Exponáty oceněné Grand Prix TECHAGRO

Při slavnostním zahájení agrárních veletrhů byly dne 28.3. 2004 vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší exponáty Grand Prix TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA pořádané a.s. Veletrhy Brno.

V letošním roce přitom firmy přihlásily rekordních 64 exponátů, z toho 45 do Grand Prix TECHAGRO, 14 do Grand Prix SILVA REGINA a 5 do Grand Prix ANIMAL VETEX. Dvanáctičlenná odborná hodnotitelská komise pracovala pod vedením Adolfa Rybky z České zemědělské univerzity v Praze. Ocenění předali zástupcům vítězných firem premiér Vladimír Špidla a ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Kategorie: Traktory, prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů

Exponát: Kolový traktor John Deere řady 7020

Výrobce: John Deere Waterloo Works, 3500 East Donald Street, Waterloo, IA 50703-9322 USA

Vystavovatel: STROM Praha a.s., Lohenická 607, 190 00 Praha 9- Vinoř

Umístění: V 016

Webové stránky: http://www.stromc.cz

Traktor s výkonem motoru 147 kW je vybaven šestiválcovým motorem s vysokotlakým vstřikováním systémem Common – Reil. Přesným řízením motoru v kombinaci s bezstupňovou plynulou převodovkou dosahuje traktor v soupravě se zemědělskými stroji vysokou produktivitu práce. Kompletně nově vyvinutá řada 7020 využívá veškeré poznatky úspěšných vývojových předchůdců.

Exponát: Kolový traktor CASE IH CVX 1190

Výrobce: CNH Austria GmbH, St. Valentin, Rakousko

Vystavovatel: Agri CS, a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6- Řepy

Umístění: B

Webové stránky: http://www.agrics.cz

Traktor s výkonem motoru 140 kW svým elektrohydraulickým propojením motoru, převodovky a ovládacího pedálu umožňuje práci motoru v oblasti optimální měrné spotřeby paliva, nebo v oblasti maximálního výkonu. Bezstupňová převodovka s plynulou změnou převodového poměru umožňuje traktoru v soupravě se zemědělskými stroji dosáhnout optimálních provozně – ekonomických parametrů. Hlavní důraz při vývoji této řady, byl kladen na dosažení vysoké produktivity, hospodárnosti a komfortu.

Kategorie: Stroje pro zakládání porostů a aplikaci agrochemikálií

Exponát: Modulová mořička osiv ROTOSTAT COMPACT M50

Výrobce: AGROMEGA spol. s.r.o., Tyršova 237, 570 01 Litomyšl

Vystavovatel: AGROMEGA spol. s.r.o., Tyršova 237, 570 01 Litomyšl

Umístění: A1 115

Webové stránky: http://www.agromega.cz

Jedná se o modulové uspořádání jednotlivých sekcí, tedy tenzometrické váhy, mísící komory, spodního dílu s rotorem a pohonu, do uceleného systému. Progresivní řešení umožňuje operativně bez časových prostojů sestavit stroj dle požadavků zákazníka. Funkce zařízení přispívá k dosažení vysoké kvality moření a k lepšímu ekonomickému zhodnocení použitého mořidla.

Exponát: Řádkový kultivátor s přihnojováním PPL- 8

Výrobce: P&L spol. s.r.o., Biskupice u Luhačovic 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic

Vystavovatel: P&L spol. s.r.o., Biskupice u Luhačovic 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic

Umístění: B 009

Webové stránky: http://www.pal.cz

Řádkový kultivátor s přihnojováním PPL – 8 představuje perspektivní řešení zejména z důvodu příspěvku k renesanci mechanické meziřádkové kultivace širokořádkových plodin s možností cílené aplikace kapalných průmyslových hnojiv. Jedná se o podpovrchovou aplikaci do blízkosti kořenů pěstovaných plodin, čímž se významně napomáhá efektivnímu a ekologickému využití aplikovaných hnojiv.

Exponát: Secí stroj EXCELENT 6

Výrobce: Farmet, a.s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice

Vystavovatel: Farmet, a.s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice

Umístění: A1 119

Webové stránky: http://www.farmet.cz

Jedná se o výsledek trvalého úsilí výrobce o inovaci strojů pro zakládání porostů husto setých plodin s cílem zlepšit kvalitu setí a hnojení pod seťové lůžko při variabilních půdních podmínkách a rozdílném stavu půdy po předchozích pracovních operacích.

Kategorie: Stroje pro sklizeň a zpracování produktů

Exponát: B.I.S.- Board Information System ( palubní informační sytém)

Výrobce: STROM Export s.r.o., Lohenická 607, 190 00 Praha 9- Vinoř

Vystavovatel: STROM Export s.r.o., Lohenická 607, 190 00 Praha 9- Vinoř

Umístění: A 001

Webové stránky: http://www.stromc.cz

Palubní informační systém je určen k okamžitému zjištění hmotnosti nákladu. Výhodou systému je možnost jeho použití pro různé nástavby, jako je ložný prostor, rozmetadlo hnoje nebo přesýpací nástavba. Systém pracuje na jednoduchém principu a přitom přináší pro praxi množství výhod, jako například okamžitou kontrolu hmotnosti nákladu přímo na poli, zrychlení celého procesu vážení, zkrácení dopravních vzdáleností, úsporu pracovních sil při obsluze stacionární váhy a snadnou kontrolu a evidenci hmotnosti dopravovaných materiálů.

