Lobby agroholdingů se snaží znovu zneužít Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova (PRV) z předchozího Strategického plánu SZP 2014-2020 upřednostňoval vyplácení investičních dotací velkým agroholdingům na úkor malých podniků (až do cca 2000 ha u zemědělských podniků) a středních podniků. Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR) proto v novém Strategickém plánu 2023-2027 usilovala a usiluje o spravedlivější nastavení těchto dotací. V novém období  PRV ve Strategickém plánu bylo plánováno to, že bude omezeno maximální možné čerpání investičních dotací v titulech 33.73 investice do zemědělských podniků, 34.73 investice do zpracování zemědělských produktů a 51.77 inovace při zpracování zemědělských produktů na 150 milionů Kč za všechny tyto tři dotační tituly celkem na jeden nezávislý podnik nebo skupinu partnerských/propojených podniků za celé pětileté programové období. Lobby vybraných agroholdingů se však nyní intenzivně snaží toto nové nastavení, které je ve prospěch skutečného rozvoje pestrého zemědělství, opět výrazně změnit ve svůj prospěch a limit navýšit až na 200 mil. Kč, a to navíc ještě s tím, že bude platit na každý jednotlivý dotační titul zvlášť a nikoliv dohromady za všechny tři tituly. Další výhodu se snaží ještě vydobýt pro velkochovatele prasat a drůbeže, kde by měl být limit zcela zrušen. ASZ ČR proto odeslala dopis představitelům vládní koalice, který je vyzývá k zamezení zneužívání PRV a naplnění původního Programového prohlášení vlády v tomto směru.

ASZ ČR zásadně nesouhlasí s tím, aby obecně u všech opatření v rámci PRV docházelo k pokusům o prolomení maximální výše investičních dotací na jeden nezávislý podnik nebo skupinu partnerských/propojených podniků v rámci vyjmenovaných intervencí v součtu do 150 mil. Kč na období 2023-2027 a byly hledány cesty, jak toto omezení obejít. Během aktuálně probíhajících vyjednávání Monitorovacího výboru Strategického plánu dochází k  pokusům, jak toto velmi potřebné omezení investičních dotací obejít nebo upravit, a to například i formou navýšení dotačních limitů a také nezapočítáváním některých dotací do celkového součtu, který by umožnil i udělení výjimek čerpání investičních dotací v PRV pro velkochovatele prasat a drůbeže. Umožnění podobných výjimek by také v určitých případech bylo jednoznačně porušením nejen závazku ve Strategickém plánu, ale rovněž i porušením Programového prohlášení vlády. Porušením Programového prohlášení vlády by bylo nezavedení uvedeného limitu už i proto, že vláda ani MZe ve skutečnosti vůbec nesnížily žádné limity investičních dotaci pro jednotlivé žadatele v jednotlivých kolech, kde je totiž úplně stejně jako v minulém období možné žádat o dotace na projekty do 75 mil. Kč nebo dokonce nově až do 90 mil. Kč. Velmi chytře se totiž do dotačních pravidel prosadilo namísto dřívějšího limitu na podporovaný projekt 75 mil. Kč nové nastavení limitu na výši samotné dotace na podporovaný projekt 30 mil. Kč, což ale ve skutečnosti znamená, že například při dotaci 40 % opět i v novém Strategickém plánu podporujeme a dotujeme investiční  projekty do 75 mil. Kč  stejně jako v minulém PRV, v některých případech se asi nově budou dotovat projekty až do 90 mil. Kč (nezemědělské činnosti).     

ASZ ČR přitom od počátku prosazovala co nejnižší stropy pro investiční dotace v rámci PRV, tj. 20 mil. Kč na projekt (neboli projekty do výše cca 50 mil. Kč), protože se v předešlých obdobích ukázalo, že zásadní část investičních prostředků byla opakovaně čerpána malou skupinou největších podniků a agroholdingů, a malé a střední podniky, které podporu primárně potřebují, měly problém o dotace úspěšně žádat. Na tuto skutečnost upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad ve své Výroční zprávě (str. 83).

Požadujeme proto, aby vláda nastavila a držela jasný a plošný funkční strop investičních podpor a nesnažila se obcházet nebo prolamovat své závazky v tomto směru. Smyslem a potřebnou změnou aktuálního období SZP v ČR mělo být přenastavení směřování investičních dotací, aby se omezila nepřínosná podpora velmi úzké skupině supervelkých podniků, neboť předchozí přílišná orientace na ně právě byla jednou z příčin současných problémů zemědělství.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info