Asociace bezpečného konopí předložila konkrétní návrhy regulace trhu. Pokud nebudou úředníci naslouchat, hrozí paskvil

Asociaci výrobců a distributorů bezpečných konopných produktů čeká další kolo nelehkého vyjednávání se zástupci Ministerstva zemědělství, potažmo s pracovními skupinami úřadů dotčených problematikou konopných produktů. Hlavním cílem je, aby se zástupci konopného průmyslu mohli podílet na přípravách regulace konopných produktů. V opačném případě by totiž mohl vzniknout paskvil, který poškodí nejen konopný průmysl v ČR, ale zároveň zkomplikuje život lidem, kterým například CBD produkty pomáhají překonávat zdravotní potíže.

„Z toho důvodu jsme v intenzivním kontaktu s lidmi z rady Vlády ČR pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPZ), kteří danou agendu aktuálně řeší, abychom jim vysvětlili, jak důležité je tvořit tu regulaci s námi jako průmyslem, pokud nemá vzniknout paskvil. Na dvou setkáních minulý týden jsme měli možnost zkusit panu docentu Mravčíkovi z RVKPZ vysvětlit, že existují konopné produkty, které jsou právem považovány za tradiční potravinu, ačkoliv obsahují fytokanabinoidy. Tohle se teď budeme snažit vysvětlit všem aktérům. Stejný záměr má i Konopný klastr CzecHemp, takže celý konopný průmysl bude říkat to stejné,“ říká předseda Asociace bezpečného konopí Tomáš Vymazal, www.bezpecnekonopi.cz.

Se současným postojem Ministerstva zemědělství nesouhlasí ani zakladatel společnosti Unique Therapeutics Radek Hlaváček, který získal bohatou praxi s konopným byznysem v Kanadě. „Omezování či zakazování konopí a jeho aktivních látek nedává žádný smysl. Je to jako kdybyste strkali prst do vodopádu ve snaze ho zastavit,“ říká Radek Hlaváček člen Asociace bezpečného konopí.

 

Jak by měla vypadat regulace trhu s produkty obsahujícími CBD či HHC?

Podle Asociace bezpečného konopí není třeba přísněji regulovat tradiční potraviny s obsahem CBD a jiných neomamných kanabinoidů, které mají dávkování do 50 mg či 1 mg na kg hmotnosti uživatele denně. Naopak veškeré potraviny s obsahem omamných kanabinoidů či vyšším dávkováním by měly být regulovány jako psychomodulační látky (PML). Produkty ke kouření a vapování s obsahem kanabinoidů by měly být regulovány jako bylinné výrobky určené ke kouření či elektronické cigarety, pokud vzhledem ke svému obsahu THC mohou, jinak by měly být regulovány jako PML.

 

Konkrétní návrhy Asociace bezpečného konopí:

1. Tradiční extrakty vyrobené tradičními postupy jsou tradiční, nikoliv novou potravinou. Proto se na ně nevztahuje nařízení o nových potravinách, a tedy ani omezení a zákazy z něj vyplývající.

2. Do nových potravin navrhujeme řadit jen izoláty kanabinoidů, a to jak rostlinného, tak syntetického původu, protože ty skutečně nejsou tradiční potravinou. To znamená u takových kanabinoidů vyčkat na vyhodnocení v rámci registračního procesu na úrovni Evropské komise.

3. Vzhledem k diskuzi o bezpečnosti potravin s obsahem CBD a jiných fytokanabinoidů navrhujeme dočasně na potraviny s obsahem fytokanabinoidů stanovit maximální dávku denního příjmu, např. max 50 mg CBD za den nebo např. max 1 mg na kg hmotnosti uživatele. U těchto hodnot denního příjmu nebyla identifikována žádná rizika.

4. Navrhujeme rozšířit sadu informací, které musí výrobci potravin či potravinových doplňků hlásit ministerstvu zemědělství. Je třeba, aby mělo ministerstvo k dispozici všechny informace, které doposud scházejí pro vyhodnocování bezpečnosti jednotlivých nahlášených výrobků či jejich správného zařazení do tradičních potravin či potravin nového typu.

 

Shoda s úředníky

I přes určité výhrady našly obě strany shodu v některých návrzích. Například ve vyjmutí produktů nabízených jako sběratelské předměty ze šedé zóny, v zákazu prodeje konopných produktů určených pro kouření a vaporizaci osobám mladším 18 let i v povinnosti uvádět důležité informace, např. dávkování na obalech. „Souhlasíme, že vůbec není jednoduché vyhovět evropské legislativě, ale jsme si jistí, že cesta existuje. Bez koordinace s průmyslem ji však úředníci nenajdou,“ dodává konopný aktivista, zakladatel značky Stabla a člen Asociace bezpečného konopí Jiří Stabla.

Orientovat se v konopné problematice pomůže nová tabulka klasifikace CBD produktů

Asociace bezpečného konopí plánuje předložit tabulku klasifikace CBD produktů (rozřazení podle typu produktu, cesty užití, doporučené dávky apod. Na základě ní bude jasné kde je tzv. dělící linie mezi potravinami a PML, nebo mezi elektronickými cigaretami a PML apod. „Ta tabulka je prakticky hotová, určitě ji skrze média zveřejníme, protože se v tom málokdo vyzná. Navíc pomůže i široké veřejnosti pochopit problematiku. Chystáme se taky zadat analýzu velikosti CBD trhu v ČR, abychom měli v ruce konkrétní čísla. Ale to určitě potrvá déle než tabulka,“ doplňuje předseda Asociace bezpečného konopí Tomáš Vymazal.

 

O Asociaci bezpečného konopí, z.s.

Sdružuje výrobce, distributory a spotřebitele konopných extraktů a výrobků z konopí. Jejím účelem je zvyšovat bezpečnost těchto výrobků. Zaměřuje se na vzdělávání, sdílení best practices a vyvíjí tlak na dodržování běžných standardů kvality.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info