Stručně o komoditách

STRUCNE O KOMODITÁCH, 18.2. - 3.3.1998

OBILOVINY

Prumerná týdenní cena CSÚ pšenice potravinárské v CR v 7. týdnu vzrostla na 4 420 Kc/t

a v 8. týdnu dále na 4 470 Kc/t, tj. na prozatím nejvyšší hodnotu v roce 1998.

16. února rada SFTR rozhodla o minimální garantované cene pšenice potravinárské

4 000 Kc/t. Soucasne rozhodla o vyhlášení zálohovaného nákupu až 300 000 tun pšenice

potravinárské za tuto cenu. Zálohu 1 500 Kc/t obdrží pestitelé v jarních mesících.

LUSKOVINY

Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná Plodinovou burzou

Brno 24.2.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 11.2. do 24.2.) ciní 5 100 Kc/t.

Oproti predešlé kotaci z 10.2., která ciní 5 075 Kc/t, cena mírne vzrostla o 0,5 %, tj. o 25 Kc/t.

Od poloviny listopadu 1997 cena krmného hrachu v parite A pendluje kolem 5 000 Kc/t. Za

dvacet ctyri týdnu vzrostla z 4 783 Kc/t (9.9.1997) na 5 100 Kc/t (24.2.1998), tj. o 6,6 % a

317 Kc/t.

BRAMBORY

Projevuje se zvýšený zájem o kvalitní konzumní brambory, což má pozitivní dopad

na farmárské ceny. Stagnuje však obchod se sadbou brambor, které je obecne dostatek.

Farmárské ceny konzumních brambor se nejcasteji pohybují v rozmezí 4,00 - 5,50 Kc/kg,

brambor na výrobky 3,00 - 4,00 Kc/kg. Sadba brambor tuzemská stojí 5,50 - 8,00 Kc/kg a

dovozová 15,00 -18,00 Kc/kg. Spotrebitelské ceny za konzumní brambory dle odrudy, úpravy

a balení nejcasteji ciní 8,00 - 12,00 Kc/kg.

ZELENINA

Ponekud se snižuje nabídka zelí, výrazne se zvýšila nabídka kvetáku, kvalitní kapusty

i kedluben. Naplnily se ocekávané relace ve snižování cen kvetáku a kedluben, stabilizují se ceny

kapusty a mírne zvyšují ceny zelí. Obdobný trend mužeme ocekávat i v breznu, pokud se výrazne

nezhorší pocasí. Z naší produkce mužeme na trhu nadále ocekávat pouze zelí.

Na trhu je stále dostatek mrkve z naší produkce, její ceny jsou stabilizované a neocekáváme

výraznejší zmeny. Podobná situace je u petržele a celeru, kde je možno rovnež ocekávat

stabilizaci cen.

Nadále stoupla cena cibule a ve srovnání s lonským rokem byla její cena v tržnici koncem

února vyšší o 150 - 200 %. Pro další období neocekáváme obdobný vzestup cen, i když zásoby

cibule z domácí produkce jsou již malé. U póru dochází k pomalému snižování cen, jeho cena je

ve srovnání s lonským rokem stále o 60 - 150 % nižší. Podíl na této cenové relaci mají zdroje

z domácí produkce a vyšší sklizne v zahranicí. V souvislosti se zdroji ocekáváme zacátkem

brezna další mírné snižování cen.

Dochází ke zvyšování nabídky salátu. Mužeme ocekávat i nabídku z domácích zdroju.

V cenovém trendu predpokládáme výraznejší pokles cen. Nabídka pekingského zelí se zvýšila

jak co do množství tak zvlášte v kvalite. Vzhledem ke zvyšující se kvalite mužeme ocekávat

stabilizaci až mírné zvyšování cen.

U všech plodových zelenin však mužeme ocekávat stabilizaci až mírné snižování cen.

Do nabídky plodových zelenin zatím naši producenti nezasahují a jejich ceny jsou závislé

na cenách z dovozových zemí.

OVOCE

Trh s ovocem se v podstate nemení. Setkáváme se s mírným snižováním prebytku jablek a

s výrazným snižováním nabídky poctu odrud. V naprosté vetšine jsou nabízeny pouze tri odrudy,

Golden Delicious, Gloster a Idared. Golden Delicious z dovozu je podstatne dražší, plody jsou

však vetší a vyrovnané. Výjimecne jsou nabízeny hrušky z domácí produkce.

Situace u dováženého jižního ovoce je stabilizovaná. Prebytek je nejvýraznejší u citrusových

plodu, ceny jsou stabilizované s mírne klesající tendencí. Nove se zacínají objevovat jahody,

nektarinky a blumy.

SKOT - MLÉKO

Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny

prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ.

Dramatický vývoj cen mléka nastartovaný pocátkem roku 1998 dále pokracoval. Je patrná

zmena vývoje ve smyslu progresivnejšího nárustu CZV (0.2 Kc/l za poslední 4.týdny) ve srovnání

s CPV (asi 0.1 Kc/l za poslední 4 týdny) a SC (pouze 0.05 Kc/l za stejné období). Pripomenme,

že je to poprvé za celou dobu našeho sledování kdy rostly nejvíce ceny u prvovýrobcu a nejméne

u prodejcu.

PRASATA, VEPROVÉ MASO

V druhé polovine února pokracovala stagnace farmárských cen jatecných prasat

na prumerné republikové úrovni kolem 34 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. V druhé

polovine brezna se ocekává stagnace farmárských cen jatecných prasat na dosavadní úrovni a

v druhé polovine brezna lze ocekávat mírné zvýšení poptávky po veprovém mase, což se

pozitivne projeví v mírném zvýšení nákupních cen prasat.

DRUBEŽ

Prumerné ceny zemedelských výrobcu u komodity jatecná kurata se v 7. a 8.týdnu

v republikovém prumeru opet mírne zvýšily. V 7. týdnu byla prumerná cena jatecných kurat

(cena zemedelských výrobcu) 27,98 Kc/kg živé hmotnosti, v 8. týdnu poprvé presáhla

prumerná cena 28,OO Kc, kdy bylo dosaženo hodnoty 28,17 Kc/kg. Na tomto zvýšení

se podílela zmena cen, zejména v ceských regionech, kde se ceny ve vetšine regionu již

priblížily 28,00 Kc/kg. Na Morave je tradicne cena kurat vyšší a nyní dosahuje kolem

28,50 Kc/kg (pramen Agronet,a.s.).

Odbyt vajec v posledním období zustává na všech stupních na približne shodné úrovni,

nabídka a poptávka je vyrovnaná. Prumerná cena vajec u zemedelských výrobcu se v 7. týdnu

dle informací Agronet,a.s. pohybovala na úrovni 2,08 Kc/ks, v 8.týdnu to bylo 2,07 Kc/ks.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info