Zemědělcům hrozí přebytek vepřového

Právo 12.10.1998

Zemedelcum hrozí prebytek veprového

Vysoký prebytek veprového masa na svetovém trhu, který Evropská komise odhaduje na 800 000 tun, a prudký, 30% pokles cen této komodity mohou v blízké dobe ohrozit tuzemské producenty.

Uvádí se to v informaci Ministerstva zemedelství CR. Pro ceské zemedelce tak vzniká reálné nebezpecí, že se cena jatecných prasat bude pri rostoucím dovozu levného zahranicního masa snižovat, zatímco v predchozích letech v záveru roku výrazne rostla. Navíc krize nastala v období, kdy se výrobní cyklus prasat, tedy jejich generacní interval, každorocne nekryje v CR s vyššími potrebami trhu a chybející maso je nutné ve zvýšeném množství dovážet.

Podle výsledku šetrení Výzkumného ústavu zemedelské ekonomiky k 27. zárí zlom v cenách jatecných prasat a veprového masa na domácím trhu ješte nenastal a ceny zemedelských producentu jatecných zvírat zustaly i pri rychle rostoucím dovozu masa bez výraznejšího pohybu.

Prumerná cena jatecného skotu I. jakosti placená zemedelcum dosáhla 38,45 Kc, z toho býku 42,04 Kc, jalovic 32,39 Kc, krav 29,77 Kc a jatecných prasat I. jakosti 38,27 Kc za kg živé hmotnosti. Od 13. 9. klesla cena skotu o 0,6 % (15 hal.) a cena prasat o 0,5 % (19 hal.), pricemž má dále jen mírne sestupný trend.

(CTK)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info