Usnesení vlády ČR ze dne 1.2.1999 č. 109

USNESENÍ VLÁDY CESKÉ REPUBLIKY

ze dne 1. února 1999 c. 109

o narízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru

pocházejícího z Polské republiky

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh narízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky s úpravami podle pripomínek uvedených ve stanovisku predsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru financí

1. vypracovat konecné znení narízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. predložit narízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení ministru zemedelství a predsedovi vlády k podpisu.

Provedou:

predseda vlády,

ministri financí,

zemedelství

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info