Znojemští vinaři vsadili na ohledy k životnímu prostředí

Slovo - 25.11.1997

Znojemští vinari vsadili na ohledy k životnímu prostredí

Jako první vinarský podnik na svete získal Znovín Znojmo, a.s., certifikát podle mezinárodní normy ISO 14 001 na zavedení Environmentálního manažerského systému (EMS). Vlastnictví certifikátu je duležitou podmínkou pro úspech na zahranicních trzích i predpokladem pro vstup Ceské republiky do Evropské unie.

"Nastává doba, kdy podniky budou vstupovat do povedomí zákazníku nejen kvalitou svých výrobku, ale i svým prístupem k obecnejším problémum, predevším k životnímu prostredí," prohlásil reditel podniku ing. Pavel Vajcner minulý týden pri získání certifikátu.

Projekt EMS je soucást systému rízení podniku. Jeho úcelem je zavedení prístupu k ochrane životního prostredí, zajištování souladu se zákonem a normami na ochranu životního prostredí i motivace vlastních zamestnancu k tomuto prístupu. Jeho soucástí je i minimalizace nebezpecných látek ve výrobe, odpadu a úspory surovin a energií. Projekt EMS zde byl poprvé postaven na postupech cistší produkce. K certifikaci Znovínu krome rakouských odborníku pomohli i ceští konzultanti z nevládní neziskové organizace Ceské centrum cistší produkce.

Projekt, který zacal v roce 1996 postupy cistší produkce, již v ríjnu téhož roku prinesl první výsledky. Množství spotrebovávané vody, které cinilo pred zahájením projektu v roce 1995 21 377 m3, se po aplikaci navržených úprav snížilo na 18 256 m3 v roce 1996. Celkové úspory dosahují 15 % pri 31 % redukci znecištení. To vše pri zvýšené produkci vína o 17 %. Ekonomické úspory dosažené cistší produkcí vycíslil podnik na minimálne 2 milióny korun.

Rocní celková produkce Znovínu Znojmo, našeho prvního potravinárského podniku bez zahranicní úcasti, je 3 milióny litru vína a 500 tisíc litru vermutu. Denne závod vyexpeduje prumerne 18 tisíc láhví. Podnik jako jediný v naší republice také nabízí ucelený vinarský turistický program.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info