Jedinečný prostor pro rozvoj biodiverzity i vzdělávání, Coca-Cola otevřela unikátní mokřad u pražského závodu

Kde je voda, tam je život. Tento neoddiskutovatelný fakt bezezbytku platí i pro pomyslný ostrov divoké přírody, který vznikl v těsném sousedství pražského výrobního závodu společnosti Coca-Cola. Unikátní mokřad se využívá k zadržení dešťové vody, která by jinak končila v kanalizaci. Zásadním způsobem tak pomáhá k podpoře biodiverzity a celkovému ochlazování okolí. Do městské přírody přirozeně vrací asi 12,5 milionu litrů vody ročně. Při příležitosti Světového dne životního prostředí byl mokřadní biotop slavnostně otevřen. Nově je v něm i dřevěný altán a a naučná stezka, které návštěvníky provedou celým prostorem mokřadu.

Mokřady představují velmi účinný nástroj v boji proti suchu. Zároveň patří mezi tři biotopy s největší biologickou aktivitou, a to hned po deštných pralesích a korálových útesech. Jsou místem pestrého života a umožňují existenci řady ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Díky své unikátní schopnosti zadržovat vodu mají příznivý vliv na své okolí např. v tom, že posilují podzemní vody.

„Voda je základní složkou našich produktů a záleží nám na jejím co možná nejefektivnějším využívání. Platí to i o dešťové vodě a tento mokřad je toho zářným příkladem. Při stavbě nového autonomního skladu jsme dali přednost vybudování suchého poldru před tradiční nádrží s odvodem dešťové vody do kanalizační přípojky. Poldr zadržuje dešťovou vodu z 80 % plochy celého areálu závodu. Voda se tak ekologicky vrací zpět do přírody a zároveň přispívá k ochlazování okolí v teplých letních měsících.” vysvětluje Dan Timotin, generální ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu řízeným odtokem do mokřadu s výbornými absorpčními podmínkami. Naplňuje tím základní koncept mokřadu, který spočívá ve vsakování dešťové vody v zastavěných oblastech v souvislosti s adaptací na změnu klimatu. Namísto rychlého odvádění vody do kanalizace se voda vrací do koloběhu přirozenou cestou, což je pro místní prostředí mnohem přínosnější.

Dalšímu rozvoji mokřadu napomohl grant nadace The Coca-Cola Foundation v celkové hodnotě 1,5 milionu korun. Za pomoci environmentální neziskové organizace Beleco tak v loňském roce proběhlo detailní mapování biodiverzity, došlo k další revitalizaci částí areálu a vybudování naučné stezky včetně dřevěného altánu a informačních tabulí. Naučná stezka bude nově formou řízených exkurzí zpřístupněna školám a veřejnosti. „Ochrana životního prostředí a podpora ochrany vod patří mezi naše hlavní priority v oblasti udržitelného rozvoje. Mokřadní biotop je ztělesním toho, jak lokálně přispíváme k ochraně životního prostředí kolem nás. Návštěvníci z řad našich zaměstnanců, ale i žáků základních a středních

škol dostanou od září skvělou příležitost seznámit se s mokřadem jako takovým a na vlastní oči uvidí, že divočina a pestrá příroda může být zachována i uprostřed industriální zóny,“ doplňuje Veronika Němcová, ředitelka komunikace a udržitelnosti ve společnosti Coca-Cola ČR/SR.

Mokřad v pražských Kyjích poskytne ideální podmínky pro život řady ohrožených rostlinných a živočišných druhů. „Vybudování mokřadu v areálu Coca-Coly v pražských Kyjích je výborným příkladem, jak mohou i velké výrobní závody zmírnit dopady své činnosti na životní prostředí. Realizací projektu dochází k zadržení a zasakování dešťové vody přímo v lokalitě. Vznikl tak zajímavý biotop pro rostliny a živočichy a zároveň příjemné místo pro zaměstnance firmy i účastníky exkurzí. Jsme rádi, že se Beleco podílelo na tomto projektu a doufáme, že se tímto příkladem budou inspirovat i další společnosti,“ dodává Jana Moravcová, ekoložka a ředitelka environmentální organizace Beleco.

 

Kontakt pro média: Václav Koukolíček

Telefon.: 607 028 001

E-mail: vaclav.koukolicek@cchellenic.com

 

O společnosti The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company je největším výrobcem nápojů na světě, který nabízí více než 500 značek perlivých i neperlivých nápojů svým spotřebitelům ve více než 200 zemích. Coca-Cola neustále vyvíjí a vylepšuje svoje portfólio, například snížením cukru v nápojích anebo představováním nových inovativních výrobků na trh. Společnost usiluje i o snížení dopadu na životní prostředí obnovou vody používané ve výrobě a podporou recyklace. Společně se stačícími společnostmi zaměstnává více jak 700 000 lidí a pomáhá přinášet ekonomické příležitosti místním komunitám po celém světě. Více informací naleznete na adrese https://www.coca-colacompany.com a také můžete sledovat Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn.

O společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o.Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je členem skupiny Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company), působící v 29 zemích Evropy a Afriky. V ČR a SR zaměstnává téměř 1 000 pracovníků. Vyrábí a prodává komplexní portfolio nealkoholických nápojů společnosti Coca-Cola ve všech kategoriích (sycené nealkoholické nápoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Kinley, balené vody Natura, Römerquelle a Smartwater, džusy Cappy, ovocné nápoje Cappy Pulpy, Cappy Junior a Cappy Lemonade, ledové čaje Fuzetea, sportovní nápoje Powerade a energetické nápoje Monster. Od roku 2018 distribuuje Coca-Cola HBC Česko a Slovensko i značky skupiny Edrington - the Macallan, Highland Park, The Glenrothes a The Famous Grouse a Brugal. V roce 2020 uvedla na český a slovenský retailový trh produkty prémiové značky Costa Coffee. Více informací na coca-colahellenic.com.

O nadaci The Coca-Cola Foundation

Nadace The Coca-Cola Foundation je soukromá nadace založená v roce 1984 společností The Coca-Cola Company jako hlavní nástroj podpory komunit, v nichž společnost působí. Společnost The Coca-Cola Company se zavázala každoročně podporovat nadaci částkou odpovídající 1 % provozních příjmů společnosti. Mezi hlavní témata, na která se nadace zaměřuje, patří ochrana životního prostředí, podpora ochrany vodních zdrojů, genderová rozmanitost, přístup ke vzdělání a rozvoj mladé generace. V roce 2020 nadace rozdělila mezi příjemce grantů celkem 139 milionů USD, z nichž téměř polovina byla určena na projekty související s reakcí na krizi způsobenou koronavirem. Více informací je k dispozici zde: https://www.coca-colacompany.com/shared-future/coca-cola-foundation

 

O společnosti Beleco

Společnost Beleco je přední odborná organizace, která dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí. Nabízí profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým odborníků a dokonalou znalost problematiky. Provádí také specializované činnosti, popularizaci a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Beleco přispívá ke spolupráci mezi vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi, orgány státní správy a veřejností. Toto poslání plní tým odborníků se znalostmi aplikované ekologie, ochranářské biologie, zoologie, botaniky a zemědělství. Více informací je k dispozici zde: https://www.beleco.cz/

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info