ASZ ČR požaduje kompenzace pro všechna ubytovací zařízení

Přestože státní regulace spojené s prevencí šíření koronaviru zasáhly výrazně do všech oblastí turistického ruchu, zdá se, že by se měla kompenzace vzniklých ztrát týkat jen některých ubytovacích zařízení. To je však pro Asociaci soukromého zemědělství ČR, která zastupuje většinu ubytovacích zařízení provozovaných na farmách, zcela nepřijatelné. Z návrhů, které již zřejmě projednala i vláda, a jejichž cílem má být úhrada části ušlých příjmů těchto zařízení vztažená na pokoj, totiž podle současných informací zcela vypadlo ubytování v soukromí s méně než pěti pokoji a ubytování na farmách, které nejsou zkolaudované jako penzion.

Příslušný dotační titul připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), a to, že právě pro uvedené ministerstvo faremní ubytování „neexistuje“, představuje modelový příklad rozporu mezi slovy a činy. Je to právě MMR, které dnes miliardovou reklamní kampaní nabádá občany naší země k tomu, aby trávili svůj volný čas a dovolenou na území ČR a aby lidé více navštěvovali méně turisticky frekventované oblasti, a je to právě MMR, které vytváří množství programů na podporu domácího turistického ruchu nejen v letošním roce. Již řadu let přitom roste obliba ubytování na farmách, které nabízí také kvalitní služby a ubytování, ale současně navíc jinou atmosféru než specializované hotely, často s možností ochutnat v místě vyprodukované farmářské suroviny a z nich vyrobené místní potraviny, v klidném venkovském prostředí, což mimo jiné přispívá k žádoucímu rozvoji vztahů mezi městem a venkovem.

Naproti tomu právě poskytovatelé tohoto typu ubytování byli z řad zemědělců jedněmi z těch regulacemi nejvíce postiženými. Zatímco hospodářské plodiny na polích navzdory koronaviru rostly dál a nezastavil se ani chov hospodářských zvířat, jindy obvyklí hosté nemohli z rozhodnutí státu na tyto farmy přijet, ubytovat se tam či se najíst. Venkovská turistika tak byla regulacemi postižena často mnohem více než klasická zemědělská produkce, ačkoli jsou pro nemalé množství sedláků služby spojené s turistikou důležitým zdrojem provozního kapitálu.

Asociace soukromého zemědělství ČR proto jasně požaduje, aby si tuto skutečnost stát uvědomil a nahradil újmy všem legálně provozovaným ubytovacím kapacitám bez ohledu na jejich definici nebo kategorizaci. Pakliže mají být do uvažovaných podpor zahrnuty hotely všech možných kategorií nebo turistické ubytovny, nemělo by být přes palubu hozeno ani ubytování na farmách. Naopak by současně bylo velice žádoucí, aby došlo ke specifickému legislativnímu vymezení ubytování na farmách, a to nejen kvůli potřebné spravedlivé kompenzaci „covidových“ ekonomických škod, ale jednoduše proto, že fenomén ubytování na farmách je stále na vzestupu a již dávno zasluhuje větší pozornost a podporu od státu.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info