Včelí pastva pro Plzeňský kraj

Další seminář Včelí pastva pro přežití a rozvoj populací opylovatelů uskutečnil Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 13. června 2017 v Plzni pod záštitou Mgr. Radky Trylčové, radní pro životní prostředí a zemědělství Plzeňského kraje.

Cílem těchto seminářů je seznámit vedoucí a odborné pracovníky samosprávy našich měst a obcí s problematikou potřebné ochrany a podpory chovu opylovatelů v prostředí krajiny i urbanizovaných celků se zaměřením na volbu složení trvalých i dočasných porostů veřejné zeleně, které budou pozitivně ovlivňovat přežití a rozvoj populací opylovatelů a tím stabilitu ekosystému v naší zemi. 

Semináře se za podpory Ministerstva zemědělství konají již druhým rokem, jejich lektorem je RNDr. Václav Švamberk, přední včelařský odborník, přírodovědec a předseda spolku MÁJA. Loni byli o možnostech, jak zlepšit potravní zdroje pro opylovatele v zájmu zdravé přírody a kvalitního životního prostředí, informováni pracovníci obecních a městských úřadů Prahy a Středočeského kraje, letos spolek MÁJA organizuje tyto semináře pro Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj. 

 

Radka Ingrová

výkonná ředitelka Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info