Zesílené kontroly dovozových krmiv fungují, inspektoři zachytili krmnou surovinu z Ukrajiny s nadlimitním obsahem chlormekvátu

Inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při zesílených úředních kontrolách zachytili slunečnicový šrot původem z Ukrajiny, který obsahoval nadlimitní množství chlormekvátu. Látka je v EU povolená, používá se k ošetření rostlin. Surovina na výrobu krmiva nepředstavuje prakticky žádné riziko, například v obilninách je povolená mnohem vyšší dávka, než bylo množství nalezené ve slunečnicovém šrotu.

Limitní hodnota pro chlormekvát ve slunečnicovém šrotu je stanovena na 0,01 mg/kg, přičemž laboratorní analýza ÚKZÚZ prokázala koncentraci 0,03 mg/kg, s nejistotou 30 %. Krmná surovina je tedy nevhodná pro výrobu krmiv. Limit u jiných krmných surovin je však v EU významně vyšší, proto tato surovina nepředstavuje prakticky žádné riziko. Například maximální hodnota pro krmnou pšenici je 7 mg/kg. S ohledem na limit u pšenice (ale i jiných obilnin) by reálné riziko mohlo nastat až při koncentracích více než 100krát vyšších. 

„Záchyt nadlimitního množství chlormekvátu v krmné surovině svědčí o tom, že naše dozorové orgány fungují dobře. Zaměřují se na potraviny a krmiva z Ukrajiny, ale samozřejmě i z jiných zemí. Zprávu o nálezu zveřejňujeme neprodleně, okamžitě po jejím zjištění. O všem chceme veřejnost informovat co nejrychleji. Naším cílem je poskytovat našim občanům hodnověrné a podložené údaje,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). 

Inspektoři budou nyní pokračovat v cílených kontrolách na dosledování zbytků partie krmné suroviny, šlo o dodávku cca 87 tun. Informaci také vloží do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, kde poslouží jako upozornění pro ostatní země, které mohou provést vlastní šetření.  

Za nadlimitní výskyt reziduí uvedené látky v krmné surovině hrozí dotčeným subjektům pokuta až do výše 500 tis. Kč.   

Limit 0,01 mg/kg platný v EU pro danou krmnou směs se administrativně nastavuje v případech, kdy nejsou pro danou plodinu dostupné studie, které by umožnily nastavit limit na základě skutečné toxicity. Spotřebitele můžeme nicméně ujistit, že vzhledem k okolnostem, nemohlo dojít k žádnému ohrožení vysoké bezpečnosti a jakosti domácích krmiv a živočišných produktů. 

Chlormekvát je účinná látka, povolená i v EU, která se používá pro zkrácení a zesílení stébel rostlin, aby se omezilo jejich poléhání. V ČR je povoleno použití do obilnin a řepky. Krmná surovina slunečnicový šrot se používá na výrobu krmných směsí pro prasata, kachny a brojlery.  

ÚKZÚZ, který prověřuje krmné suroviny určené pro zvířata, odebral od začátku zesílených kontrol celkem 15 vzorků z Ukrajiny. Z toho byl jeden nevyhovující (chlormekvát ve slunečnicovém šrotu), dva jsou na analýze v laboratoři, dvanáct vzorků vyhovělo. Nejčastěji šlo o pšenici a kukuřici.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info