V říčce Bystřici na Vysočině byl potvrzen račí mor

Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina (KVS) vydala 18. 9. 2023 mimořádná veterinární opatření (MVO) k zabránění šíření račího moru v říčce Bystřici v okrese Žďár nad Sázavou. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze prokázalo původce nákazy ve vzorcích uhynulých raků.

KVS ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ORP Bystřice nad Pernštejnem a Moravským rybářským svazem vymezila ochranné pásmo. Tvoří jej celý úsek toku říčky Bystřice od místa výtoku z Domanínského rybníka po místo vtoku do řeky Svratky. MVO zakazují přemísťování ryb a dalších vodních živočichů z ochranného pásmo do jiných vod. V odůvodněných případech může KVS vydat výjimku. V ochranném pásmu je po lovu ryb nutné provést mechanickou očistu a dezinfekci rybářského náčiní.

Mimořádná veterinární opatření budou v platnosti půl roku. Agentura ochrany přírody a krajiny umístila v ochranném pásmu informační tabule, na kterých jsou popsána opatření a uvedeny informace o nákaze a o možnostech prevence jejího šíření pro rybáře a veřejnost. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina uložit pokutu.

Račí mor je závažné infekční plísňové onemocnění, které napadá evropské raky a způsobuje jejich úhyny. Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, které jsou na rozdíl od původních evropských raků vůči nákaze odolné. Účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit, neexistuje. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Plíseň je výhradně račím parazitem, jiné živočichy neohrožuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny až měsíce. K šíření přispívá například vypouštění raků do vodních toků z akvárií či vypouštění ryb, které mohly pobývat v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní. K přenosu nemoci stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty, například sítě, holínky atd.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info