STRUČNĚ O KOMODITÁCH, 4. - 17.3.1998

STRUCNE O KOMODITÁCH, 4. - 17.3.1998

OBILOVINY

Pro soucasné období na vnitrním trhu s obilím je charakteristický všeobecný útlum, který se omezil prevážne na potravinárskou a krmnou pšenici a krmný jecmen, zatímco obchod s ostatními cereálními komoditami se témer zastavil. Týká se to zejména sladovnického jecmene, u nehož má stagnace již dlouhodobejší charakter. Nákupní cena potravinárské pšenice v porovnání s maximální cenou dosaženou v 51. týdnu r. 1997 (4 480 Kc/t) mírne klesla a priblížila se hranici 4 300 Kc (pokles o 2 %). U potravinárského žita se cena stabilizovala na soucasných prumerne 4 115 Kc, což ve srovnání se 3. týdnem v r. 1998, kdy dosáhla maxima (4 130 Kc), znamená pouze zanedbatelný pokles.

Cena krmné pšenice jež se jeví od zacátku sledování nejstabilnejší i nadále kolísá okolo 3 500 Kc (max. 3 900, min. 3 000) a krmného jecmene prumerne 3 300 Kc (max. 3 600, min. 3 000).

Trvalý je i nadále pokles ceny u kukurice a to jak u nákupních organizací tak na plodinové burze. Soucasne se cena kukurice pohybuje okolo 3 500 Kc/t a znamená to témer 11 % pokles ceny od zacátku šetrení (max. 3 800, min. 3 100 Kc).

LUSKOVINY

Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná Plodinovou burzou Brno 10.3.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 25.2. do 10.3.) ciní 5 100 Kc/t. Oproti predešlé kotaci z 24.2., která ciní 5 100 Kc/t, se cena nezmenila.

Od poloviny listopadu 1997 cena krmného hrachu v parite A pendluje kolem 5 000 Kc/t. Za dvacet šesti týdnu vzrostla z 4 783 Kc/t (9.9.1997) na 5 100 Kc/t (10.3.1998), tj. o 6,6 % a 317 Kc/t.

ZELENINA

U koštálovin je stále dostatek zelí z domácích zdroju, i když z jeho kvality je zrejmé, že jeho zdroje budou již pomalu vycerpané. Projevuje se to i vetší nabídkou zelí z dovozu. Domácí zdroje jsou vycerpané u kapusty a nabídka je prakticky pouze z dovozu. Mužeme proto ocekávat, že ceny zelí se ve srovnání s dosavadním cenovým vývojem budou rychleji zvyšovat. Kedlubny jsou pouze z dovozu a ocekáváme mírné snižování jejich ceny. Oživena byla nabídka kvetáku z dovozu, ceny se ponekud zvýšily. V dalším období ocekáváme stabilizaci cen kvalitního kvetáku a snižování cen kvetáku s menším prumerem ružice.

U korenových zelenin je nabídka i poptávka vyrovnaná. U mrkve se casteji objevuje mrkev nepraná od drobných pestitelu, kterí ji meli zaskladovanou v nenárocných skladech a potrebují se jí urychlene zbavit. U petržele a celeru je nabídka vyrovnaná a mužeme pouze ocekávat mírný nárust cen související s dobou skladování.

U cibulových zelenin se dále snižuje nabídka nejžádanejší cibule. Souvisí to s nedostatkem cibule u nás i v zahranicí. Dosud se neobjevila cibule z dovozu z oblastí, kde již v soucasné dobe probíhá sklizen cibule nové. Domníváme se, že dovozy je možné ocekávat koncem dubna. Snižují se zdroje domácího póru, což vede ke zvyšování cen. Tento trend ocekáváme i v dalším období.

U salátových zelenin se zvyšuje nabídka salátu a objevuje se i nabídka salátu z domácích zdroju. Postupne dochází ke snižování cen a s tímto trendem mužeme pocítat i pro budoucí období. Nabídka pekingského zelí je prakticky pouze z dovozu a v souvislosti s tím ocekáváme další mírné zvýšování cen.

U plodových zelenin jsme plne závislí na dovozu.

OVOCE

Na trhu prevládá nabídka jižního ovoce. Dominuje predevším nabídka pomerancu a mandarinek, banánu a kiwi. Ceny jsou velmi rozdílné podle kvality. Na snižování cen se podílejí i produkty, které sice lákají cenou, avšak jsou již znacne prezrálé, prípadne i vyschlé. To je dokladem toho, že je precenována spotreba tohoto ovoce a na trhu zustává znacné množství neprodejného zboží.

U jablek z domácích zdroju je problémem malá druhová pestrost. Dominují druhy obvyklé pro toto období. Pro budoucí období bude nutno v obchodní strategii venovat vetší pozornost zaskladování takových oblíbených odrud jako je Rubín, Bohemie, které by mohly konkurovat dovozu.

JATECNÝ SKOT

Jak bylo prognózováno v Agronet Bulletinu CR 4/98, dochází již k urcitému nedostatku suroviny, presneji jatecných býku, protože nabídka jatecných krav je vlivem pokracujícího snižování stavu krav (zejména s užitkovostí pod 4 500 kg mléka, na které nebyla dotace) zatím dostatecná. Toto oboje se projevuje v prozatím jen mírném nárustu CZV (nákupních cen) jatecných býku - od nejnižších letošních ve 3. týdnu 36,79 Kc/kg živé hmotnosti ve tríde A1 v procentech postupne o 0,33 - 1,06 - 0,98 - 1,44 až o 1,58 % v 8/98, tj. na 37,37 Kc, kdežto u jatecných krav je nárust CZV pri mírném kolísání od také nejnižšího týdne 3/98 24,77 Kc prakticky polovicní (0,77 %, 24,96 Kc v 8. týdnu).

PRASATA, VEPROVÉ MASO

Po únorové stagnaci v mesíci breznu lze ocekávat postupné zvyšování farmárských cen jatecných prasat až na úroven 36,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. V dubnu se predpokládá další zvýšení cen jatecných prasat na úroven 38,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Podle CSÚ k 1.1.1998 v CR se chovalo celkem 3 mil. 396 tisíc prasat a z toho 308,9 tisíc prasnic. Proti puvodním predpokladum došlo v CR k poklesu stavu prasat i prasnic, což ovlivní situaci na našem trhu veprového masa. Ve druhém ctvrtletí letošního roku (144 tis. t ž. hm.) proti stejnému období roku 1997 (150 tis. t ž. hm.) se ocekává nižší nabídka jatecných prasat o cca 6 tis. t živé hmotnosti. Je to zpusobeno vyšším vývozem selat a jatecných prasat v minulém roce.

DRUBEŽ

Na trhu s kuraty (at se již jedná o ceny zemedelských výrobcu, ceny prumyslových zpracovatelu ci ceny spotrebitelské ) od pocátku roku probehly podstatnejší zmeny. Zejména ceny prumyslových zpracovatelu a ceny spotrebitelské vykázaly v republikovém prumeru zvýšení o cca 10 Kc/kg. Oproti tomu ceny nákupní, t.j.prumerné ceny zemedelských výrobcu vy kázaly za stejné období maximální nárust o 0,75 až 1,25 Kc!!

Prumerná cena zemedelských výrobcu u netrídených vajec se v 9.týdnu oproti predchozímu období zmenila a cena techto netrídených vajec klesla. V 10.týdnu došlo k dalšímu mírnému snížení a a nákupní ceny vykázaly rozpetí 1,70 až 2,0 Kc/ks. Prumerná nákupní cena netrídených vajec byla v tomto období již pod hodnotou 2,0 Kc/ks.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info