Nákazové situaci u hospodářských zvířat v zahraničí č. 12

13.10.1997

I n f o r m a c e c. 1 2 o nákazové situaci u hospodárských zvírat v zahranicí

VEZIKULÁRNÍ STOMATITIDA - A 020

Spojené státy americké

Podle nákazové informace z OIE c.39/97 ze dne 3.10.1997 bylo zaznamenáno 6 nových ohnisek vezikulární stomatitidy ve státe Utah. V techto ohniscích se nacházelo 59 zvírat, onemocnelo 12 zvírat (11 koní a 1 mula). Byl vydán zákaz presunu zvírat z ohnisek. Prehled o vývoji nákazové situace týkající se vezikulární stomatitidy v USA je možno dokumentovat v následující tabulce.

Datum vzniku Pocet nov.ohn. Název státu Pocet ohn.cel.

13.6.1997 1 Arizona 1

20.6.1997 2 Nové Mexiko 3

4.7.1997 4 Nové Mexiko 7

11.7.1997 9 Nové Mexiko 16

18.7.1997 16 Nové Mexiko 32

xx 146 xx 178

3.10.1997 6 Utah 184

Vzhledem k tomu, že od 18.7.1997 nebyly hlášeny z OIE nové informace až do potvrzení nových ohnisek ve státe Utah, 146 nových ohnisek v tomto rozmezí bylo pravdepodobne zaznamenáno ve státe Nové Mexiko.

KLASICKÝ MOR PRASAT - A 130

Chorvatsko

Podle nákazové informace OIE c.40/97 ze dne 10.10.1997 bylo v Chorvatsku potvrzeno nové ohnisko v Záhrebské župe. Jednalo se o malochov se dvema prasaty. Uvedené ohnisko je desáté v roce 1997.

Itálie

Podle hlášení italské veterinární služby byla k 15.9.1997 zaznamenána v zemi 3 nová ohniska KMP (Nuoro 1 a Varese 2).

Podle nákazové informace OIE c.39/97 bylo hlášeno ohnisko KMP z malochovu v okrese Terento v provincii Bolzano v oblasti Trentino Alto Adige, která hranicí s Rakouskem. Jedná se o první prípad výskytu KMP v této oblasti.

Nizozemsko

Podle hlášení nizozemské veterinární služby bylo v zemi k datu 14.9.1997 zaznamenáno 405 ohnisek KMP ve 4 provinciích:

Noord Brabant - 373 ohnisek

Limburg - 26 ohnisek

Gelderland - 5 ohnisek

Zeeland - 1 ohnisko

Uvedená ohniska byla hlášena z 39 mestských úradu.

Podle nákazové informace OIE c.39/97 bylo ke dni 30.9.1997 v zemi hlášeno 414 ohnisek.

Slovensko

Podle hlášení ŠVS SR bylo v chovech prasat zaznamenáno v mesíci srpnu 5 ohnisek KMP. Výskyt byl hlášen z okresu Krupina, Levice a Zvolen.

NEWCASTLESKÁ CHOROBA - A 160

Francie

V mesíci zárí bylo potvrzeno ohnisko u okrasných holubu v departmentu Eure-et-Loire. Chovatel vlastnil 9 holubu, jeden holub onemocnel, všech devet ks bylo utraceno. Index intracerebrální patogenity byl 1,28.

BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE - B 115

Nemecko

V zárí byl zjišten 2.prípad BSE v letošním roce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dovezený kus ze Švýcarska, je Nemecko nadále považováno za zemi prostou BSE.

Švýcarsko

K datu 19.9.1997 bylo v letošním roce v zemi potvrzeno 29 prípadu BSE.

OBRNA PRASAT - B 256

Ukrajina

V prubehu 2.ctvrtletí bylo na Ukrajine zeznamenáno 8 ohnisek obrny prasat. Ohniska byla hlášena z Cernigovské, Nikolajevské, Vinické a Záporožské oblasti.

MVDr. Josef Holejšovský

ved. odboru ochrany zdraví zvírat a reprodukce

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info