STRUČNĚ O KOMODITÁCH - 2.9.1998

STRUCNE O KOMODITÁCH - 2.9.1998

OBILOVINY

Týdenní cena CSÚ pšenice potravinárské ve 33. týdnu 3 950 Kc/t vzrostla o 1 680 Kc/t oproti 31. týdnu. Celkove je to oproti 14. týdnu pokles o 380 Kc/t a od zacátku roku pokles o 420 Kc/t.

SFTR pokracuje v intervencním nákupu pšenice potravinárské za 4 000 Kc/t tretím nákupním obdobím od 24.8. do 6.9.1998. K dispozici má sklady na 161 760 tun, které tvorí jediné omezení nákupu. Do 25.8. SFTR v tomto nákupu nakoupil asi 380 tisíc tun pšenice potravinárské.

CSÚ odhaduje k 15.8. sklizen 6,645 miliónu tun zrna základních obilovin. Z toho sklizen ozimé pšenice odhaduje na 3,704 miliónu tun, ozimého jecmene na 744 tisíc tun a jarního jecmene na 1,437 miliónu tun.

OLEJNINY

Letošní sklizen repky statisticky skoncí díky Morave produkcí asi 680 tis.t z plochy 265 tis. ha pri výnosu 2,56 t/ha. Srpnová farmárská cena bude približne 7 000 Kc/t s rozmezím 6 800 - 7 400 Kc/t. Slunecnice se sklidí cca 34 tis.t z výmery približne 17 tis.ha. Farmárská zárijová cena bude asi 7500 Kc/t.

Nadvýroba sníží rozsah predprodeju a jistoty predplateb za repku a slunecnici ze sklizne 1999. Zálohové platby 2 - 3 tis.Kc/t repky mohou zcela zaniknout. Presto by farmárské ceny repky v srpnu 1999 mely cinit pri kursu 1 DEM = 19 - 20 Kc cca 7 500 Kc/t. K tomu je potrebné zrušit vývozní licence, rozšírit domácí zpracování i využití repky a vývoz tukových výrobku i semen.

BRAMBORY

Konzumních brambor je dostatek. Podle predpokladu jsou ve srovnání s predcházejícím rokem dosahovány vyšší výnosy i pres to, že je obecne nižší nasazení hlíz. V ranobramborárské oblasti je sklizeno cca 80 % ploch velmi raných i poloraných odrud. Prumerný výnos u velmi raných odrud se zde odhaduje na cca 19 t/ha. Nabídka domácích konzumních brambor je plne dostatecná, i když kvalita sklizených hlíz bývá casto problematická. Jde predevším o výskyt plísne bramborové a bakterióz na hlízách. Na trhu se objevují již i rané a polorané odrudy. Vyšší zájem je o odrudu Arnica.

Farmárské ceny:

Konzumní brambory: 3,00 Kc/kg + - 0,50 Kc, podle odrudy a kvality

Brambory na výrobky: 2,50 Kc/kg + - 0,50 Kc, podle odrudy a kvality

Spotrebitelské ceny: 6,00 - 10,00 Kc/kg, dle odrudy, úpravy a balení

OVOCE

Postupne narustá nabídka švestek a slív od domácích producentu. Podobná situace je u jablek, kde se již objevuje i nabídka odrudy James Grieve. Do budoucího období je možno ocekávat narustající nabídku jablek a vyšší ceny pouze u výberových odrud v dobré kvalite. Menší nabídka je u hrušek, kde jsou ceny velmi rozdílné podle odrud a podle jejich kvality. Výraznejší prebytek nastupuje u modrých peckovin, jako jsou slívy, pološvestky a švestky. Odbyt ovoce se snižuje v dusledku samozásobitelských zdroju. Nelze také ocekávat, že by si spotrebitelé, i pres urcité cenové rozpetí vytvárely zásoby na zimní období.

ZELENINA

U koštálovin se zacíná projevovat výraznejší prebytek kvetáku. Jeho ceny v maloobchodní síti ponekud klesly a pro budoucí období ocekáváme další pokles jeho ceny. U výrobcu tento pokles byl již v uplynulém období a pro budoucí období ocekáváme pokles cen na minimum, protože je u pestitelu výrazný prebytek kvetáku narostlého do bezodkladné sklizne. Nejmenší nabídka je u kedluben.

