Zemědělci na východě Čech se chtějí připravit na vstup do EU

ZN - 8.11.1997

Zemedelci na východe Cech se chtejí pripravit na vstup do Evropské unie

Seminár nazvaný Živocišná výroba a príprava vstupu Ceské republiky do Evropské unie (EU) porádá Sdružení východoceských chovatelu hospodárských zvírat ve ctvrtek 13. listopadu od 9.30 v Národním hrebcíne v Kladrubech nad Labem na Pardubicku. Jak ZN informoval tajemník sdružení Josef Kadecka, v referátech predních odborníku, urcených pro širokou chovatelskou verejnost, bude predevším poukázáno na soucasný stav trhu hospodárských zvírat v CR a na hlavní zásady a perspektivní opatrení agrární politiky EU. Podle slov tajemníka je výrazem nerovnoprávného postavení našich zemedelcu proti státum E predevším nerentabilní zemedelská výroba, velké snižování stavu hospodárských zvírat, zejména skotu, spojené s poklesem produkce mléka a hovezího masa. "S prípravou na vstup do EU musíme zacít v chovu hospodárských zvírat ihned. Generacní interval u skotu je pet let, a tak vlastne již letošními plány vytváríme podmínky pro hospodarení po vstupu do EU. Pocet skotu ve východoceském regionu razantne poklesl na 64 % poctu v roce 1989, dále pokracují disproporce snižujícího se zatížení skotem na 100 hektaru zemedelské pudy ve srovnání s vysokými stavy v zemích EU. Je treba jednat o tom, zda dokáží nízké dotace a farmárské ceny za maso a mléko udržet pri živote naše chovy až do vstupu do EU a jakou strategii je treba dodržet v tomto prechodném období," uvedl k nekterým okruhum nejpalcivejších otázek na poradu semináre Josef Kadecka.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info