Stručně o komoditách

STRUCNE O KOMODITÁCH, 18. - 31.3.1998

OBILOVINY

V posledním týdnu se obchodovalo prevážne s potravinárskou pšenicí, krmnou pšenicí a

krmným jecmenem, zatímco trh s ostatními cereálními komoditami probíhal v malém rozsahu.

Cena potravinárské pšenice i nadále mírne klesá a pohybuje se již na úrovni témer 4300 Kc.

U žita se cena stabilizovala na úrovni 4124 Kc, což v porovnání s maximální cenou, dosaženou

ve 3.týdnu roku 1998 (4129 Kc) znamená jen nepatrný pokles. Krmná pšenice, jejíž cena byla

stabilní do 49.týdne 1997 (3641 Kc) v soucasné dobe dosáhla prumerné cenové úrovne

3435 Kc, na plodinové burze 3360 Kc v parite B a 3133 Kc v parite A, což znamená pokles

o 2,9 % oproti poslednímu burzovnímu shromáždení. U kukurice pokracuje trend cenového

poklesu na soucastných 3400 Kc, což predstavuje 13 % pokles od zacátku šetrení. Nákup

sladovnického jecmene byl minimální a na plodinové burze u parity A dosáhl 3735 Kc.

LUSKOVINY

Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná Plodinovou burzou

Brno 24.3.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 11.3. do 24.3.) ciní 5 010 Kc/t.

Oproti predešlé kotaci z 10.3., která ciní 5 100 Kc/t, cena klesla o 1,8 %, tj. o 90 Kc/t

na 5010 Kc/t.

Od poloviny listopadu 1997 cena krmného hrachu v parite A pendluje kolem 5 000 Kc/t.

Za dvacet osm týdnu vzrostla z 4 783 Kc/t (9.9.1997) na 5 010 Kc/t (24.3.1998), tj. o 4,7 %

a 227 Kc/t.

OLEJNINY

Podvyživený trh s obilovinami a nekvalifikovane vydávané dovozní a vývozní licence nutí

ceské zemedelce prodávat ze sklizne 1998 obilí asi o 15% (o 600 Kc/t) levneji, než budou

nákupní ceny napr. u pšenice v západní Evrope. Mimo to propad živocišné výroby zpusobuje

problémy s odbytem krmného obilí. Jeho nákup je casto podmínen zpetným odberem krmných

smesí, nekdy je i vázán na prodej repky. To vede k rustu zájmu o repku, v soucasné dobe vcetne

málo produktivní repky jarní. K "bumu" repky prispívá i znacne rozdílná strategie zálohových

plateb.

Výrobci repky v CR ocekávají srpnovou a záriovou farmárskou cenu 7000-7200 Kc/t

(8% vody, 42% oleje, 2% kyseliny erukové, 2% porostlých a poškozených semen, 25 mikroMol

glukosinolátu/g semene) na dvore zemedelce, nebo u nejbližšího ZZN. Této cene a kvalite

odpovídá asi 7800 Kc/t u tukových závodu.

BRAMBORY

Zájem o kvalitní konzumní brambory se i nadále zvyšuje. Jsou rozporné názory na vlastní

zásoby konzumních brambor u nás. Dle jedné strany vystací zásoby konzumních brambor pouze

do konce brezna, druhá strana tvrdí, že zásoby konzumních brambor vystací nejméne do konce

dubna. V každém prípade soucasná situace má pozitivní dopad na farmárské ceny. Dle

statistických údaju (Osázená plocha brambor v roce 1997 - 72 839 ha a dosažený prumerný

výnos - 19,53 t/ha) by však melo být u nás brambor dostatek.

Zaznamenán je mírný vzestup ceny konzumních brambor. Zvýšeným problémem je však

jejich kvalita. Cena konzumních brambor je nejvíce ovlivnována nabízenou odrudou, její kvalitou

a úpravou prodávaného zboží (balení, mytí, velikostní trídení).

Farmárské ceny konzumních brambor se nejcasteji pohybují mezi 4,50 - 6,00 Kc/kg dle

kvality a odrudy a brambor na výrobky mezi 3,50 - 5,00 Kc/kg dle odrudy, kvality a výtežnosti.

Ceny tuzemské sadby brambor jsou nejcasteji 5,50 - 8,00 Kc/kg dle odrudy a stupne množení,

dovozové 12,00 - 20,00 Kc/kg dle odrudy trídení a stupne množení. Spotrebitelské ceny

za konzumní brambory nejcasteji dosahují 8,00 - 13,00 Kc/kg dle odrudy, úpravy a balení.

