STRUČNĚ O KOMODITÁCH, 4. - 17.2.1998

STRUCNE O KOMODITÁCH, 4. - 17.2.1998

OBILOVINY

Ceny pšenice a jecmene v parite A (dopravu hradí kupující) kotované Plodinovou burzou Brno 10.2.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 28.1. do 9.2.) se oproti predešlé kotaci z 27.1. výrazneji zmenily pouze u trech komodit. Cena pšenice potravinárské poklesla o 2,1 %, tj. o 93 Kc/t na 4 290 Kc/t, cena kukurice o 2,9 %, tj. o 100 Kc/t na 3 300 Kc/t. Cena žita vzrostla o 1,3 %, tj. o 50 Kc/t na 4 000 Kc/t. Cena pšenice krmné 3 400 Kc/t, jecmene sladovnického 3 950 a jecmene krmného 3 200 Kc/t se nezmenila.

LUSKOVINY

Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná Plodinovou burzou Brno 10.2.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 28.1. do 10.2.) ciní 5 075 Kc/t. Oproti predešlé kotaci z 27.1., která ciní 5 025 Kc/t, cena mírne vzrostla o 1,0 %, tj. o 50 Kc/t.

Od poloviny listopadu 1997 cena krmného hrachu v parite A pendluje kolem 5 000 Kc/t. Za dvacet dva týdnu vzrostla z 4 783 Kc/t (9.9.1997) na 5 075 Kc/t (10.2.1998), tj. o 6,1 % a 292 Kc/t.

BRAMBORY

Poptávka po kvalitních konzumních bramborech stoupá, což má pozitivní dopad na farmárské ceny. Obchod je zatím dostatecne konzumními bramborami zásoben. Zájem je predevším o kvalitní, upravené konzumní brambory. Zvyšující se poptávka po kvalitních konzumních bramborách má príznivý dopad na farmárské ceny, které zacínají být pro pestitele zajímavé. Nabídka zacíná mírne prevyšovat poptávku.

Farmárské ceny konzumních brambor se nejcasteji pohybují od 3,00 do 4,50 Kc/kg, brambor na výrobky od 2,20 do 3,50 Kc/kg.

Spotrebitelské ceny: - 6,00 -12,00 Kc/kg podle odrudy, úpravy a balení

ZELENINA

Skladovaného zelí je stále urcitý prebytek. Jeho zásoby se z domácích zdroju snižují a zvyšuje se dovoz. Dodávky kapusty z domácích zdroju se snižují, což melo za následek výraznejší zvýšení cen. Nabídka kedluben odpovídá požadavkum spotrebitele. Vetšinou se jedná o kedlubny z dovozu, které jsou prodávány v cene za kus.

Snižují se minimální ceny mrkve, což souvisí s dodávkami od pestitelu, kterí skladují mrkev v krechtu nebo v nechlazených skladech. Nabídka prevyšuje poptávku i u celeru a petržele.

Nadále se zvyšuje cena cibule. Lze však ocekávat dodávky ze zahranicí, a to predevším z oblastí, kde vrcholí sklizen a v souvislosti s tím i snížení cen. U póru mužeme ocekávat cenovou stabilizaci až snížení podle vývoje pocasí. Soucasné teplejší pocasí umožnuje dodávky póru zimního. U cesneku mužeme ocekávat zvýšení cen v souvislosti s úbytkem zdroju cesneku zimního.

Zvyšuje se nabídka hlávkového salátu a mužeme ocekávat výraznejší snižování cen, nebo zvyšování hmotnosti. U pekingského zelí se snižuje kvalita a v souvislosti s tím rozširuje cenové rozpetí.

Plodové zeleniny mají rozdílné ceny v závislosti na zdrojích dovozu. Krátkoplodé okurky z jižních státu v podstate ovládají trh. U rajcat mužeme ocekávat stabilizaci relativne nižších cen. U papriky stabilizaci až mírné zvýšení.

