Naše města a obce mohou pomoci včelám přežít

Hojnost kvalitní včelí pastvy po celou sezónu je jedním z klíčových faktorů zdraví našich opylovatelů. Naše města a vesnice investují do veřejné zeleně, jejího zakládání a obnovy, do trvalých a dočasných porostů. I tato veřejná zeleň by mohla být tvořena včelařsky významnými rostlinami, a tak prospěšná zdraví našich včel! Proto se Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA rozhodl zorganizovat semináře pro pracovníky samosprávy našich měst a obcí, v nichž se seznámí s problematikou potřebné ochrany a podpory chovu opylovatelů v prostředí krajiny i urbanizovaných celků.

První z těchto seminářů s názvem „VČELÍ PASTVA pro přežití a rozvoj populací opylovatelů“ se pod vedením RNDr. Václava Švamberka, předsedy Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA, uskuteční v zastupitelském sále Magistrátu hl. města Prahy 10. listopadu 2016.

Děkujeme Ministerstvu zemědělstvi za podporu a hl. městu Praha za záštitu, kterou nad seminářem převzala radní RNDr. Jana Plamínková.

4. 10. 2016 Radka Ingrová, výkonná ředitelka Spolku pro rozvoj včelařství Mája

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info