U korenových zelenin je výraznejší prebytek mrkve. V uplynulém období došlo k poklesu cen a obdobný trend ocekáváme i v dalším období. Zvyšuje se nabídka redkvicek a u celeru a petržele prevažuje nabídka podle hmotnosti. Ocekáváme, že i zde dojde k poklesu cen.

U cibulových zelenin je ve výrazném prebytku cibule. Vzhledem k tomu, že se ocekávají nižší sklizne neocekáváme výraznejší pokles cen. U póru je nabídka vyrovnaná a ocekáváme stabilizaci nebo mírný pokles cen.

U salátových zelenin se zvyšuje nabídka salátu, prebytek je výraznejší i u pekingského zelí, kde ocekáváme další snížení cen.

U plodových zelenin dochází ke snižování nabídek z domácích zdroju a v souvislosti s tím mužeme ocekávat zvyšování cen, zvlášte u salátových okurek.

SKOT, MLÉKO

Ceny a jejich vývoj v CR

Subjekt/produkt 51.týden 97 34.týden 98 nárust v Kc % nárust

CZV - mléko (nas. cena) 7,30 7,94 + 0,64 + 8,77

CPV - mléko 2% tuku 9,46 9,86 + 0,40 + 4,23

SC - mléko polotucné 11,60 12,37 + 0,77 + 6,64

Vysvetlivky: CZV - ceny zemedelských výrobcu

CPV - ceny prumyslových výrobcu

SC - spotrebitelské ceny

Nastoupený trend snižování nákupní ceny mléka bude v nejbližší dobe pokracovat, i když pujde jen o halérové korekce, budou mít výrazný negativní dopad na ziskovost chovu dojnic. Jakkoliv je tato situace pro producenty i zpracovatele nepríjemná, musela zákonite nastat. Naše nákupní ceny se priblížily cenám strategických dovozcu mlécných výrobku z EU, kde je mimocenová podpora chovu krav na podstatne vyšší úrovni. Jestliže nebude naše podpora chovu krav na srovnatelné výši, pokles nákupní ceny mléka znamená jedinou cestu ke zvýšení naší konkurenceschopnosti. Zákonite však povede také k další redukci stavu krav a zhoršení ekonomiky výroby mléka.

PRASATA, VEPROVÉ MASO

V první a druhé srpnové dekáde prumerné republikové nákupní ceny jatecných prasat stagnovaly a pohybovaly se prevážne v rozmezí od 38,06 Kc do 38,43 Kc/kg ž.hm. v I. jakostní tríde. Koncem srpna a z v zárí vzhledem k predpokládané nižší nabídce veprového masa na našem trhu lze ocekávat mírné zvýšení farmárských cen jatecných prasat. Podle CSÚ k 30.6.1998 se u nás prodalo celkem 291,4 tis. t ž.hm. jatecných prasat, celkem se chovalo 3 mil. 964 tis. ks prasat a z toho stavy prasnic byly na úrovni 304,7 tis. ks. Od pocátku roku na 1 prasnici se narodilo 9,9 ks selat a odchováno bylo 9 kusu. Za první pololetí v CR úhyn selat z poctu narozených dosáhl prumeru 9,2 %.

DRUBEŽ

V druhé polovine srpna se cena jatecných kurat pohybovala kolem 27,40 Kc/kg živé hmotnosti, nejvyšší kolem 28,20 Kc/kg. Obchodní ceny - ceny prumyslových výrobcu (dle CSÚ) mírne poklesly, a to na 58,18 Kc/kg v druhé polovine srpna u opracovaného zmrazeného kurete v první jakosti. Spotrebitelské ceny rovnež oslabily - 66,88 Kc/kg.

Rozpetí cen netrídených vajce od dospelých slepic je 1,25 - 1,72 Kc/ks. Spotrebitelské ceny vajec posílily za 2,49 na 2,51 Kc/ks, je tu patrný vliv velkých prodejních sdružení.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info