Lidvidácia v čase, keď mäso letí

slovenské HN - 7.11.1997

Lidvidácia v case, ked mäso letí

- Obnovenie chovu ošípaných v Budci bude aktuálne v budúcom roku

Majitel velkovýkrmne ošípaných v Budci, Pozana, a.s., Žiar nad Hronom, zlikviduje pre klasický mor ošípaných celý chov vrátane základného stáda. Rozhodla o tom Okresná protinákazová komisia pri Okresnom úrade vo Zvolene na základe odporúcaní odbornej konzultacnej skupiny. Pripomenme, že nebezpecnú nákazu po prvý raz zistili na zaciatku októbra, ked sa v Budci nachádzalo vyše 19-tisíc ošípaných. Ako nás informoval generálny riaditel spolocnosti Pozana Ing. Ján Cehlár, za daných okolností firma zlikviduje takmer 21-tisíc zvierat. Úctovná hodnota chovu (jedného z najväcších na Slovensku) dosahuje asi 40 miliónov korún. Trhová hodnota je, prirodzene, vyššia, pricom likvidácia ošípaných prichádza v obchodne nejpriaznivejšom predvianocnom období ked sa výrazne zvyšuje dopyt po bravconom mäse. Ako nám povedal Ing. Ján Cehlár, chov ošípaných v Budci je poistený, co zmierni stratu chovatelom. Firmu v súcasnosti caká mechanická ocista vyše 40 objektov a viacnásobná dezinfekcia celého areálu. Tento proces potrvá približne pol roku a až jeho skoncení bude velkovýkrmna pripravená na naskladnenie materiálu. V súvislosti s výskytom nákazy platia v okrese sprísnené opatrenia aj pre polovnícké združenia vo vztahu k diviacej zveri, vo všeobecnosti považovanej za jeden zo zdrojov jej šírenia.

-pf

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info