Semináře spolku MÁJA pomáhají včelám

Další semináře Včelí pastva pro přežití a rozvoj populací opylovatelů pro pracovníky samosprávy našich krajů uspořádal v tomto týdnu Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Této užitečné a účastníky vysoce oceňované vzdělávací akci poskytla v Ústeckém kraji záštitu radní Jitka Sachetová, v Karlovarském kraji se seminář uskutečnil pod záštitou hejtmanky Mgr. Jany Vildumetzové.

Semináře se konají v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zemědělství v oblasti zlepšování prostředí měst a obcí s cílem seznámit vedoucí a odborné pracovníky samosprávy s problematikou potřebné ochrany a podpory chovu opylovatelů v prostředí krajiny i urbanizovaných celků. Přední včelařský odborník a přírodovědec RNDr. Václav Švamberk, který je lektorem seminářů, se v nich zaměřuje mimo jiné na volbu složení trvalých a dočasných porostů zakládaných v rámci obnovy a údržby veřejné zeleně, které budou pozitivně ovlivňovat přežití a rozvoj populací opylovatelů, biodiverzitu a tím stabilitu ekosystému v ČR.

Radka Ingrová

výkonná ředitelka Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

V Kožlanech 24. 8. 2017

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info