Bagry pomáhají zachránit na Klenči vzácný hvozdík písečný český

Hvozdík písečný český je kriticky ohrožený druh rostoucí přirozeně pouze na jediném místě na světě – v národní přírodní památce Kleneč nedaleko hory Říp. Tato rostlina potřebuje pro svůj život poměrně specifické podmínky. Vyhovují jí nezastíněné písčité plochy, které ale z naší krajiny skoro zmizely. Na Kleneč proto vyrazil bagr, který pomohl s obnou zdejších písčin. Akce je součástí záchranného programu pro hvozdík písečný český, který koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Hvozdík roste na Klenči na rozvolněné písčině, kterou pravidelně udržujeme sečením a vyhrabáváním. Zároveň se tu pravidelně narušují porosty mechů a lišejníků, aby písčinu nezarůstaly. Předloni jsme okolí zbavili invazních akátů a nyní na podzim jsme využili bagr, který strhl svrchní vrstvu humusu. Písčina se tak rozšířila a předpokládáme, že jí hvozdík a další zdejší vzácné druhy postupně osídlí. Rozšíření hvozdíku pomůžeme cíleným dosevem semen z vedlejší plochy,“ vysvětluje Jiří Bělohoubek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Národní přírodní památka Kleneč není jen domovem hvozdíku písečného českého, ale i dalších vzácných druhů – roste tu paličkovec nachový, mateřídouška úzkolistá, trávnička obecná či kolenec Morisonův. Díky specifickým podmínkám také hostí jedinečné, na písčité podloží vázané, zástupce hmyzu – například nosatcovité brouky, motýly, ploštice či pavouky. Je ostrovem rozmanitosti v zemědělsky jinak intenzivně využívané krajině.

„Písčiny dříve udržovala pastva a občasné vypalování, postupně ale zarostly trávou a náletem, nebo byly zalesněny akátem či borovicí. Součástí záchranného programu tedy je obnova právě takového prostředí. Za 15 let, kdy o místo pečujeme, se počet hvozdíků na Klenči více než zosminásobil,“ vysvětluje Petr Vít z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Záchranné programy pro vzácné druhy rostlin a živočichů spočívají často v podpoře šetrného hospodaření, aby měly ohrožené druhy alespoň někde vhodné podmínky k životu. Zároveň ale nepomáhají jen těm druhům, pro které se připravují – například prosvětlování lesa prospěje kromě rostlin také řadě druhů hmyzu. Záchranných programů nyní běží již třináct a připravují se další. Díky nim se z naší přírody nevytratil nejen hvozdík písečný český, ale daří se zvyšovat počty syslů obecných či užovek stromových,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více na www.zachranneprogramy.cz

Kontakt: Jiří Bělohoubek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: jiri.belohoubek@nature.cz, tel: 725 708 499 Petr Vít, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: petr.vit@nature.cz, tel: 739 320 353 Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info