STRUČNĚ O KOMODITÁCH - 21.7.1998

STRUCNE O KOMODITÁCH - 21.7.1998

OBILOVINY

Pokles cen pšenice potravinárské ze sklizne 1997 byl pouze velmi malý. Týdenní cena CSÚ ve 27. týdnu 4 220 Kc/t klesla o 10 Kc/t oproti 26. týdnu. Celkove je to oproti 14. týdnu pokles o 110 Kc/t a od zacátku roku pokles o 150 Kc/t.

BRAMBORY

Trh je dostatecne zásobován novými bramborami. V ranobramborárské oblasti jsou dosahovány velmi dobré výnosy presahující vysoko 20 t/ha. Dobrý nárust raných odrud brambor je zjištován i v bramborárské oblasti. Problémem se však u raných brambor stává i kvalita a to predevším v dusledku výskytu hnilob. Byly zjišteny i první výskyty plísne bramborové na hlízách. Ceský statistický úrad opravil údaj o ploše raných brambor na 18,493 ha, což je ve srovnání s rokem 1997 pouze o 111 ha raných brambor méne (index 97/98 - 99,4%).

Farmárské ceny:

· staré konzumní brambory: - již se neobchodují

· nové brambory rané: - 4,00 - 5,00 Kc/kg podle odrudy a kvality

· spotrebitelské ceny: - 7,50 - 12,00 Kc/kg dle úpravy, balení a odrudy Raných konzumních brambor je dostatek. Problémem muže být plynulé zásobování trhu v dusledku castých deštových prehánek, které mohou negativne pusobit na plynulost sklizne. Nabídka prevažuje nad poptávkou.

ZELENINA

Koncem cervence ocekáváme:

· zvýšení dodávek zelí a kapusty a snižování cen

· snížení nabídky kvetáku a zvyšování jeho ceny

· zvyšování kvality korenových zelenin - mírné snižování cen

· zvýšení nabídky cibule bez nate s tendencí výraznejšího snižování ceny

· stabilizaci nižších cen pekingského zelí

· snižování cen plodových zelenin - okurek, menší u rajcat

· zvyšování dodávek okurek nakládacek - mírné snížení cen

OVOCE

Nabídka ovoce se orientuje na cerstvé ovoce, i když se na trhu objevují i jablka skladovaná z dovozu. Z domácích zdroju je na trhu dostatek merunek, zvyšují se dodávky broskví. V souvislosti s tuzemskou nabídkou se ceny snižují. Zvyšuje se rovnež nabídka raných jablek. Tato jablka jsou z prímých dodávek od pestitelu, ve velkoobchode zatím nejsou nabízena. Podobne je tomu i u drobného ovoce.

SKOT

MZe CR zpracovalo situacní a výhledovou zprávu pro mléko ve které jsou zpracovány dostupné informace k breznu 1998. Podle techto podkladu se ocekává následující vývoj produkce a užití mléka v roce 1998:

1. zabrzdení poklesu pocetních stavu krav s tržní produkcí mléka. Na konci roku je ocekáván stav 555 000 ks.

2. progresivnejší nárust užitkovosti o minimálne 5 % na 4 600 kg/ks.

3. celkové snížení produkce mléka na 2 645 mil.l.

4. snížení objemu dodávek do mlékáren na 2 380 mil.l.

5. pokles celkové domácí tržní spotreby na 1 850 mil. l v dusledku nižší koupeschopnosti obyvatelstva.

6. mírný pokles bilancního prebytku mléka na 626 mil. l.

7. stagnaci v dovozu mlécných výrobku.

PRASATA, VEPROVÉ MASO

V první polovine cervence nákupní ceny jatecných prasat se pohybovaly v rozmezí 38,00 Kc až 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Snahou zpracovatelského prumyslu je kolektivne držet farmárské ceny jatecných prasat na úrovni kolem 38,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Presto lze predpokládat trend mírného zvyšování nákupních cen jatecných prasat behem srpna na prumernou úroven kolem 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. V letech 1991 - 1997 rocní spotreba veprového masa na 1 obyvatele CR se pohybovala v rozmezí od 46,2 do 52,3 kg. Napr. v roce 1996 dle CSÚ byla 49,2 kg. V letech 1998 až 2005 Agronet a.s. predpokládá jenom nepatrný rust nebo stagnaci dosavadní spotreby veprového masa a zároven vysoký rust spotreby drubežího masa, pri stagnaci nebo i poklesu spotreby masa hovezího.

DRUBEŽ

V první polovine cervence 98 zustaly prumerné ceny zemedelských výrobcu u komodity jatecná kurata na stejných hodnotách, jako v posledním mesíci. To znamená, že v tomto období byla jatecná kurata v I. jakostní tríde nakupována za 28,30 Kc/kg živé hmotnosti. Minimální hodnoty byly vykazovány ve stredoceském a jihoceském regionu (27,80 Kc/kg) maximální hodnoty na Morave (29,00 Kc/kg). Obchodní ceny kurat se pohybují na hranici 58,98 Kc/kg a spotrebitelské ceny této komodity rovnež poklesly, a to na úroven 68,98 Kc/kg.

Prumerné ceny zemedelských výrobcu konzumních vajec se v první polovine cervence zastavily na hodnote 1,57 Kc/ks. Rozpetí cen vajec netrídených bylo pomerne vysoké, od 1,10 až 1,20 Kc/ks (vejce "kurecí"urcená na zpracování), do 1,80 Kc/ks za vejce s hmotností nad 60g.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info