Exponát: Radiem řízená sekačka- SPIDER

Výrobce: Dvořák, Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod

Vystavovatel: Milan Milichovský- MAT, Pražská 2495, 580 01 Havlíčkův Brod

Umístění: volná plocha

Webové stránky: web.edb.cz/mat_hb

Stroj je určen pro sečení travnatých porostů na rovině i v extrémně svahovitém terénu. Na udržovaných trávnících má stroj svahovou dostupnost 240 a na neudržovaných plochách až 400. Posečená tráva zůstává ležet na povrchu pozemku jako mulč. Konstrukce stroje umožňuje snadnou okamžitou změnu směru jízdy o 900. Vzhledem k řízení vysílačkou nemůže při sklizni dojít ke zranění obsluhy. Stroj je vhodný pro sečení příkopů, břehů vodních toků, náspů v okolí železničních tratí a silnic, lyžařských sjezdovek atd

Kategorie: Stroje a stavby pro živočišnou výrobu)

Exponát: Age monitor

Výrobce: Age s.r.o., Osvobození 448, 517 71 České Meziříčí

Vystavovatel: Age s.r.o., Osvobození 448, 517 71 České Meziříčí

Umístění: F 009

Webové stránky: http://www.age.cz

Byla odměněna promyšlená koncepce zařízení pro monitorování a archivaci důležitých dat pro řízení chovatelského prostředí a kontrolu kvality výrobního procesu v chovech hospodářských zvířat a kontrolu kvality výrobního procesu. V tomto směru je zařízení na špičkové evropské úrovni.

Exponát: Mobilní válcový drtič vlhkého zrna ROmiLL S900.2-M

Výrobce: ROmiLL spol.s.r.o., Kotlářská 53, 658 92 Brno

Vystavovatel: ROmiLL spol.s.r.o., Kotlářská 53, 658 92 Brno

Umístění: G1 021

Webové stránky: http://www.romill.cz

Zařízení odpovídá moderním trendům zpracování vlhkého zrna pro krmné účely. Je univerzálně použitelné na poli i farmě. Svými technickými parametry a provedením má významný exportnípotenciál.

GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2004

Kategorie: Krmiva a přípravky pro zvířata

Řada přípravků pro odchov telat Kolostran Pulvis,

Exponát: Kolostran Pasta, Imuguard

Výrobce: MEDIPHARM CZ, s.r.o., P.O. Box 28, 693 01 Hustopeče u Brna - Starovice 215

Vystavovatel: MEDIPHARM CZ, s.r.o., P.O. Box 28, 693 01 Hustopeče u Brna - Starovice 215

Umístění: G1, stánek 050

Webové stránky: http://www.medipharm.cz

Výše uvedené přípravky představují moderní řadu biopreparátů podporujících rozvoj imunitních funkcí organismu a zdraví mláďat. Přípravky posilují přirozené imunitní systémy organismu telat. O výše uvedené přípravky je zájem i v zahraničí.

GRAND PRIX SILVA REGINA 2004

Kategorie: Stroje a zařízení pro lesní hospodářství

Exponát: KRPK- systém umožňující provádění kalkulací, rozpočtů, plánování a kontrolingu

Výrobce: Foresta SG, a.s., Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín

Vystavovatel: Foresta SG, a.s., Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín

Umístění: F 049

Webové stránky: http://www.foresta.cz

Program KRPK s využitím všech nutných informačních databází (růstové tabulky, normy, růstové charkterisktiky), je schopen vytvořit komplexní rámec pro analýzu, plánování, modelování, řízení či kontrolu pro různé subjekty v lesnicko-dřevařeském sektoru. Může přispět k novému řešení ekonomických vztahů lesního hospodaření vychátejícího z komplexní analýzy nákladů vztahujících se k nejnižší prostorové jednotce lesa.

Exponát: Motorová pila Husqvarna 339 XP

Výrobce: Husqvarna Sweden

Vystavovatel: Husqvarna, Na Křečku 365, 109 00 Praha 10

http://www.husqvarna.cz

Umístění: Volná plocha "K"

Husqvarna 339 XP je profesionální velmi lehká kompaktní motorová pila nové koncepce. Je snadno ovladatelná a výborně vyvážená, vhodná pro kácení a odvětvování. Automatický dekompresor umožňuje snadné startování a spolu s nízkou hladinou vibrací a novým ergonomickým řešením rukojeti a ostatních ovládacích prvků poskytuje maximální uživatelský komfort.

Zdroj. BVV

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info