OVOCE

Trh s ovocem se v podstate nemení. Setkáváme se s mírným snižováním prebytku jablek a se zvyšováním jejich kvality. Snížila se zvlášte nabídka nestandardních plodu. Ceny jablek se v maloobchodní síti vetšinou pohybují mezi 20 - 25 Kc za kg. Snížila se poptávka po jablkách velkoplodých.

Situace u dováženého jižního ovoce je stabilizovaná. Prebytek je nejvýraznejší u citrusových plodu, ceny jsou stabilizované. Výjimkou jsou pouze nabídky zboží narušeného delším skladováním, nebo prepravou, které jsou nabízeny za výrazne nižší ceny. Toto zboží je nabízeno predevším ve stáncích a malých prodejnách.

JATECNÝ SKOT

Koncem roku 1997 poklesly ceny masa obecne, u jatecného skotu 1.jakosti v prubehu 14 dní (13.12. - 27.12.) o 1,7 % (58 haléru) na 34,34 Kc za kg živé hmotnosti, z toho u jatecných býku na 37,28 Kc (SFTR MZe 6-99). Prognózy poklesu odbytu, tím produkcních, výrobních i spotrebitelských cen trvají. Zhoršená odbytová situace vyvolává zvýšenou nabídku jatecného skotu (ale i prasat) - i když v nekterých regionech se již koncem února muže projevit "hlad" po surovine, zejména po kvalitnejší, tedy po jatecných býcích. Ceny zemedelských výrobcu (CZV,nákupní) budou mírne klesat.

I když CZV, tedy ceny, které dostávaly od zpracovatelu zemedelské podniky byly výrazne nízké (u býku ve 3. a 4.týdnu proti poslednímu týdnu 1997 až o 2,1 % resp. 1,7 % a u druhé významné kategorie - u krav až o 6 %), jatky a masokombináty zachovávaly (až na 5.týden u zadního hovezího) prakticky stejné ceny a logicky se tedy financne "zásobily".

PRASATA, VEPROVÉ MASO

V první polovine února došlo ke stagnaci farmárských cen jatecných prasat na úrovni kolem 34 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Ve tretí únorové dekáde a v první polovine brezna se predpokládá stagnace cen jatecných prasat na dosavadní úrovni. Koncem brezna se ocekává oživení poptávky po veprovém mase, což se muže projevit v mírném zvýšení nákupních cen jatecných prasat.

DRUBEŽ

Trh s kuraty prodelal v minulých trech týdnech prevratné zmeny. Zatím co jako obvykle prumerné ceny zemedelských výrobcu vykazují index pohybu - nárustu ci naopak snížení hodnoty v týdenních rozmezích maximálne hodnotu 1 až 2 %, ceny prumyslových zpracovatelu a ceny spotrebitelské vykazují v tomto období nárustové indexy v hodnotách 7,5 až 10,5 %.

Toho je dukazem prubeh cen v 5. a 6. týdnu roku 1998. Prumerné ceny zemedelských výrobcu se 5. týdnu pohybovaly v republikovém prumeru kolem hodnoty 27,81 Kc/kg živé hmotnosti jatecného kurete, v 6. týdnu následoval dokonce pokles na prumernou hodnotu 27,79 Kc/kg. Rozmezí hodnot v Cechách byl od 27,45 do 28,00 Kc/kg, na Morave od 27,50 do 29,00 Kc/kg, vždy podle hmotnosti dodávaných kurat, obchodních vztahu, spolehlivosti v platbách a pod.

Nákupní ceny vajec (prumerné ceny zemedelských výrobcu vajec netrídených) se v 5. týdnu pohybovaly kolem hodnoty 2,15 Kc/ks, v 6. týdnu to bylo již 2,10 Kc/ks. Predpokládáme, že tento pokles byl zpusoben již menším zájmem o export na "sever a východ", rovnež to souvisí se sníženým zájmem na našem trhu v dusledku inflacního tlaku na obyvatele.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info