ZELENINA

Snižuje se prebytek zelí, zvyšuje se podíl zelí z dovozu a ceny se mírne zvyšují. Nabídka

kvetáku se ustálila v mírném prebytku, opet se zhoršuje kvalita a zvetšuje se diference mezi jeho

minimální a maximální cenou. Pro další období ocekáváme spíše snižování cen s ohledem

na dobíhající sklizne v dovozových oblastech. Zvetšuje se nabídky kedluben a dochází

ke snižování cen. Obdobný trend mužeme ocekávat i pro budoucí období. Nabídka kapusty

se zvyšuje a ocekáváme menší pokles cen.

Nabídka zustává nad poptávkou u celeru, petržele i mrkve a jejich ceny se mírne zvyšují.

Obdobný trend ocekáváme i pro budoucí období. Zvyšuje se nabídka redkvicky a pro budoucí

období mužeme ocekávat snižování cen.

Snižuje se nabídka cibule, na trhu však nevzniká výrazný nedostatek. Situace je v podstate

rešena vysokými cenami. Zvetšuje se nabídka cerstvé cibule svazkované, kde ocekáváme

postupné snižování cen. Vetší zlom však až v polovine kvetna. Nabídka póru z domácí produkce

se snižuje a dochází k nárustu cen. V tomto trendu neocekáváme výraznejší zmeny.

U salátových zelenin se stále zvyšuje nabídka salátu hlávkového, zvetšuje se jeho hmotnost a

v souvislosti s tím se ceny jen pomalu snižují. Dovozovému salátu konkuruje i omezená domácí

produkce. Vetší zlom však mužeme ocekávat až zacátkem kvetna. Pekingské zelí je v podstate

jen z dovozu a ocekáváme, že ceny budou stabilizované.

Plodové zeleniny jsou na našem trhu pouze z dovozu.

OVOCE

V prodeji je nabízeno ovoce spíše ve vetším prebytku. Týká se to zvlášte ovoce jižního,

jako jsou pomerance, mandarinky a banány. Ovoce mírného pásma a ovoce z domácích zdroju,

což se týká predevším jablek, je nabízeno ve znacne omezeném sortimentu. Ceny jablek

v dusledku omezeného dovozu jsou na nižší úrovni. Pro budoucí období je možno predpokládat

mírný cenový nárust a predevším omezení nabídky levnejších jablek pro kuchynské zpracování.

Podle poznatku prodejcu dochází celkove ke snížení poptávky a prodeje.

SKOT - MLÉKO

Nejdríve pravidelná informace o vývoji cen v CR za prvních 11 týdnu roku 1998. Jde jednak

o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu

(CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ.

Zdá se, že dramatický vývoj cen nastartovaný pocátkem roku 1988 je u konce. V posledních

ctyrech týdnech došlo jen k mírné korekci jednotlivých cen. Prakticky stagnovaly ceny výrobcu

(+ 0,02 Kc) a prodejcu (- 0,01 Kc), zatímco ceny zpracovatelu mírne vzrostly (+ 0,09 Kc).

PRASATA, VEPROVÉ MASO

V druhé polovine brezna se pohybovaly prumerné farmárské ceny jatecných prasat na úrovni

kolem 34,50 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Koncem brezna a v dubnu lze ocekávat

další postupné zvyšování farmárských cen jatecných prasat.

DRUBEŽ

Situace na trhu s jatecnými kuraty v posledním období vykazuje zdánlive zajímavý trend.

V rámci týdenních období je vykazována jeden týden prumerná cena jatecných kurat

u zemedelských výrobcu kolem hodnoty 27,90 Kc/kg a následující týden je uvádena cena kolem

28,30 Kc/kg. Následující týden je opet uvádena cena nižší. Situace se již nekolikráte opakovala.

Nejinak tomu bylo i v 11. a 12. týdnu, kdy dle statistik (CSÚ, MZe CR) byla v 11.týdnu kurata

nakupována za 27,99 Kc/kg, ve 12. týdnu za 28,33 Kc/kg. Z techto údaju vyplývá, že cena

kurat se v posledním období se stabilizovala na hodnotách mírne pod 28,00 Kc/kg živé

hmotnosti v Cechách a na Morave kolem 28,30 Kc/kg. Podle množství uzavrených dodávek a

tím prevládajících informací z tech kterých regionu pak tato nákupní cena kolísá.

Prumerné ceny zemedelských výrobcu netrídených vajec vykázaly v období 11. a 12. týdne

další mírný pokles, kdy se vejce vykupovala v rozpetí 1,68 až 2,00 Kc/ks. Rozpetí podle

u jednotlivých producentu je dle odberatelu a velikosti zakázky.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info