Informace o výskytu BSE v Lucembursku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Všem OVS, SVÚ, KVL Brno, ODI Brno, VO Hlucín

I n f o r m a c e o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) v Lucembursku

Podle neoficiální informace prevzaté z lucemburského tisku, kterou jsme obdrželi z naší zastupitelské mise z Bruselu dne 4.12.1997, byl dne 2.12.1997 potvrzen první prípad výskytu BSE v Lucembursku.

Jednalo se o 4 roky starou krávu, která byla poražena dne 11.10.1997. Kráva mela nervové príznaky onemocnení, které naznacovaly, že by se mohlo jednat o vzteklinu, ale následne byla prokázána BSE.

Poslední majitelé nakoupili krávu v roce 1995 na severu zeme ze stáda 83 ks skotu. Okamžite po potvzení BSE bylo celé toto stádo utraceno, nebot se predpokládá, že zvíre bylo infikováno již u tohoto chovatele. Kráva byla prikrmována masokostní mouckou nakoupenou v Belgii.

MVDr. Josef Holejšovský, ved. odboru ochrany zdraví zvírat a reprodukce

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info