Knižní novinka: Včelí úly

Nová publikace Národního zemědělského muzea mapuje a názorně představuje včelí úly z různých kontinentů. Monografie nabízí základní vhled do problematiky úlů, líčí jejich historický vznik a vývoj a věnuje se vizuálnímu ztvárnění samotných úlů i technickému popisu.

Publikace Včelí úly, kterou v prosinci loňského roku vydalo Národní zemědělské muzeum, zprostředkovává čtenářům unikátní pohled do světa včelích úlů. Zkušení znalci včelařského oboru Ing. Evžen Báchor a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph. D.v knize detailně mapují výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě a zachycují tak neutuchající snahu člověka o vytvoření ideálního včelího příbytku. Rozličná pojetí úlích systémů svými tvary i zpracováním odkazují na rozdílné přírodní podmínky, řemeslnou zručnost i místní tradice. Čtenář zde může o prezentovaných úlech najít všechny potřebné údaje technického i praktického rázu či porovnat vhodnost jejich používání v minulosti i současnosti. Popis použití a technické parametry úlů doprovázejí vizuální ztvárnění.

Graficky netradičně pojatá publikace výrazným způsobem přispívá k popularizaci oboru včelařství, vytváří prostor pro další bádání na poli apikulturologie a otevírá cestu k dalšímu a hlubšímu propracování tématu.

„Včelí příbytky fascinují člověka po staletí. Jejich vnější tvar a důmyslné vnitřní uspořádání vyvolává dlouhé diskuze přírodovědců, včelařských odborníků i praktiků. Je to nekonečná snaha člověka o vytvoření ideálního příbytku pro včely v dané krajině, zemi či světadílu.

Odlišnosti vzhledu jednotlivých úlů jsou dány místem vzniku, řemeslnou dovedností obyvatel a jejich vzděláním. Příbytky včel v různých podobách od kamenných rour, slaměných košů, přes duté kmeny, barevné domečky složené z jednotlivých částí až po rozměrné včelíny ukrývající desítky úlů vytváří kolorit příslušné krajiny. Malá exkurze do cizích zemí dává čtenáři možnost seznámit se s rozmanitými konstrukcemi včelích úlů a jejich použitím v biomech příslušných světadílů.

Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit pozorováním života včel. Je to nekonečná inspirace pro všechny generace lidské společnosti, kterou chtěli autoři čtenářům přiblížit.“

BÁCHOR, Evžen a Karel SLÁDEK. Včelí úly. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2016, 176 s. ISBN 978-80-86874-72-2. Cena 297 Kč

Publikace je v prodeji v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné, Kostelní 44, Praha 7, na pokladně muzea nebo lze objednat e-mailem jana.kubelkova@nzm.cz, tel.: 220 308 248.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info