Pozemkové úpravy jsou ve prospěch všech, snížení jejich financování je nepřijatelné

Na kulatém stole „Krajinné prvky“, který pořádal Parlament ČR, tento týden zazněla z úst ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Martina Vrby informace, že na rok 2024 je z rozpočtu ministerstva zemědělství plánována alokace na provádění pozemkových úprav pouze ve výši 1,514 mld. Kč. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) s takovým zásadním snížením rozpočtu na všeobecně přínosné pozemkové úpravy nesouhlasí.  

Takto nízká částka nejen, že neumožňuje realizaci pozemkových úprav podle Koncepce pozemkových úprav 2021 - 2025, kterou v roce 2021 zveřejnil SPÚ, a podle níž je roční minimální rozpočet nutný na její realizaci 2,6 mld. Kč, ale také zásadně ohrožuje snahy o adaptaci krajiny na klimatické změny dle koncepce SPÚ a dalších strategických materiálů, neumožní čerpat finance na investice z dalších programů, ale také ohrožuje obor pozemkových úprav jako takový. Ty ani po více než třiceti letech provádění pozemkových úprav přitom nejsou ukončeny ani na polovině výměry zemědělské půdy. 

Realizace pozemkových úprav je naprosto klíčovým systémovým předpokladem pro zlepšení stavu krajiny a prevenci stále častějších rizik povodní a sucha a je tak v zájmu státu, obcí, zemědělců, vlastníků pozemků i široké veřejnosti. Bez jejich realizace není možné docílit narovnání vlastnických vztahů, zpřístupnění pozemků a zlepšení komunikace mezi zemědělci a občany a následně pak realizaci mnoha potřebných opatření, jejichž smyslem by bylo ozdravení krajiny, ochrana majetku vlastníků, měst a obcí před erozí a dalšími riziky, ale také naplňování cílů Společné zemědělské politiky. Důležitost pozemkových úprav a urychlení jejich realizace je také jedním z mála témat, na kterém se shodne drtivá většina zemědělských a venkovských aktérů. Máme za to, že právě z těchto důvodů si do svého programového prohlášení koaliční vláda stanovila závazek ke zvýšení rozpočtu na pozemkové úpravy na 3 miliardy korun ročně, který ale nebyl v roce 2022 ani 2023 dodržen a pro příští rok je návrh alokace ještě výrazně nižší.

Asociace proto požádala ministra zemědělství a koaliční partnery, aby se zasadili o dodržení vládního slibu a navýšení financování pozemkových úprav v roce 2024 a v letech následujících tak, aby bylo zajištěno alespoň stávající tempo jejich realizace. Zemědělská veřejnost je jistě připravena přijmout úspory v resortu zemědělství na jiných místech tak, aby bylo možné doplnit finance do rozpočtu pozemkových úprav – návrhy na možné úspory ostatně i Asociace již několikrát předložila zástupcům koalice.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info