty

1. Ctvrtletní (I. ctvrtletí 1998)

- jogurty 1 667 000 795 115 47.68

2. Rocní (platné do 31.12.1998)

- sušené mléko 1 655 300 0 0

- máslo 2 410 200 11 114 0.46

Ocekávaný vývoj

Situace na trhu mléka se v podstate stabilizovala proto v nejbližší dobe neocekáváme výraznejší zmeny cen.

Jak bylo zmíneno výše, výkupní cena mléka v nekterých oblastech CR presáhla hranici 8 Kc/l a to pomerne výrazne - maximálne o 0.25 Kc/l. Proto v blízké dobe uvidíme zda se vyplní pesimistická predpoved zpracovatelu, že pri nákupní cene vyšší než je 8 Kc/l je levnejší nekteré mlécné výrobky dovézt než je u nás vyrábet. Intenzivní cerpání dovozních kvót u jogurtu a sýru by tomu mohlo napovídat.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info